خالق و خلقت و شگفتی های خلقت: صوت یا صدا؛ ( ۱ )

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

شگفتیهای خلقت، صدا

با اینکه شگفتی های خلقت در خلقت خود انسان از سلّول گرفته تا سایر اعضای بدن هر کدام به تنهائی از شگفتی های عجیب خلقت می باشد، که انشاءلله در آینده به آنها خواهیم پرداخت ولی در عین حال موارد زیادی از شگفتی های خلقت هست که ما خیلی به سادگی از کنار آنها می گذریم، از جمله آنها یکی هم صدا هست، که کاملاً ناشناخته هست به طوریکه هیچکدام از تعریف هائی که برای صدا شده است قانع کننده نیستند، و هیچ کدام مفهوم اصلی صدا نمی باشند.

تعریف هائی که برای صدا یا صوت شده است، از قبیل؛

۱ – صدا یا صوت یا موج صوتی، از انواع انرژی است که از تحرّک ذرّات ماده به وجود می آید، ( سایت ویکی پدیا ).

۲ – در علم فیزیک ، صدا ارتعاشی است که به عنوان موج های مکانیکی صوتی، فشار و تغییر مکان، در محیط های رسانامثل هوا یا آب گسترده می شود. در فیزیولوژی و روانشناسی، صدا شکل در یافت و ادراک شده ی این نوع امواج توسّط مغز است. (سایت استود یوی امواج ).

۳ – صدا آوازی باشد که در کوه و گنبد و امثال آن پیچده و باز همان شنیده شود. ( لغت نامه ).

در همه این تعریف ها از نوع ایجاد و انتشار صدا گفته می شود، ولی از اینکه صدا چیست؟ چیزی عاید انسان نمی شود. البتّه طبیعی هم هست چون به معنای واقعی، مفهوم صدا کاملا ناشناخته هست.

ناگفته نماند که تعریف شماره ۱ صدا را خوب تعریف می کند، ولی باز هم کاملاً قانع کننده نیست. چون به نظر می رسد که صدا خود یک پدیده خاصّ هست.

تعریف صدا از نقطه نظر شخص من؛ صدا پدیده خاصّی از خلقت هست برای معرفّی خود و ارتباط با سایرین اعّم از انسان و یاهر موجود دیگر. یعنی هر موجودی از طریق صدای خاصّ خود، خود را معرفی می کند، و از طریق صدای خود با دیگران ارتباط بر قرار می نماید.

اعجاز و انواع صدا؛

۱ – صدای انسان؛ اگر توجّه کنیم تعداد بیش از هشت میلیارد انسان در روی زمین هستند که هر کدام صدای خاصّ خودشان را دارند، به طوریکه اگر صدای هریک از این انسان ها را یک بار شنیده باشیم، با شنیدن مجدّد صدای آن شخص بلافاصله آن را تشخیص می دهیم و آن فرد را می شناسیم. جالب اینجا هست، که هر شخص در عین حال که صدای مخصوص خودش را دارد، همان شخص می تواند صدای خود را در انواع صوت های متفاوت بیان نماید، مثل خواندن یک سرود یا ترانه، صدا هائی که یک انسان تولید می کند؛ از طریق حنجره، و یا از طریق لب ها به صورت سوت با آهنگ های مختلف بیان می شود. همچنین از بر هم زدن دست ها ( کف زدن ) که با برهم زدن دست ها و انگشتان می توان صداهائی با آهنگ های مختلف ایجاد کرد؛ با زدن کف دست ها به هم، زدن انگشت ها به کف دست، زدن انگشت های دو دست به همدیگر و یا خود انگشت ها به همدیگر. که باترکیب این صدا ها می توان آهنگی را اجرا کرد. انواع صداهائی که انسان دارد از قبیل؛ صحبت کردن، آواز خواندن، خندیدن در انواع مختلف، گریه کردن در حالت های مختلف، فریاد کشیدن، نالیدن، نعره کشیدن، عطسه کردن و سرفه کردن. جالب تر از همه صدای سوتی که انسان از طریق لب های خود ایجاد کرده و با آن آهنگ های مختلفی را اجرا می کند.

