برچسب: ضریب بالاسری

هزینه بالاسری، بخش ۶، قسمت ۲٫ آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۶۱٫

در مقاله پیشین در رابطه با اهمیّت هزینه های بالاسری بحث شد، بخصوص اینکه کارفرمایان و پیمانکاران توجّه داشته باشند که هزینه های بالا سری کلاً توسط کارفرما تأمین می شود، و دستگاه نظارت موظّف است که نظارت دقیق به نوع هزینه کردن آنها داشته باشند.

هزینه های بالاسری.۶ قسمت ۱ . آموزش گام به گام متره برآورد، گام ۶۰،

در گامهای گذشته در رابطه با هزینه های بالاسری بحث گردید، و درباره اهمیّت و آشنائی با آن و همینطور طرز محاسبه آن در صورت وضعیّت ها مطالبی مطرح شد، ولی با توجّه به اهمیّت مطلب لازم است که به هزینه های بالاسری بیشتر توجّه کرده و در مورد ارزش و آگاهی به آن بیشتر بحث

هزینه بالاسری(بخش ۵ ): آموزش گام به گام متره برآورد، گام ۵۶٫

هزینه های بالاسری جزو هزینه های کارها و عملیّات اجرائی از قبیل بتن ریزی، آجرکاری، پی کنی و کلیّه آیتم های اجرائی می باشد، و با توجّه به اینکه این هزینه ها را نمی توان در آنالیز بهای آنها منظور کرد، لذا این هزینه هارا برای هر پروژه و برای مدّت اجرای آن پروژه محاسبه کرده و به صورت ضریب در کارکرد ها منظورر می نمایند. و این ضریب به هیچ وجه مشابه ضریب منطقه، ضریب طبقات و یا ضریب سختی کار و مشابه این ضریب ها نمی باشد.

هزینه بالاسری، بخش۴ آموزش گام به گام متره برآورد، گام ۵۵٫

بانام ویاد خدا برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک +کردار نیک = زندگی نیک. هزینه بالا سری ( ضریب بالاسریی ) بخش ۴؛ در بخش قبل در رابطه با سیستم پرداخت هزینه بالاسری به صورت در صدی در صورت وضعیّت ضرر یک پروژه ی یک میلیارد تومانی  در عرض ۴۵ روز که فقط ۷۰ میلیون تومان کارکرده بود را…

هزینه بالاسری، بخش سوّم. آموزش گام به گام متره برآورد، گام ۵۴،

هزینه بالاسری (ضریب بالاسری) یکی از مهمّترین موارد پروژه می باشد، و میتوان به جرأت گفت که یکی از پایه های اصلی پروژه هست. پروژه را مدیریّت آن پیش میبرد و هزینه مدیریّت هم از طریق بالا سری تأمین می شود

ضریب بالاسری و طرز محاسبه آن. بخش دوّم

محاسبه هزینه بالاسری را اصولاً پیمانکاران با تعیین درصدی برای هر کدام از هزینه ها معیّن میکنند که این درصد ها هم اکثراً به صورت سر انگشتی محاسبه می شود، به دلیل این که اکثراً این ضرایب و درصد های آن موقع شرکت در یک مناقصه مطرح می شود.

دفتر فنّی : ضریب بالاسری و محاسبه آن برای پروژه ها بخش اوّل

به طوریکه در مقالات مربوط به برگزاری مناقصه و غیره یاد آوری شد، یکی از فاکتور های مهمّی که بایستی در اجرای پروژه مدّ نظر باشد ضریب بالاسری پروژه می باشد، که خوشبختانه شرح مفصّل آن در پیوست شماره سه فهرست بها به طور کامل مطرح شده است.