نقدی بر شرایط عمومی پیمان. (نشریّه شماره ۴۳۱۱ ) بخش ۶

  شراط عمومی پیمان که حکم قوانبن پیمان رادارد قاعدتاً بایستی عادلانه، گویا، روشن و بدون ابهام باشد. ولی متأسفانه در شرایط عمومی پیمانی که مورد بحث می‌باشد، مغایرت های زیادی به چشم می‌خورد که مواردی در مقالات گذشته مطرح شد و موارد دیگری نیز به چشم می خورد که ذیلاً مطرح می‌گردد: ماده ۱۹ . کنترل نقاط نشانه، پیاده…

خاطره همیاری با بهترین دوستم بخش ۲

در قسمت یک مطرح کردم که این پروژه حاطرات جالبی برای من داشت؛…
روز اوّلی که شریک دوستم بامن تماس گرفت و قرار گذاشتیم که به محل پروژه برویم و از نزدیک مسائل را بر رسی نمائیم، طبق برنامه ای که تنظیم کرده بودیم،یک روز صبح در یک محلّی در مسیر پروژه که در شهر سمنان بود به همدیگر به پیوندیم و با هم به سمنان برویم

نقدی بر شرایط عمومی پیمان (نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورخ ۱۳۹۲)بخش ۵

با توجّه به خیلی از مادّه های این شرایط عمو می پیمان این مطلب تداعی می شود که این شرایط بیشتر برای پیمان های تهیّه و اجرا تدوین شده است، نه برای پیمان های فقط اجرا. به طور مثال در مادّه ۱۷ نیز این مورد کاملاً مشهود می باشد.

خاطره رسیدگی به یک صورت وضعیّت قطعی ۵

در قسمت ۴ این خاطره پس از اینکه گذارش کارم را به کارفرما دادم از این کار کناره گیری کردم و دنبال ماجرارا هم خیلی پی گیری نکردم و خاطره خود را هم خاتمه یافته تلقّی کردم و فکر کردم به قول یکی از دوستان مثل( بعضی از فیلم‌ها که پایان داستان را نیمه تمام می‌گذارند تا هر کس همانطور که می خواهد آخر داستان را برای خود تعریف نماید) من هم پایان خاطره را به همان نحو تمام کردم.

خاطره؛همیاری با بهترین دوستم، بخش (۱)

دوستی داشتم که دوران بچگی هم بازی و دوران نو جوانی با هم بودیم. و باهم دوستان خیلی صمیمی بودیم. ایشان پس از تحصیلات دانشگاهی در رشته راه و ساختمان آن زمان شرکتی تشکیل تأسیس کرده و فعالیّت های ساختمانی انجام می دادند.

غلطک

راه سازی؛ راندمان (باز ده) ماشین آلات بخش ۷ غلطک

از دیر زمان غلطک برای کوبیدن زمین و محکم کردن بستر مورد استفاده قرار می گرفته است. به طور مثال در زمانهای قدیم که شیب بندی  پشت بام هارا با کاهگل انجانم می دادند هر از گاهی با غلطک های دستی که از سنگ ساخته می شد کاهگل پشت بام را می کوبیدند تا سفت تر شود.

نقدی به شرایط عمومی پیمان( نشریه شماره ۴۳۱۱مورخ۱۳۹۲) بخش ۳

در نقدی به شرایط عمومی پیمان در دو مقاله گذشته، در رابطه با بی توجّهی به حقوق مدنی پیمانکار و یا مغایرت در برنامه تنظیم صورت وضعیّت ماقبل قطعی و صورت وضعیّت قطعی، مطالبی مطرح گردید. و این مطالب باعث شد که در رابطه با مواد شرایط عمومی پیمان بیشتر کنجکاوی به خرج بدهم در نتیجه به مواردی بر خورد کردم که فکر می کنم مطرح کردن آنها خالی از لطف نباشد.

لودر

راهسازی:راندمان (بازده) ماشین آلات. بخش (۶)

راندمان گیری از ماشین آلات: لودر – لودر دستگاهی است که برای خاکبرداری و برداشت و بار گیری خاکهایی که بایستی به جای دیگری حمل شوند مورد استفاده قرار می گیرد. و بیشترین مورد استفاده اش هم برای بار گیری و حمل خاک می باشد. و برای خاکبرداری هم در زمین های خاکی و با سختی کم مورد استفاده قرار میگیرد.

نقدی بر شرایط عمومی پیمان(نشریّه شماره ۴۳۱۱مورخ۱۳۹۲)بخش۲

در مقاله گذشته در رابطه با عدم توجّه به حقوق پیمانکار در شرایط عمومی پیمان بحث گردید که امید است مورد توجّه جامعه مهندسی عمران قرار بگیرد. و در این مقاله راجع به قسمتی از مغایرت های مواد شرایط عمومی پیمان بحثی خواهیم داشت.