دسته: مقالات غیر عمرانی

خالق و خلقت و شگفتیهای خلقت؛ فرماندهی بدن. ( ۲ )

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. شگفتیهای خلقت؛ ناف، فرمانده بدن ( ۲ ) در مقاله گذشته مطرح شد که در باره فرماندهی بدن در روی تمام اعضای مؤثّر مطالعه کرده و نتیجه گرفتم که هیچکدام از اعضای بررسی شده، فرماندهی بدن را به عهده ندارند، و…

خالق و خلقت و شگفتیهای خلقت؛ فرماندهی بدن. ( ۱ )

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. شگفتی های خلقت؛ فرماندهی بدن ( ۱ ) در نگرش به شگفتی های خلقت به آنچنان شگفتی های شگفت انگیزی بر می خوریم که نمی توان به یک موردخاص توجّه کرد، مثل خلقت خود انسان؛ که به هریک از اعضای بدن…

خالق و خلقت و شگفتی های خلقت. ( ۱ )

بانام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. خالق و خلقت و شگفتی های خلقت؛ بیستم خردادماه سال ۱۳۹۹ آغاز ششمین سال فعالیّت کنکاشی در مهندسی عمران هست، از امروز علاوه بر پی گیری مطالب مهندسی عمران ، یک سلسله مقالات غیر عمرانی نیز مطرح خواهم کرد؛ که اولّین بحث…

چرا نماز میخوانم ودلایل آن چیست؟ بخش پایانی

بشر از زمان خلقت همیشه نیاز به عبادت را حسّ کرده و می شناخته ودر تمام قرون هم هر جامعه ای به نوعی به عبادت خداوند می پرداخته است. از آنجایی که انسان ها نیاز به باهم بودن را احساس می کردند و می خواستند به هر نحوی دور هم جمع شوند، درنتیجه عبادت جمعی را هم از نیازهای خود می دیده اند. به همین دلیل دست به ساختن عبادت گاه ها زدند. به طوریکه می بینیم ماندگار ترین وزیباترین بنا ها از گذشته های خیلی دور معابد و مساجد وعبادتگاه ها می باشد.

چرا نماز می خوانم ودلایل آن چیست؟ بخش چهارم

آیا مواردی که در سه بخش گذشته راجع به دلیل نماز خواندنم مطرح کردم کافی بود؟ یااینکه باز در این مورد به تفکِر پرداخته ودلایل بیشتری برای نماز خواندنم پیدا کنم. وقتی فکر می کنم می بینم فلسفه نماز خیلی بیش از این حرف هایی هست که زده شد.

چرا نماز می خوانم و دلایل آن چیست ؟ بخش دوّم

چرا نماز می خوانم ؟سئوال مهمّی می باشد وبه تکرارش می ارزد و این که حتماً باید هر روز و به موقع خوانده شود چه دلیلی دارد؟ جوابی که برای این سئوالات پیدا کرده ام قسمتی از آن ها در بخش اوّل مطرح شد. وبقیّه دلایل آن در ادامه مطرح میشود.

چرا نماز می خوانم و دلایل آن چیست. بخش اوّل

طبق دستور اسلام بایستی روزانه پنج وعده با مراسم و آداب و زمان تعیین شده نماز خواند؛ چرا؟… و بنا به گفته ها اگر نخوانیم گناه است و خداوند درآن دنیا مجازاتمان می کند. آیا واقعاً این چنین است ؟ من شخصآً این پنج وقت نماز را با دقّت و وسواس کامل در پنج وقت و در زمان های تعیین شده در قرآن مجید می خوانم. امّا چرا؟

اعتماد به نفس و شناخت خویش

آیا ما می دانیم و می توانیم ؟ یا اینکه بر اساس تلقینی که درجامعه می شود که نمیدانید و نمی توانید، واقعاً نمیدانیم و نمی توانیم ؟ من شخصاً اعتقاد دارم که همه میدانند و میتوانند، من و شما و همه ، هم میدانیم و هم میتوانیم، منتها بایستی این را باور داشته باشیم و با اعتقاد کامل به این موضوع، فکرخود را به کار بیاندازیم .