روش تهیه متره و برآورد

متره را می توان به صورت انفرادی و یا به صورت تیمی انجام داد.
در پروژه های کوچک اصولا صورت وضعیت را یک نفر به تنهایی تهیه می کند و اصولا نیازی به تیم نیست. ولی در پروژه های بزرگ برای این که بتوان متره را در زمان کمتری انجام داد نیاز به وجود تیم می باشد که در این جا طبق معمول تیم بایستی با مدیریت یک نفر انجام پذیرد. آن مدیر هست که تقسیم کارکرده و در عین حال که خودش نیز کمک میکند، کار را جمع و جورمی گند.

متره را ازکجا باید شروع کرد؟ ( روند تهیه متره برآورد )

متره را به روش های مختلف می توان انجام داد مثلا هر آیتمی را یک باره شروع و آن آیتم را در تمام قسمت های ساختمان محاسبه کرده و بعد به آیتم دیگری پرداخت که این روش مشکلات خودش را دارد از قبیل این که نمی توان عملیات آن آیتم را بست چون ممکن است بعدا متوجه شویم که آن آیتم در جای دیگری هم وجود دارد. لذا بهترین روش این است که به ترتیب اجرای پروژه، متره آن تنظیم گردد و از روش تنظیم خلاصه متره استفاده گردد به طور مثال در متره ساختمان، متره را از برداشتن خاک نباتی ساختمان شروع کرده یعنی خاکبرداری و بعد از آن پی کنی ، پی سازی، کرسی چینی و عایق کاری و غیره و به همین ترتیب پیش رفت و در مورد سایر پروژه ها هم یعنی راه سازی و سد سازی و غیره با همین روش متره را انجام داد. مسئله ای که بایستی به آن توجه کرد این است که هر آیتم که محاسبه می شود به فهرست بها و فصل مربوطه توجه کرده و کلیه موارد مربوط به آن آیتم را محاسبه نمود. ( این مسئله خیلی مهم است )

ریز متره و جدول آن:

ریز متره محاسبه حجم یا سطح یا طول و یا وزن عملیات انجام شده بر اساس تعریف فهرست بها می باشد ( هر آیتم واحد خودش را دارد )

مثل: آجر کاری به قطر بیشتر از ۲۲ سانتیمتر به متر مکعب محاسبه می شود و آجر کاری تا قطر ۲۲ سانتیمتر به متر مربع محاسبه می گردد. و یا سیم کشی به متر طول محاسبه می شود و یا آیتم های دیگری که که به طول محاسبه می شوند و کارهای فلزی به کیلو گرم محاسبه می شود.

بطور مثال جدول تنظیم متره برای آجرکاری یک اطاق چهار دیواری به ارتفاع ۲٫۹۰ متربادیوارهای به ضخامت ۳۵ سانتیمتر:

 

ریز متره و جدول آن

 

در تهیه ریز متره مشخص کردن آدرس محل عملیات در نقشه ضروری می باشد که در مراجعه بعدی و یا در رسیدگی به صورت وضعیت اشتباهی رخ نداده و بشود پرداحتی محل محاسبه شده را در نقشه پیدا کرد.

ضمنا در هر صفحه متره یا خلاصه متره یا مالی بهتر است مشخصات متره برآورد در سرصفحه نوشته شود از قبیل شماره صفحه – مشخصات پروژه – شماره قرارداد – تاریخ انعقاد قرارداد – نام کارفرما – نام مشاوره – نام پیمانکار – عملیاتی که متره می شود و شماره نقشه وتاریخ تهیه متره که طرز نوشتن این موارد در صفحه مربوطه به سلیقه مدیریت پروژه بستگی دارد.

تبصره: وقتی هر آیتمی را که حساب کردیم و جمع آن را محاسبه نمودیم بهتر است زیر رقم جمع آن خط کشیده و شماره آیتم فهرست بها را در کنارش بنویسیم.

بعد از تهیه ریز متره، خلاصه متره تنظیم می شود یعنی هر آیتمی که در جاهای مختلف حساب شده در خلاصه متره جمع شده و یک رقم بدست می آید. تنظیم خلاصه متره بهتر است بر اساس ردیف فصل ها و آیتم های فهرست بها تنظیم شود.

