ماه: سپتامبر 2022

آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۱۵۵، سازمان دهی دریاچه و زمین های اطراف آن، ۵:

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. به دنبال گام ۱۵۴ در رابطه با نوع خاکبرداری به ترتیب زیر اجرا می کنیم؛ ۷ – با توجّه به نوع زمین از دستگاه مناسب آن زمین استفاده می کنیم، در مکان هایی ممکن است فقط با بیل مکانیکی بتوان خاکبرداری…

آموزش گام به گام متره بر آورد،گام ۱۵۴، سامان دهی دریاچه و زمین های اطراف آن،۴٫

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک =زندگی نیک. شناسایی دریاچه و زمین هی اطراف آن و سامان دهی؛ همانطور که در مقاله قبل در مورد شناسایی دریاچه و زمین های اطراف آن مطالبی مطرح شد، پس از مطالعات همه جانبه از نقطه نظر زمین شناسی ، هواشناسی منطقه و غیره،…

آموزش گام به گام متره بر آورد گام ۱۵۳؛ سامان دهی دریاچه و زمین های اطراف آن. ۳٫

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک +کردار نیک = زندگی نیک. شناسایی دریاچه: این دریاچه در زمان پر آبی خود به طول ۱۴۰ کیلومتر و عرض ۵۲ کیلومتر وسعت داشت، این دریاچه مشابه دریاچه های دیگر در نتیجه کم شدن آبهای زیرزمینی در حال خشک شدن می باشد، علّت کم شدن آبهای زیر…

آموزش گام به گام متره بر آورد گام ۱۵۲؛ ساماندهی دریاچه و زمین های اطراف آن. ۲٫

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک +گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. گرد زدایی از منطقه؛ پیرو سامان دهی دریاچه و زمین های اطراف آن، مطلبی که فوق العاده مهم هست، جلو گیری از توزیع گرد و خاک و ریز دانه های نمک در منطقه می باشد با توجّه به اینکه با هر بادی…

آموزش گام به گام متره برآورد گام ۱۵۱؛ سامان دهی دریاچه و زمین های اطراف آن:

با نام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک =زندگی نیک. سال هاست که آب دریاچه ارومیه رو به کاهش گذاشته است، بطوریکه گفته می شود؛ نود و پنج در صد آب آن خشک شده است، در نتیجه به زمین های بایر پر از نمک آن اضافه شده است. ناراحتی خشک شدن دریاچه…