برچسب: آنالیز بها

آنالیز بها (بخش ۶)، در آموزش گام به گام متره و برآورد گام ۵۸٫

در گامهای قبل و در روش تهیّه آنالیز بها به عنوان مثال آنالیز بهای آیتم آجرکاری به قطر ۳۵ سانتیمتر و بیشتر را انجام دادیم و مقدار مصالح مورد نیاز آنرا حساب کردیم و هینطور لوازم مورد نیاز و نیرو های مورد نیاز را تعریف کردیم و در باره نوع قیمت گذاری هم بحث کردیم.

طرز تهّیه آنالیز بها (بخش ۵)، در آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۵۷٫

در این مقاله منظور ما تهّیه آنالیز بهای آجر کاری نمی باشد بلکه منظور آشنایی به طرز تهیّه آنالیز بها می باشد. با توجّه به اینکه آنالیز بهای اکثر آیتم ها نوشته شده و از طریق سازمان برنامه در سایت گذاشته شده و موجود می باشد، لذا نیازی به تهیّه کامل آنالیز بها نیست. و منظور فقط آشنایی به تهیّه آن می باشد.

آنالیز بها ( ۴ ) آموزش گام به گام متره برآورد، گام ۵۳،

تهیّه آنالیز بها بایستی با آگاهی کامل و اطلّاعات لازم انجام پذیرد، به طور مثال اگر آنالیزی برای آجر کاری تنظیم می کنیم بایستی توجّه داشته باشیم که آجرهاییکه به کار خواهیم برد به چه ابعادی می باشند چون آجر ها به ابعاد مختلفی تولید می شوند

آنالیز بها (تجزیه بها) (۳). آموزش گام به گام متره برآورد، گام ۵۲

در گامهای ۱ و ۲ نیاز آشنائی به آنالیز بها وطرز برخورد باآن در پروژه و موارد مورد نیاز تنظیم آنالیز بها مطرح شد. اینک دنباله آنها:
اوّل باید توجّه کرد که آیا آنالیز بها و تهیّه آن فقط یک حالت می باشد، یا آنهم مثل متره بر آورد حالتهای مختلف دارد. که البتّه اگر خوب دقّت کنیم متوجّه می شویم که آنالیز بها هم حالات مختلفی دارد که در موارد مختلف تنظیم می شود

آنالیز و آنالیزبها (تجزیه بها)(۲) آموزش گام به گام متره و بر آورد: گام ۵۱

علاوه بر اینکه آشنائی با آنالیز بها کاربرد های زیادی دارد، در عین حال یک مترور بایستی به طرز تهیّه آنالیز بها کاملاً اشراف داشته باشد. چون در هر پروژه ای و در زمان اجرا مواردی پیش می آید که قیمت آن موجود نمی باشد، از قبیل دستور کارهای جدید که در قرارداد پیش بینی نشده و قیمتی هم در فهرست بهای منظم به قرار داد برایشان وجود ندارد، در این زمان است که مترور بایستی آنالیز آن مورد را تهیّه نموده وقیمت تمام شده آن فعالیت را قبل از اجرا به کارفرما اعلام نماید.

آموزش گام به گام متره و بر آورد، گام ۵۰، آنالیز و آنالیز بها ( تجزیه بها ).

با توجّه به اینکه امروزه آنالیزبهای خیلی از قیمت های رشته های مختلف عمران توسط متخصصّین آن تهیّه شده و در اختیار همگان قرار دارد، در نتیجه ظاهراً به نظر نمی آید که ما نیازی به دانستن طرز تهیّه آنالیز بها داشته باشیم، ولی با توجّه به اینکه زمانی که نیاز به تهیّه یک قیمت جدید پیدا کردیم، متخصّص آنالیز بها را به راحتی نمی توانیم پیدا کنیم لذا بهتر است خود مان به آن آگاهی داشته باشیم

متره برآورد : تعیین قیمت جدید

در چند مورد نیاز به تعیین قیمت جدید پیدا می کنیم که می باید بنا به وضعیّت پیش آمده قیمت جدید را تعیین نمائیم. یکی در زمان برآورد اولیّه قیمت یک پروژه برای اجرا، دوّم موقعی که یک پروژه ای را اجرا می کنیم و درحین اجرا کار جدیدی پیش می آید که قیمتی در قرارداد و یا فهرست بها برای اجرای آن کار پیش بینی نشده است که در این موارد بایستی قیمت جدید تعیین گردد.

آنالیز بها (تجزیه بها)

آنالیز بها به تعیین قیمت هرجنس یا هر فعالیتی که انجام می شود اطلاق می گردد. بطوریکه تمام هزینه های انجام شده منظور گردد. مثلاً اگر بخواهیم قیمت یک متر مکعب بتون را آنالیز بکنیم ، بایستی قیمت تمام مصالح، لوازم، کرایه دستگاهها، دستمزد نیروهای در گیر در اجرای آن منظور گردد