دسته: مطالب عمومی

نقدی بر شرایط عمومی پیمان (نشریه شماره ۴۳۱۱)بخش ۷

از آنجائیکه انتظار می‌رود شرایط عمومی پیمان عادلانه، صحیح، روشن، منطقی و بری از ابهام بوده باشد. ولی در شرایط عمومی مورد بحث به مواردی بر می خوریم که خالی از ابهام نیست، قسمتی از آنها در مقالات گذشته مطرح شد، و در ادامه به بررسی ماده ۲۰ و ۲۱ می‌پردازیم؛

نقدی بر شرایط عمومی پیمان. (نشریّه شماره ۴۳۱۱ ) بخش ۶

  شراط عمومی پیمان که حکم قوانبن پیمان رادارد قاعدتاً بایستی عادلانه، گویا، روشن و بدون ابهام باشد. ولی متأسفانه در شرایط عمومی پیمانی که مورد بحث می‌باشد، مغایرت های زیادی به چشم می‌خورد که مواردی در مقالات گذشته مطرح شد و موارد دیگری نیز به چشم می خورد که ذیلاً مطرح می‌گردد: ماده ۱۹ . کنترل نقاط نشانه، پیاده…

نقدی بر شرایط عمومی پیمان (نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورخ ۱۳۹۲)بخش ۵

با توجّه به خیلی از مادّه های این شرایط عمو می پیمان این مطلب تداعی می شود که این شرایط بیشتر برای پیمان های تهیّه و اجرا تدوین شده است، نه برای پیمان های فقط اجرا. به طور مثال در مادّه ۱۷ نیز این مورد کاملاً مشهود می باشد.

نقدی به شرایط عمومی پیمان( نشریه شماره ۴۳۱۱مورخ۱۳۹۲) بخش ۳

در نقدی به شرایط عمومی پیمان در دو مقاله گذشته، در رابطه با بی توجّهی به حقوق مدنی پیمانکار و یا مغایرت در برنامه تنظیم صورت وضعیّت ماقبل قطعی و صورت وضعیّت قطعی، مطالبی مطرح گردید. و این مطالب باعث شد که در رابطه با مواد شرایط عمومی پیمان بیشتر کنجکاوی به خرج بدهم در نتیجه به مواردی بر خورد کردم که فکر می کنم مطرح کردن آنها خالی از لطف نباشد.

نقدی بر شرایط عمومی پیمان(نشریّه شماره ۴۳۱۱مورخ۱۳۹۲)بخش۲

در مقاله گذشته در رابطه با عدم توجّه به حقوق پیمانکار در شرایط عمومی پیمان بحث گردید که امید است مورد توجّه جامعه مهندسی عمران قرار بگیرد. و در این مقاله راجع به قسمتی از مغایرت های مواد شرایط عمومی پیمان بحثی خواهیم داشت.

نقدی بر شرایط عمومی پیمان، (نشریه شماره ۴۳۱۱ مورخ۱۳۹۲)بخش۱

در شرایط عمومی پیمان که تا حدودی حکم قانون پیمانکاری را دارد بعضاً مغایرت هائی به چشم می خورد که شایسته است بر طرف گردد. به طور مثال اگر به تعریف کارفرما و پیمانکار در مادّه های ۶ و ۷ توجّه کنیم هر دو طرف شخصیتّی برابر هستند که قرار داد را امضاء می کنند، و قائدتاً بایستی دارای حقوق برابر باشند که تعریف هم گویای همین مسئله می باشد؛

راه سازی: راندمان (باز دهی) ماشین آلات در ارتفاعات بخش (۱)

استفاده بهینه و منطقی از ماشین آلات، به طوریکه بهترین راندمان را داشته باشند یعنی بتوان به نحو احسن از راندمان آنها استفاده کرد و لطمه ای هم به دستگاه وارد نشود، یکی از اصول صحیح استفاده از ماشین آلات می باشد. لذا بایستی سعی کرد از راندمان حقیقی آنها بهترین بهره برداری را نموده و سلامتی و عمر طبیعی ماشین را نیز حفظ کرد.