دسته: خاطرات

خاطره تقسیم کار بخش ۳

پروژه در یک منطقه کوهستانی قرار داشت، و نیاز به خاک برداری و خاکریزی داشت و زمین طبیعی آن منطقه یک نوع زمین شیستی خیلی سفت بود که خیلی به سختی کنده می شد. نوع زمین از نوعی بود که با انفجار هم با همه هزینه سنگینش چندان کاربردی نمی داشت…

خاطره تقسیم کار بخش دوم

بانام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک در بخش اول مطرح شد؛ با معماری آشنا شدم که شرکتی داشت و پروژه ساخت یک میدان تیری را از اداره مهندسی آرتش آن زمان کنترات کرده بود، ولی در نتیجه نداشتن یک فرد خبره در تهیه صورت وضعیت نتوانسته بود هزینه…

خاطره تقسیم کار. بخش اول

درابتدای شروع به کار؛در پروژه ای که خانه سازی بود و در یک منطقه نسبتاً وسیعی با محوطه سازی و کار های مربوط به محوطه سازی از قبیل لوله کشی آب، فاضلاب، تلفن، اعلان حریق، خیابان سازی و سایر تأسیسات محوطه بود، از ابتدای پروژه مشغول به کار شدم…

خاطره همیاری با بهترین دوستم بخش ۲

در قسمت یک مطرح کردم که این پروژه حاطرات جالبی برای من داشت؛…
روز اوّلی که شریک دوستم بامن تماس گرفت و قرار گذاشتیم که به محل پروژه برویم و از نزدیک مسائل را بر رسی نمائیم، طبق برنامه ای که تنظیم کرده بودیم،یک روز صبح در یک محلّی در مسیر پروژه که در شهر سمنان بود به همدیگر به پیوندیم و با هم به سمنان برویم

خاطره رسیدگی به یک صورت وضعیّت قطعی ۵

در قسمت ۴ این خاطره پس از اینکه گذارش کارم را به کارفرما دادم از این کار کناره گیری کردم و دنبال ماجرارا هم خیلی پی گیری نکردم و خاطره خود را هم خاتمه یافته تلقّی کردم و فکر کردم به قول یکی از دوستان مثل( بعضی از فیلم‌ها که پایان داستان را نیمه تمام می‌گذارند تا هر کس همانطور که می خواهد آخر داستان را برای خود تعریف نماید) من هم پایان خاطره را به همان نحو تمام کردم.

خاطره؛همیاری با بهترین دوستم، بخش (۱)

دوستی داشتم که دوران بچگی هم بازی و دوران نو جوانی با هم بودیم. و باهم دوستان خیلی صمیمی بودیم. ایشان پس از تحصیلات دانشگاهی در رشته راه و ساختمان آن زمان شرکتی تشکیل تأسیس کرده و فعالیّت های ساختمانی انجام می دادند.

خاطره یاری به دوست یک دوست. بخش ۱۲(پایانی)

با نام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. در بخشهای قبلی در رابطه با اجرای قرار داد فیمابین به طور کامل مطالبی مطرح شد. ولی از آنجائیکه من در ابتدای همکاری با آن دوست تازه آشنا برای خودم سه مورد را برنامه ریزی کرده بودم که دو مورد آن…

خاطره یاری به دوست یک دوست. بخش ۱۱

بانام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. در بخش ۱۰ مطرح شد که پس از برگشت به تهران شروع به جمع آور مدارک و تهیّه نقشه های ازبیلت و صورت وضعیّت قطعی نمودیم. در نهایت پس از زحمات و تلاش زیاد صورت وضعیّت قطعی تهیّه شد، و رقم صورت…

خاطره یاری به دوست یک دوست. بخش ۱۰

بانام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک به طوریکه در بخش گذشته مطرح شد مواردی در فهرست بهاء هست که اکثر مهندسین ناظر در پرداخت آنها طفره می روند در صورتیکه احتمالاً هیچ سوء نیتّی هم ندارند. در پروژه ما هم دقیقاً این حالت حاکم بود، بخصوص از آنجائیکه پیمانکار، پروژه را…