دسته: آموزش گام به گام متره برآورد

تعیین قیمت یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۱۰۱٫ تعیین قیمت بالاسری به روش منطقی تر ( ۲ ).

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. تعیین قیمت هزینه بالاسری به روش منطقی تر ( ۲ )؛ در گام ۹۹ روش تعیین قیمت به روش موجود در جامعه مطرح شد، و در گام ۱۰۰ روش تهیه قیمت به روش متفاوت و یا منطقی تر برای هزینه دفتر…

تعیین قیمت یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۹۹، تعیین قیمت هزینه های بالاسری

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. تعیین قیمت هزینه های بالاسری؛ شرح؛ با توجّه به اینکه کارهای مربوط به هزینه بالاسری که تقریباً بین سی الا پنجاه در صد هزینه پروژه را در بر می گیرند هزینه هائی است که می توان گفت که بدون وجود کاربر…

تعیین قیمت برای یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۹۸؛ بر رسی هزینه های بالاسری.

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. بر رسی هزینه های بالاسری و مقایسه آنها با روند پرژه؛ هزینه های بالاسری در گام ۵۵ و گام ۹۷ ( مقاله قبلی ) عیناً طبق فهرست هزینه های بالاسری، پیوست شماره سه فهرست بها مطرح گردید، اینک می خواهیم بر…

تعیین قیمت برای یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، ( ۴ ) گام ۹۷

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. تعیین قیمت برای یک پروژه، ( ۴ )؛ در مقالات قبلی در رابطه با تعیین قیمت برای اجرا با تهیّه آنالیز بها و متره بر آورد مطرح گردید، و اینک می پردازیم به بحث هزینه بالاسری که موضوع خیلی مهم و…

تعیین قیمت برای یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، ( ۳ ) گام ۹۶

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. تعیین قیمت برای یک پروژه ( ۳ )؛ در مقالات قبلی در باره تعیین قیمت برای یک پروژه مطالبی مطرح گردید؛ از قبیل تهیّه آنالیز عملیّات اجرائی، با اینکه تا حدودی مطلب آنالیز مطرح گردید، با اینحال با توجّه به اهمیّت…

تعیین قیمت برای یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۹۵ ( ۲ )

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. تعیین قیمت یک پروژه؛ در مقاله گذشته ( ۱ ) در رابطه با تعیین قیمت یک پروژه مطالبی مطرح شد از قبیل بحث در باره آنالیز بها، با توجّه به اینکه نیّت ما در این برنامه آموزش گام به گام می…

آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۹۴؛ مطالبی در باره آنالیز بها ( تجزیه بها ) و تعیین قیمت یک پروژه. ( ۱ )

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. مطالبی در باره آنالیز بها ( تجزیه بها ) و تعیین قیمت اجرای یک پروژه؛ با توجّه به اینکه در اجرای هر پروژه وضع مالی آن حرف اوّل را می زند، در نتیجه برای اجرای یک پروژه؛ بایستی قیمت واقعی اجرای…

کنترل پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، مهندسی ارزش قسمت یازدهم، مهندسی ارزش در راه سازی و مثال هائی از مهندسی ارزش، گام ۹۰,V

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. مهندسی ارزش در راه سازی؛ در مقالات گذشته در رابطه با مهندسی ارزش در ساختمان و همچنین مثال هائی از مهندسی ارزش در رشته ساختمان را مطرح کردیم، و همینطور گفته شد که مهندسی ارزش در تمام رشته ها و مراحل…

کنترل پروژه در آموزش گام به گام متره برآورد، مهندسی ارزش قسمت دهم، مثال هائی از مهندسی ارزش،گام ۹۰,U

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار و اندیشه نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. ۶ – مثال هائی از مهندسی ارزش؛ ۱ – ۳ – ۶ – پیرو مثالهائی که در مقالات قبلی مطرح شد، کارهای زیاد دیگری به صورت مهندسی ارزش توسّط دوستان دیگر انجام شده است، که به تدیرج مطرح می…

کنترل پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، مهندسی ارزش، قسمت دهم؛ تحلیل مهندسی و مهندسی ارزش در عمران، و در هنر. گام ۹۰,T

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار و اندیشه نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. تحلیل مهندسی و مهندسی ارزش در عمران و در هنر؛ در مقالات گذشته بحث در باره مهندسی ارزش بود، مطلبی که نظرم را جلب کرد فرق مهندس در عمران و مهندسی ارزش در عمران بود، و مقایسه آنها با…