جدول تنظیم خلاصه متره

(شرح و ارقام به صورت مثال می باشد )

جدول تنظیم خلاصه متره

جدول تنظیم خلاصه متره

در خلاصه متره پس از انتقال کلیه ردیف های متره شده برای یک آیتم، زیر آن ها خط کشیده و جمع کل آن آیتم را در ردیف مربوطه می نویسیم و برای روشن بودن این رقم بهتر است زیر آن نیز دو ردیف خط کشیده شود.

پس از تنظیم خلاصه متره صورت وضعیت مالی تهیه می شود یعنی مقادیر به صفحه مربوط به مالی منتقل شده و بر واحد بهای هر آیتم ضرب شده و در مجموع جمع کارکرد بدون اعمال ضرایب به دست می آید. صورت وضعیت مالی می بایست حتماً به ترتیب فصول فهرست بها و ردیف های آن به ترتیب نوشته شود و در تهیه صورت وضعیت مالی به اضافه بها توجه بیشتری شود و هر فصل جداگانه جمع بندی گردد.

جدول تهیه برگ مالی صورت وضعیت:

جدول تهیه برگ مالی صورت وضعیت

جدول تهیه برگ مالی صورت وضعیت

در تهیه صورت وضعیت مالی جمع هر فصل را مشخص می کنیم و به خلاصه مالی نقل می نماییم

توجه: در تهیه صورت وضعیت باید توجه کرد که ارقام آدرس صحیحی داشته باشند به طوری که از شروع تا به آخر معلوم شود در نتیجه اگر رقم آخری را بخواهیم بفهمیم از کجا آمده و چگونه محاسبه شده، آدرس دقیق را داشته باشیم.

در انتهای برگ مالی صورت وضعیت محل امضای کارفرما ، مهندس مشاور وپیمانکار نوشته می شود .

در جدول خلاصه مالی جمع ریالی هر فصل را وارد کرده و جمع کل برآورد یا صورت وضعیت را بدست می آوریم و جمع نهایی را به ضرایب پیمان ضرب می کنیم.

ضرایب پیمان عبارتند از:

 1. ضریب قرارداد.
 2. ضریب بالاسری.
 3. ضریب منطقه.
 4. ضریب تجهیز کارگاه، یا محاسبه تجهیز کارگاه.
 5. ضریب طبقات که قاعدتا در محاسبه متره منظور می شود.
 6. ضریب سختی کار در بعضی از پروژه ها.
 7. ضریب ترافیک در بعضی از پروژه ها.
 8. ضریب کار در شب در بعضی از پروژه ها.

و از آنجائیکه صورت وضعیت موقت و قطعی توسط پیمانکار تنظیم و توسط دستگاه نظارت و مشاور رسیدگی شده و در بعضی موارد مجری کارفرما یا خود کارفرما نیز صورت وضعیت را رسیدگی می کند لذا بهتر است جدول تهیه صورت وضعیت خلاصه مالی در سه ردیف تنظیم گردد مانند جدول زیر:

جدول تهیه صورت وضعیت خلاصه مالی

جدول تهیه صورت وضعیت خلاصه مالی

بعد از تهیه خلاصه مالی قاعدتا آخرین برگ صورت وضعیت که تقریبا جلد صورت وضعیت را تشکیل میدهد تنظیم و تکمیل می گردد که در صورت وضعیت های موقت و قطعی نوع این فرم ها را اکثرا مهندس مشاور ارائه می کند. به هر صورت خود تهیه کننده ملزم به تنظیم این فرم بر اساس محتویات قرارداد می باشد. در این برگ ( فرم ) جمع مالی های مجموعه های کاری از قبیل کار های ابنیه که مبنای فهرست بهای ابنیه تنظیم گردیده و کار های برقی که بر اساس فهرست بهای خودش

و کار های تاسیسات مکانیکی ( گرمایشی و سرمایشی ) با فهرست بهای خود و راه سازی بر اساس فهرست بهای خود همه این ها به ترتیب در این فرم وارد شده و کارکرد یا برآورد نهایی را مشخص می کند. البته در تهیه صورت وضعیت های موقت و قطعی پس از جمع کل کارکرد، کارکرد صورت وضعیت قبل را کسر کرده و مبلغ کارکرد باقی مانده ( آخرین کارکرد ) را تعیین می کنند. و این جدول تقریبا مشابه جدول خلاصه مالی می باشد.

