آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۱۵۷، سامان دهی در یاچه و زمین های اطراف آن،۷؛

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. سامان دهی دریاچه، ۷ ، برقراری ارتباط عاطفی با دریاچه؛ روح دریاچه؛ این عبارت ممکن است برای خیلی ها غیر معقول به نظر برسد، ولی واقعیّت این است که نظریه ای وجود دارد که میگوید همه موجودات به نوعی شعور دارند…

آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۱۵۶، سامان دهی دریاچه و زمین های اطراف آن،۶؛

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. سامان دهی دریاچه و زمین های اطراف آن؛ متره بر آورد هزینه ها؛ به طوریکه می دانیم هر کاری که انجام می شود هزینه ای در بر دارد که بایستی بر آورد شده و در نظر گرفته شود. که کل بحث…

آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۱۵۵، سازمان دهی دریاچه و زمین های اطراف آن، ۵:

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. به دنبال گام ۱۵۴ در رابطه با نوع خاکبرداری به ترتیب زیر اجرا می کنیم؛ ۷ – با توجّه به نوع زمین از دستگاه مناسب آن زمین استفاده می کنیم، در مکان هایی ممکن است فقط با بیل مکانیکی بتوان خاکبرداری…

آموزش گام به گام متره بر آورد،گام ۱۵۴، سامان دهی دریاچه و زمین های اطراف آن،۴٫

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک =زندگی نیک. شناسایی دریاچه و زمین هی اطراف آن و سامان دهی؛ همانطور که در مقاله قبل در مورد شناسایی دریاچه و زمین های اطراف آن مطالبی مطرح شد، پس از مطالعات همه جانبه از نقطه نظر زمین شناسی ، هواشناسی منطقه و غیره،…

آموزش گام به گام متره بر آورد گام ۱۵۳؛ سامان دهی دریاچه و زمین های اطراف آن. ۳٫

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک +کردار نیک = زندگی نیک. شناسایی دریاچه: این دریاچه در زمان پر آبی خود به طول ۱۴۰ کیلومتر و عرض ۵۲ کیلومتر وسعت داشت، این دریاچه مشابه دریاچه های دیگر در نتیجه کم شدن آبهای زیرزمینی در حال خشک شدن می باشد، علّت کم شدن آبهای زیر…

آموزش گام به گام متره بر آورد گام ۱۵۲؛ ساماندهی دریاچه و زمین های اطراف آن. ۲٫

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک +گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. گرد زدایی از منطقه؛ پیرو سامان دهی دریاچه و زمین های اطراف آن، مطلبی که فوق العاده مهم هست، جلو گیری از توزیع گرد و خاک و ریز دانه های نمک در منطقه می باشد با توجّه به اینکه با هر بادی…

آموزش گام به گام متره برآورد گام ۱۵۱؛ سامان دهی دریاچه و زمین های اطراف آن:

با نام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک =زندگی نیک. سال هاست که آب دریاچه ارومیه رو به کاهش گذاشته است، بطوریکه گفته می شود؛ نود و پنج در صد آب آن خشک شده است، در نتیجه به زمین های بایر پر از نمک آن اضافه شده است. ناراحتی خشک شدن دریاچه…

متره بر آورد کارهای زیر سطحی در آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۱۵۰٫

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. متره بر آورد کارهای زیر سطحی ( زیر زمینی )؛ همانطوریکه بارها مطرح شده است، رشته های مختلف عمران متخصّص های خودش را دارد که مسائل اساسی و عمده آن را متخصّصین آن رشته می دانند، ولی در عین حال مسائل…

خاطرات درمان خودم؛ در مان لک های قهوه ای پشت دستم.

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. در مان لکّه های قهوه ای رنگ پشت دستم؛ در حدود بیست سال پیش سه عدد لکّه بزرگ قهوه ای رنگی در پشت دست راستم پیدا شد، این لکّه ها هیچ نوع عکس العملی در پوست دستم ایجاد نکرد، نه دردی…

آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ( ۱۴۹ ) متره بر آورد پارک سازی، قست دوّم .

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. متره بر آورد پارک سازی، قسمت دوّم؛ در مقاله گذشته انواع سازه هایی که در پارک ها اجرا می شود مطرح گردید، و در رابطه با بر آورد قیمت آن به این قسمت سوق داده شد، اینک می خواهیم بر آورد…