ماه: مارس 2021

خالق و خلقت و شگفتی های خلقت؛ خلقت انسان، سلّول ( ۴ )؛

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. خلقت انسان، سلّول ( ۴ )؛ مقایسه زندگی اجتماعی انسان ها با زندگی اجتماعی سلّول ها؛ وقتی به زندگی سلّول ها که تعداد آنها خیلی زیاد است یعنی حدود هفتاد هزار میلیارد در یک بدن، می نگریم می بینیم آنها می…

آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ( ۱۴۸) متره بر آورد پارک سازی؛

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. متره بر آورد پارک سازی؛ طبق معمول طرّاحی و ساخت پارک تفریحی و تفرّجی، جزو وظایف طرّاحان مربوطه می باشد، که جا نمائی، ابعاد، شکل کلّی و خیابان بندی آن جزو کار های مربوط به شهر سازی هست، ولی طرّاحی مناظر…

خالق و خلقت و شگفتی های خلقت، خلقت انسان، سلّول ( ۳ )؛

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. شگفتی های خلقت انسان، سلّول ( ۳ )؛ در مقالات ( ۱ ) و ( ۲ ) در رابطه با اندازه سلول و تکنولوژی پیچیده آن تا حدودی مطالبی مطرح شد، که شناخت جدّی تر آن موکول به مطالعه کتاب های…

آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ( ۱۴۷ )؛ متره بر آورد ساحل سازی کنار دریا ها و کارهای دریائی؛

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. متره بر آورد ساحل سازی کنار در یاها و کار های در یائی؛ همانطوریکه در مقاله قبلی مطرح شد ساحل سازی در مناطق مختلف و برای مقاصد مختلف ایجاد می شود، که اینک به ساحل سازی کنار دریا ها و کارهای…