کنترل پروژه در گام به گام آموزش متره بر آورد، گام ۹۰ K

بانام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. ۱۰ – کنترل مدیریّت؛ پیمانکار، مهندسین مشاور، دستگاه نظارت و کارفرما؛ بطور کلّی مدیریّت هر پروژه اساس آن پروژه می باشد، در نتیجه بایستی به کنترل آن اهمیّت بیشتری داده شود، از آنجائیکه کنترل مدیریّت بایستی از سطح بالا و با اختیارات…

خاطرات درمان خودم، ۶ ، درمان زخم قارچی ام

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. خاطره درمان زخم قارچی زیر نافم؛ در سالهای ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ بود که با توجّه به اوضاع کشور، من در شهرستانی که اکثر کارهایم در آنجا بود منزل نسبتاً خوبی در آن شهرستان اجاره کردم و خانواده راهم به آنجا بردم،…

کنترل پروژه در گام به گام آموزش متره بر آورد؛ گام؛ ۹۰،I کنترل تغذیه کارکنان و موارد رفاهی آنها.

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. ۹ – کنترل تعذیه کار کنان و موارد رفاهی آنها؛ در پروژه های بزرگ بخصوص پروژه های خارج شهری کلیّه پرسنل اعم از کارگران و مدیران همگی از طریق خود پروژه تغذیه می شوند، در چنین پروژه هائی تمام وعده های…

خاطرات درمان خودم، ۵ ،خاطره درمان کمردردم؛

با نام و یاد خدا و برای خدا . پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. ۵ – خاطره درمان کمردردم؛ حدود نه و یا ده سالم بود که اتفّاقی برایم پیش آمد که باعث کمر دردم گردید؛ در شهرستانی که زندگی می کردیم اکثر فامیل ها در یک محل بودیم، در عین حال فامیل هایی…

کنترل پروژه در گام به گام آموزش متره برآورد؛ گام ۹۰٫ H کنترل معلومات فنّی عوامل پروژه.

با نام ویاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. ۸ – کنترل معلومات فنّی و تجربی عوامل پروژه؛ در صورتیکه بخواهیم یک پروژه به نحو احسن انجام پذیرد بایستی در انتخاب کار کنان آن پروژه دقّت و توجّه کامل انجام پذیرد، تا افراد کاردان و باسواد و با تجربه به کار…

خاطرات درمان خودم، ۴ ، درمان ضعف دید چشم هایم.

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. خاطره درمان ضعف دید چشم هایم؛ از سن بیست و دو سه سالگی دید چشمانم شروغ به ضعیف شدن کردند، و دیدم به تدریج ضعیف می شد، که بنا به توصیه پزشگان شروع به استفاده از عینک نمودم، ضعف چشم ها…

کنترل پروژه در گام به گام آموزش متره برآورد، گام g.90

با نام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + کردار نیک + گفتار نیک = زندگی نیک ۷ – کنترل هزینه پروژه و کنترل سود و زیان آن. یکی از مهمترین موارد کنترل پروژه، کنترل هزینه و سود و زیان آن می باشد. با توجّه به اینکه ذهن جامعه ما در مورد هزینه ها اکثراً با مخفی کاری…

خاطرات درمان خودم؛ ۳، درمان ترش کردن و ناراحتی های معده و روده های خودم.

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. درمان ترش کردن، و درد های معده و روده هایم. به طوریکه تعریف می کردند در زمان نوزادی مبتلا به اسهال شدیدی می شوم که منجر به حالت مرگ من می شود، ولی دکتر خانوادگی مان که دکتر حاذقی بوده، میتواند…

کنترل پروژه در گام به گام آموزش متره بر آورد، گام F.90

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. ۶ -کنترل؛ نظم، ترتیب، نظافت و ایمنی، در پروژه. وقتی وارد یک پروژه می شویم، با دیدن اوضاع ظاهری پروژه، می توانیم به سیستم مدیریتی پروژه پی ببریم؛ به طوریکه می دانیم در هر کاری نظم و ترتیب مهم ترین موضوعی…

خاطرات درمان خودم. ۲؛ درمان سرطان خودم

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. خاطره درمان سرطان خودم؛ برادر بزرگتری داشتم که ایشان هشت سال از من بزرگنر بودند، و در زندکی من ایشان همیشه حامی من بودند، و من به طور عجیبی به ایشان وابسته و متکّی بودم، به طوریکه وقتی در سنّ ۷۳…