۲ – صدای حیوانات؛ صدای هر تک تک حیوانات از قبیل گاو و گوسفند و اسب و خر و سایر حیوانات اهلی، وحش، پرندگان، حشرات از قبیل پشّه، مگس، جیر جیرک و سوسک و حیوانات دریائی از قبیل دولین و نهنگ و غیره، که هر کدام صدای خاصّ خودشان را دارند. در عین حال صدای هر کدام مثل صدای انسان خاصّ خودشان می باشد، یعنی اگر ما ده تا گربه داشته باشیم، و آنها در معرض دید ما نباشند هر کدام که صدا در آورد بلا فاصله می فهمیم که کدام یک می باشد، و این مورد در مورد تمام حیوانات صدق می کند.

۳ – صدای اجسام؛ صدائی که از به هم خوردن آنها به همدیگر و یا ضربه زدن به آنها ایجاد می شود، ( از آنجائیکه در رابطه با انواع صدا ها بحث می کنیم بهتر است اکثر انواع صدا ها را مطرح نمائیم. ) مانند؛ صدای به هم خوردن دو فلّز به هم دیگر، و یا جسم دیگری با فلّز در این مورد هم هر فلزّی صدای خود را دارد،

۴ – صدای بسته شدن یک در، و صدای جر جر در در نتیجه خشگ شدن لولا ها.

۵ – صدای سوتی که از یک زود پز صاتع می شود.

۶ – صدائی که در گوش انسان می پیچد، انواع صدا ها که نه منشأ آنها مشخّص هست و نه محل صدا، به طوریکه اگر دقّت کنیم این صدا نه در گوش است و نه در سر و کاملاً خارج از سر می باشد. همینطور صدا هائی که در روده ها می پیچد و یا صداهائی که از خارج شدن آن صدا ها از روده شنیده می شود

۷ – صدای رعد و برق.

۸ – صدای انفجار های مختلف از قبیل؛ انفجار گلوله، بمب، آتش بازی و غیره.

۹ – صداهای حرکت قطار، بوق قطار، بوق ماشین، موتور ماشین و سایر صداهای مشابه.

۱۰ – صدای ساز های مختلف از قبیل؛ نی، نیلبک، ویلون، تار، گیتار، کمانچه، عود، چنگ، رباب، ارگ، پیانو، دف، بالابان، گارمن، دهل، دف و سایر ساز های موجود.

۱۱ – صدا های متفاوت از قبیل؛ صدای شکستن شیشه، جر خوردن کاغذ، صدای آتش، باران، آبشار، صدای خش خش برگ های پائیزی.

۱۲ – صدای پای انسان ها که این مورد هم صدای پای راه رفتن هر انسان خاصّ آن فرد می باشد و قابل شناسائی می باشد.

۱۳ – صدای دستگاه های الکترونیکی صوتی تصویری ازقبیل؛ رادیو، تلویزیون، صدای زنگ تلفن و درب و صدای تیک تاک ساعت و غیره.

۱۴ صدای بهم خوردن درختان با جریان هوا.

۱۵ – جالب ترین صدائی که اخیراً به آن برخورد کردم صدای هنر مندی هست که با دهان و دماغ خود به صورت سوت آهنگی راتوأم با ساز خود می نوازد. ( ویدیوی زیر ).

با توجّه به اینکه بحث در باره صدا خیلی زیاد است، لذابا توجّه به طولانی شدن مطلب، بقیّه آنها در قسمت بعدی مطرح می شود. انشاءالّله.

خالق و خلقت و شگفتی های خلقت؛ خلقت انسان، سلّول ( 4 )؛
خالق و خلقت و شگفتیهای خلقت؛ صدا ( 2 )
Facebooktwitterlinkedinmail

  1 comment for “خالق و خلقت و شگفتی های خلقت: صوت یا صدا؛ ( ۱ )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *