خاطرات درمان خودم؛ ۱۱، پیشگیری و در مان خودم

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. خاطره پیشگیری و درمان خودم؛ زمانیکه ما بچّه بودیم، حدود هفتاد هشتاد سال پیش اکثراً مریضی ها را با پاک سازی دستگاه گوارش درمان می کردند، یادم می آید در آن زمان وقتی مریض می شدیم و به دکتر مراجعه می…

هزینه بالا سری و زیان های وارده به پروژه

بانام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. هزینه های بالا سری و ضرر های وارده به پروژه : با اینکه در گذشته در رابطه با هزینه های بالا سری مقالاتی نوشته شده است، ولی با توجّه به سؤالات متعدّدی که در این زمینه می شود؛ این مقاله را در…

آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۹۰٫L کنترل پروژه؛ مهندسی ارزش. قسمت اوّل

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. کنترل پروژه، مهندسی ارزش، قسمت اوّل؛ اینک سال ها است که در رابطه با کنترل پروژه، مهندسی ارزش مطرح می باشد، که گویا از سال ۱۹۴۷ در شرکت جنرال مکانیک آمریکا به صورت فعلی ابداع و انسجام پیدا کرده است، که…

خاطرات درمان خودم، ۱۰، خاطره درمان سرماخوردگی

بانام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. خاطره درمان سرما خوردگی؛ قبل از شروع مطلب بایستی یاد آوری نمایم که هر گونه درمان و پیش گیری بایستی با مشورت و صلاحدید پزشک خانواده انجام پذیرد. من شخصاً همیشه با مشورت پزشک خانواده مان که اینک عروس خانواده بوده و…

آموزش گام به گام متره بر آورد – گام ۹۳ ، کنترل پروژه؛ برنامه ریزی تدارکات.

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. برنامه ریزی تدارکات؛ در گام ۹۲ نمونه ای از طرح تنظیم برنامه مصرفی روزانه مصالح تنظیم و ارائه گردید، همانطوریکه در آنجا هم مطرح شد آن مورد به عنوان نمونه بود، که اینک در این گام جداول نسبتاً تکمیلی آن ارائه…

خاطرات درمان خودم؛ ۹ ، خاطره درمان سوختگی بازویم.

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. خاطره درمان سوختگی بازویم؛ در خاطره افتادن از کوه مطرح کردم که بدنم کوفتگی شدیدی پیدا کرده بود، و درد داشت، لذا مجبور شدم مدّتی استراحت نمایم، افتادن از کوه و درمان ها و دردها و کوفتگی ها باعث شده بود…

آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۹۲ کنترل پروژه؛ برنامه ریزی تدارکات.

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک +گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. برنامه ریزی تدارکات؛ همانطور که در گام ۹۱ مطرح شد؛ برای برنامه ریزی تدارکات مطالعات زیادی انجام داده و جدول های متعددی تنظیم کردم، ولی نتیجه ایکه می خواستم به دست نیاوردم، تا اینکه به این نتیجه رسیدم که بایستی برای هر…

خاطرات درمان خودم، ۸ ، خاطره سقوط از کوه، کنترل درد و درمان صدمات وارده؛

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک. خاطره سقوط از کوه و کنترل درد؛ سال های بین ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ بود که من در باره طبّ سوزنی و طبّ فشاری و مالشی مطالعه می کردم، که در یکی از کتاب ها خواندم که؛ هیپوتالاموس که در معز سر قرار دارد و…

گام ۹۱ آموزش گام به گام متره برآورد؛ کنترل پروژه

بانام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک برنامه ریزی برای تدارکات برنامه ریزی برای تدارکات و تنظیم جدولی ساده و گویا؛ در وحله اوّل خیلی ساده به نظر می رسد، من هم در این زمینه، و در گامهای قبلی توضیحاتی داده و روش هائی را پیشنهاد کردم، و تصمیم…

خاطرات درمان خودم، ۷ درمان گاز گرفتگی با گاز کربنیک

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. درمان؛ گاز گرفتکی با گاز کربنیک؛ در سال های گذشته اطاق من در منزلمان اطاق کوچکی بود حدود سه متر و خرده ای در سه متر و خرده ای و سیستم گرمایشی آن نیز بخاری گازی بود، قائدتاً وقتی در اوّل…