دسته: مطالب عمومی

شهر سازی؛ طراحی شهر:

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. طراحی شهر؛ به بهانه سامان دهی زمین های اطراف دریاچه طراحی شهر و شهر سازی را در حال برنامه ریزی بودم که به دلایلی از آن منصرف شدم. ولی در نظر دارم در رابطه با طراحی شهری و شهر سازی (…

راه روش خوب زیستن، ۸؛

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندارنیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. راه و روش خوب زیستن، ۸؛ چاکراها؛ در رابطه با هاله ها و چاکرا ها در مقالات قبلی تا چاکرای سوم مطالبی مطرح شد، و اینک بقیه چاکراهای هفتگانه مطرح می گردد؛ چاکرای چهارم؛ چاکرای چهارم ، چاکرای قلب یا مرکز قلب…

آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۱۵۸، سامان دهی دریاچه و زمین های اطراف آن ۸؛

با نام و یاد خدا و برای خدا . پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک =زندگی نیک. سامان دهی زمین های اطراف دریاچه ۸ ؛ همانطور ک در مقالات گذشته مطرح شد، زمین های دریاچه به دو بخش تقسیم می شود، یک قسمت حوضه آبگیر دریاچه، به وسعتی که احتمال می رود تا آن محدوده آب دریاچه بالا…

آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۱۵۷، سامان دهی در یاچه و زمین های اطراف آن،۷؛

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. سامان دهی دریاچه، ۷ ، برقراری ارتباط عاطفی با دریاچه؛ روح دریاچه؛ این عبارت ممکن است برای خیلی ها غیر معقول به نظر برسد، ولی واقعیّت این است که نظریه ای وجود دارد که میگوید همه موجودات به نوعی شعور دارند…

آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۱۵۶، سامان دهی دریاچه و زمین های اطراف آن،۶؛

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. سامان دهی دریاچه و زمین های اطراف آن؛ متره بر آورد هزینه ها؛ به طوریکه می دانیم هر کاری که انجام می شود هزینه ای در بر دارد که بایستی بر آورد شده و در نظر گرفته شود. که کل بحث…

آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۱۵۵، سازمان دهی دریاچه و زمین های اطراف آن، ۵:

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. به دنبال گام ۱۵۴ در رابطه با نوع خاکبرداری به ترتیب زیر اجرا می کنیم؛ ۷ – با توجّه به نوع زمین از دستگاه مناسب آن زمین استفاده می کنیم، در مکان هایی ممکن است فقط با بیل مکانیکی بتوان خاکبرداری…

آموزش گام به گام متره بر آورد،گام ۱۵۴، سامان دهی دریاچه و زمین های اطراف آن،۴٫

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک =زندگی نیک. شناسایی دریاچه و زمین هی اطراف آن و سامان دهی؛ همانطور که در مقاله قبل در مورد شناسایی دریاچه و زمین های اطراف آن مطالبی مطرح شد، پس از مطالعات همه جانبه از نقطه نظر زمین شناسی ، هواشناسی منطقه و غیره،…

آموزش گام به گام متره بر آورد گام ۱۵۳؛ سامان دهی دریاچه و زمین های اطراف آن. ۳٫

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک +کردار نیک = زندگی نیک. شناسایی دریاچه: این دریاچه در زمان پر آبی خود به طول ۱۴۰ کیلومتر و عرض ۵۲ کیلومتر وسعت داشت، این دریاچه مشابه دریاچه های دیگر در نتیجه کم شدن آبهای زیرزمینی در حال خشک شدن می باشد، علّت کم شدن آبهای زیر…

آموزش گام به گام متره بر آورد گام ۱۵۲؛ ساماندهی دریاچه و زمین های اطراف آن. ۲٫

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک +گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. گرد زدایی از منطقه؛ پیرو سامان دهی دریاچه و زمین های اطراف آن، مطلبی که فوق العاده مهم هست، جلو گیری از توزیع گرد و خاک و ریز دانه های نمک در منطقه می باشد با توجّه به اینکه با هر بادی…

آموزش گام به گام متره برآورد گام ۱۵۱؛ سامان دهی دریاچه و زمین های اطراف آن:

با نام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک =زندگی نیک. سال هاست که آب دریاچه ارومیه رو به کاهش گذاشته است، بطوریکه گفته می شود؛ نود و پنج در صد آب آن خشک شده است، در نتیجه به زمین های بایر پر از نمک آن اضافه شده است. ناراحتی خشک شدن دریاچه…