مدیریّت از دیدگاه شخصی، ( بخش ۳ )

در گذشته اکثر مطالبی که در باره مدیریّت پروژه مطرح می شد، بیشتر به کنترل پروژه، از نقطه نظر زمانبندی و کنترل آن پرداخته می شد. و اکثر کتابهائی هم که در رابطه با مدیریّت نوشته می شدند، عمده توجّه خود را به زمانبندی پروژه معطوف می

مدیریت از دیدگاه شخصی. بخش اول

مدیریّت، علمی است فوق العاده وسیع و گسترده و علمی که و رود در آن نیاز به اطلّاع و آگاهی و دانش و تجربه زیاد را می طلبد. ولی در عین حال با توجّه به اینکه همه به نوعی با آن سر و کار دارند لذا می شود نظرات خود را به صورت خلاصه مطرح کرد و در این برنامه هم فقط نظرات شخصی مطرح می گردد، و هیچگونه دلیل قاطعی بر قطعی بودن مسائل مطرح شده وجود ندارد.

خاطره تقسیم کار بخش ۳

پروژه در یک منطقه کوهستانی قرار داشت، و نیاز به خاک برداری و خاکریزی داشت و زمین طبیعی آن منطقه یک نوع زمین شیستی خیلی سفت بود که خیلی به سختی کنده می شد. نوع زمین از نوعی بود که با انفجار هم با همه هزینه سنگینش چندان کاربردی نمی داشت…

خاطره تقسیم کار بخش دوم

بانام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک در بخش اول مطرح شد؛ با معماری آشنا شدم که شرکتی داشت و پروژه ساخت یک میدان تیری را از اداره مهندسی آرتش آن زمان کنترات کرده بود، ولی در نتیجه نداشتن یک فرد خبره در تهیه صورت وضعیت نتوانسته بود هزینه…

خاطره تقسیم کار. بخش اول

درابتدای شروع به کار؛در پروژه ای که خانه سازی بود و در یک منطقه نسبتاً وسیعی با محوطه سازی و کار های مربوط به محوطه سازی از قبیل لوله کشی آب، فاضلاب، تلفن، اعلان حریق، خیابان سازی و سایر تأسیسات محوطه بود، از ابتدای پروژه مشغول به کار شدم…

نقدی بر شرایط عمومی پیمان (نشریه شماره ۴۳۱۱)بخش ۷

از آنجائیکه انتظار می‌رود شرایط عمومی پیمان عادلانه، صحیح، روشن، منطقی و بری از ابهام بوده باشد. ولی در شرایط عمومی مورد بحث به مواردی بر می خوریم که خالی از ابهام نیست، قسمتی از آنها در مقالات گذشته مطرح شد، و در ادامه به بررسی ماده ۲۰ و ۲۱ می‌پردازیم؛