توضیح: در تهیه صورت وضعیت های موقت معمولا هر صورت وضعیت گویای کل کارکرد تا آن تاریخ می باشد یعنی هر آیتمی را که متره می کنیم در هر کارکرد، تا آن تاریخ را محاسبه می کنیم یعنی در یک آیتم کارکرد فعلی را که حساب کردیم کارکرد صورت وضعیت قبل را نیز به آن اضافه می کنیم و جمع کارکرد تا به حال را وارد صورت وضعیت مالی می کنیم.

توضیحی در باره روش تهیه متره
توصیه هایی در تهیه متره و برآورد
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

  10 comments for “روش تهیه متره و برآورد

 1. بهزاد نعیمی
  ۶ مهر ۱۳۹۴ at ۱۲:۳۹ ق.ظ

  پیرو سخنان استاد ارجمند جناب بلاغی,بد ندیدم مواردی با کسب اجازه از ایشان برای تفهیم بهتر اشاره شود.
  گردش کار یک پروژه از ابتدا تا مرحه اجرا
  ۱-اعلام نیاز
  ۲-تامین اعتبار>>>>1-مطالعات>>>درون سازمان(در صورت کوچک بودن)۲-مهندسین مشاور(در صورت بزرگ بودن طرح)
  فاز یک ,فاز مطالعات کلی طرح است
  فاز دو,مطالعان جزئیات طرح است
  فاز سوم,فاز اجرای طرح است.
  در یک طرح ابتدا مطالعات مقدماتی در آن صورت میگیرد(فاز۱)در صورت داشتن توجیح اقتصادی و تصویب کارفرما پروژه وارد مطالعات جزئی تر می شود(فازدو)توجه شود که در فاز دو هر پروزه اسناد پیمان مشخص می شود.
  در صورت تامین منابع مالی پروژه توسط صاحب اصلی نیاز آن(کارفرما)تامیین شود بسته به نحوه انتخاب و تعیین عوامل طرح و سازنده و چگونگی واگذاری مسئولیت ها سیستم های کلی پروژه به قرار زیر تقسیم میشود.
  ۱)سیستم تک عاملی:در این سیستم کارفرماکلیه مراحل ساخت و طراحی پروژه با استفاده از عوامل درون سازمان خود تعیین می نماید(روش امانی)
  ۲)سیستم دو عاملی در این سیستم عوامل طراح و سازنده در یک سازمان واحد و طی یک قرارداد واحد با کارفرما,انجام مراحل طراحی و ساخت را به عهده میگیرند(قراردادهایEPC)
  ۳)سیستم سه عاملی)در این مرحله کارفرما مراحل طراحی پروژه را با استفاده ازعوامل بیرون سازمان خود(مشاور)انجام میدهد و مرحله ساخت را طی قراردادی جداگانه به عوامل خارج از سازمان خود(پیمانکار)میدهد.

  در سیستم سه عاملی که مطروحتر و ملموستر است قراردادهای بین سه عامل کارفرما مشاور و پیمانکار عقد میشودکه بر اساس بهای واحد کار است(قرار داد بر اساس فهرست بهای مدیریت و برنامه ریزی) البته طبق بخش نامه ۵۴/۸۴۲ ۱۰۲/۱۰۸۸ مورخه ۷۸/۳/۳

  • ۱۴ مهر ۱۳۹۵ at ۵:۲۴ ق.ظ

   با سلام و تشکر از لطف و زحمات شما. خیلی خوب است.لطفاً توجّه فرمائید. سازمان برنامه و بودجه مطرح می باشد، نه مدیریت و برنامه ریزی.

