ماه: فوریه 2021

خالق و خلقت و شگفتی های خلقت؛ خلقت انسان ( ۱ )؛

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. شگفتیهای خلقت؛ خلقت انسان، سلّول ( ۱ )؛ یکی از پیچیده ترین و شگفت انگیز ترین بخشی از خلقت، خلقت خود انسان است، تکنولوژی و صنعتی که در ساخت تک به تک اعضای انسان به کار رفته اعمّ از سلّول ها…

خالق و خلقت و شگفتی های خلقت، خلقت انسان ( ۲ )؛

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. خلقت انسان و شگفتی های آن ؛ سلّول ( یاخته ) ( ۲ )؛ در مقاله ( ۱) مطالبی در باره سلول ها مطرح شد و در مورد حجم و عمل کرد آن به اختصار مطالبی مطرح گردید، بحث در مورد…

آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ( ۱۴۶ ) ساحل سازی؛

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. متره بر آورد ساحل سازی؛ متره بر آورد ساحل سازی طبق معمول بر اساس نقشه های داده شده انجام می شود، که تفاوتی با سایر قسمت های عمران ندارد، و طبق معمول طرّاحی آن به متخصّصین خودش مربوط می شود، ولی…

آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ( ۱۴۵) متره بر آورد سامان دهی رودخانه ها و ساحل سازی؛

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. سامان دهی رود خانه ها؛ در گام ۱۴۴ در رابطه با سامان دهی رودخانه های بی آب و مسیل ها مطالبی مطرح گردید، بخصوص در رابطه با بهره برداری از معادن مسیر رودخانه اعم از مصالح شن و ماسه یا کانی…

خاطرات درمان خودم؛ سلّول درمانی

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. سلّول درمانی با فعّال نمودن سلّول ها با حرکات موزون کلیّه اعضای بدن و ماساژ؛ چندی قبل احساس کردم که متابولیسم خونم به هم ریخته و حسّ کردم که میزان قند خونم و سایر مواد آن از حالت عادی خارج شده…

آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ( ۱۴۴ ) متره بر آورد سامان دهی رود خانه ها و ساحل سازی؛

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. متره بر آورد سامان دهی رود خانه ها؛ مسلّماً رود خانه ها و مسیل ها شناسنامه ای برای خود دارند، که در آن شناسنامه؛ محل سر چشمه آنها، دبی آب آنها در فصول مختلف و در سال های مختلف، حد اقل…