دسته: راه و روش خوب زیستن

راه روش خوب زیستن، ۸؛

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندارنیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. راه و روش خوب زیستن، ۸؛ چاکراها؛ در رابطه با هاله ها و چاکرا ها در مقالات قبلی تا چاکرای سوم مطالبی مطرح شد، و اینک بقیه چاکراهای هفتگانه مطرح می گردد؛ چاکرای چهارم؛ چاکرای چهارم ، چاکرای قلب یا مرکز قلب…

راه و روش خوب زیستن،۷؛

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. راه و روش خوب زیستن، ۷؛ چاکرا ها: در مقاله گذشته مختصری در باره هاله ها مطرح شد، و گفته شد که این هاله ها از طریق چاکرا ها که حفره های قیفی شکل هستند، که بصورت چرخشی وارد بدن شده…

راه و روش خوب زیستن،۶؛

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. راه روش خوب زیستن، ۶؛ جسم کوانتومی؛ هاله ها و چاکرا ها؛ خوب زیستن مستلزم آگاهی و شناخت هر چه بیشتر خویشتن هست. انسانها علاوه بر جسم فیزیولوژیکی که همان جسم قابل رؤیت و قابل لمس هست، جسم دیگری دارند که…

راه و روش خوب زیستن، ۵

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. راه و روش خوب زیستن، ۵؛ بهداشت در زندگی؛ یکی دیگر از اولویت های خوب زیستن، علاوه بر تغذیه خوب و ورزش، توجه به بهداشت و نظافت جسم و محیط هست. بهداشت و تمیز نگاه داشتن جسم؛ شست و شوی بدن…

راه و روش خوب زیستن، ۴٫

بانام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. راه و روش خوب زیستن ، ۴ ؛ تحرک و ورزش؛ حرکت و ورزش توأم با تغذیه خوب در سلامت بدن خیلی موثر هست، تغذیه خوب تا حدودی در مقاله ۳ مطرح شد، و اینک در رابطه با داشتن تحرک مناسب و…

راه وروش خوب زیستن، ۳؛

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. راه و روش خوب زیستن؛ ۳؛ شناسائی تک تک اعضای بدن و برقراری ارتباط با آنها؛ در رابطه با شناسائی جسم خود و اعضای آن در مقاله ۲ ، مطالب مختصری مطرح شد و قرار بر این شد که کارکرد و…

راه و روش خوب زیستن، ۲؛

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. راه و روش زندگی خوب زیستن، ۲؛ زندگی فردی؛ پیرو مقاله ۱ که در رابطه با زندگی خوب مطالبی مطرح گردید، و عناوین مربوط به زندگی خوب مطرح شد اینک اولین مورد آن یعنی نوع زندگی فردی مورد بحث قرار می…

راه و روش خوب زیستن، ۱؛

بانام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. راه و روش خوب زیستن، مقدّمه؛ داشتن یک زندگی خوب همیشه یکی از اهداف زندگی من بوده و هست. زندگی خوب؛ زندگی خوب خودش مقوله ایست مفّصل، زندگی خوب از دید افراد مختلف متفاوت می باشد، هر کسی نوعی از زندگی را…