 2. آروین
  ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ at ۱۲:۵۸ ب.ظ

  با سلام با تشکر از فعالیت شما در زمینه بالا بردن اطلاعات کاربران
  به نظر شما در مثال اول جای عرض و ارتفاع اشتباه نشده است؟!
  از آنجایی که خود بنده در بعضی از مارد اشتباه میکنم گفتم که این
  موضوع رو بیان کنم
  با تشکر

  • ۲ اسفند ۱۳۹۴ at ۷:۴۳ ق.ظ

   آقای آروین عزیز با سلام و تشکّر از دقّت و یاد آوری شما در اشتباهی که رخ داده است .
   در اولیّن فرصت اصلاح می گردد. باز هم از شما تشکّر می کنم و امیدوارم به این همراهیتان ادامه دهید.

 3. دانشجو
  ۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ at ۹:۰۲ ق.ظ

  با سلام و ادب
  میشه یکم راجب مراحل متره از فهرست بها توضیح بدهید منبعی وجود داره که متره رو با توجه به فهرست بها با مثال
  مثل کتاب شما واضح توضیح داده باشه اما با توجه به مراحل فهرست بها باشه ؟
  وزن مخصوص همونی که توی فهرست بها هست برحسب کیلو گرم بر متر ؟
  تشکر

 4. حمید
  ۱۵ تیر ۱۳۹۵ at ۷:۵۴ ق.ظ

  سلام
  خسته نباشید بابت مطالب مفیدتون.میخواستم از شما درخواست کنم اگر ممکنه یه فایل صورت وضعیت به همراه متره از یک پروژه واقعی به صورت pdf&excel برای ما بزارید.با تشکر فراوان

  • ۱۶ تیر ۱۳۹۵ at ۶:۲۹ ق.ظ

   آقای حمید عزیز سلام اگر شما علاقمند به آشنایی با متره و بر آورد هستید لطف کرده و مقالات مربوط به متره بر آورد همین سایت را با حوصله مطالعه فرموده و مروری هم بر آموزش گام به گام متره بر آورد بکنید فکر می کنم برای آشنایی کامل به متره بر آ ورد کافی خواهد بود. با توجّه به اینکه هر نقشه ای قبل از اجرا بایستی متره گردیده و حجم عملیّات و همچنین هزینه آن و نیروهای مورد نیاز برآورد شود لذا هر نقشه ای حکم واقعی را دارد و هر نقشه ای را میتوان واقعی فرض کرد. ضمناً توجه داشته باشید که پی دی اف یک متره بر آورد به هیچوجه به درد شما نخواهد خورد. شما میتوانید خودتان یک نقشه را با برنامه اکسل و یا با یکی از برنامه های نوشته شده برای متره بر آورد انجام دهید. ولی با وجود این اگر علاقمند به داشتن p d f یک بر آورد کامل باشید از آنجاییکه من آنرا در اختیار ندارم شما میتوانید آنرا از طریق مهندسین مشاور و یا پیمانکاران ساختمانی به دست آورید،

   • حمید
    ۱۶ تیر ۱۳۹۵ at ۷:۳۹ ق.ظ

    متشکرم مهندس جان

 5. مسعود
  ۱۲ مهر ۱۳۹۵ at ۸:۵۷ ق.ظ

  با عرض سلام و خسته نباشيد
  دقيقا مشكل همينجاست كه كار عملي با جزوه فرق مي كنه
  بنده دوره متره و براورد صورت وضعيت نويسي و تعديل را گذرانده ام ولي مطمئن تيستم كه بتونم از پس يه پروژه واقعي برايم چون تا بحال از نزديك يك موردشم نديدم كه بتونم با شكل و شمايلش اشنا باشم
  توي اينترنتم كه فقط اموزش هست و از انجام نمونه هاي واقعي خبري نيست
  جوابتون رو برام ايميل بفرماييد لطفا

  • ۱۴ مهر ۱۳۹۵ at ۵:۱۴ ق.ظ

   با سلام
   نمیدانم تا چه مقدار آموزش گام به گام متره بر آورد این سایت را مطالعه کرده اید و یا سعی داشته اید که طبق روال این روش تهیه متره بر آورد را تجربه کنید. چون به غیر از این روش و گذاشتن وقت کافی برای یاد گیری متره بر آورد، نوشتن متره چندان راحت نخواهد بود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *