دسته: راه سازی

غلطک

راه سازی؛ راندمان (باز ده) ماشین آلات بخش ۷ غلطک

از دیر زمان غلطک برای کوبیدن زمین و محکم کردن بستر مورد استفاده قرار می گرفته است. به طور مثال در زمانهای قدیم که شیب بندی  پشت بام هارا با کاهگل انجانم می دادند هر از گاهی با غلطک های دستی که از سنگ ساخته می شد کاهگل پشت بام را می کوبیدند تا سفت تر شود.

لودر

راهسازی:راندمان (بازده) ماشین آلات. بخش (۶)

راندمان گیری از ماشین آلات: لودر – لودر دستگاهی است که برای خاکبرداری و برداشت و بار گیری خاکهایی که بایستی به جای دیگری حمل شوند مورد استفاده قرار می گیرد. و بیشترین مورد استفاده اش هم برای بار گیری و حمل خاک می باشد. و برای خاکبرداری هم در زمین های خاکی و با سختی کم مورد استفاده قرار میگیرد.

راهسازی: راندمان (بازده) ماشین آلات بخش (۳).

در رابطه با راندمان ماشین همانطور که در مقاله قبل مطرح گردید، راندمان ماشینهای نو طبق بروشور کارخانه سازنده دستگاه مشخّص است، که بهتر است این راندمان در زمان شروع به کار دقیقاً تست بشود تا معلوم گردد که دستگاه همان راندمان و بازده ای را که در بروشور کارخانه ادعا شده است دارد یا نه.

راه سازی و مشکلاتی که در آن پیش می آید.

در اجرای پروژه های راه سازی مشکلاتی پیش می آید که مانع پیشرفت طبیعی پروژه می گردد ودر بعضی موارد باعث توقّف آن می شود. که باتوجّه به طولانی بودن مسیر ومشکلات شناخته شده وناشناخته آن پیش آمدن این مشکلات طبیعی می باشد منتهی بایستی تا حد ممکن این مشکلات شناسائی وبه موقع برطرف گردد.

راه سازی و دانه بندی مصالح پر کننده و ساخت سرند معمولی- ۲

دانه بندی مصالح برای بتن بر اساس دانه بندی طرّاح بتن باسرند کردن مصالح با سرندهایی با چشمه های مختلف واختلاط آنها به نسبت های تعیین شده حاصل می گردد.که این مسئله در مورد ساختن بتن با شن وماسه شکسته که باشکستن آنها با دستگاه سنگ شکن (کنگاسور) خرد شده و با دستگاه سرند اتوماتیک سرند میگردد.

راه سازی و شهرسازی :دانه بندی مصالح ۱

دانه بندی کلیّه مصالح پرکننده و مقاوم ساز بایستی طوری طراحی وانتخاب شوند که وقتی درکنار هم قرارمی گیرندبه نسبت اریزدانه تادرشت ترین دانه آنه بطور نسبی طوری کنار هم قرار گیرند که هیچ گونه فضای خالی دربین آنها نماند.