آموزش گام به گام متره برآورد- گام هفتم. توجّه به دقّت کردن در نوشتن متره و اهمیّت آن.

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

دقّت و اهمیّت آن در نوشتن متره؛

در گام ششّم متوجّه شدیم که کوچک ترین سهل انگاری در نوشتن متره چه نتیجه ای به بار می آورد. در مقدار ۷۶ مترمکعب پی کنی مبلغ ۳۰۰ هزار تومان از قلم افتاد. یعنی ضرر به بار آورد. با همین مثال ساده مشخص شد که اهمیّت متره و دقّت در آن چقدر می باشد.

حالا تعیین صحیح آیتم فهرست بها و بهای پی کنی را مرور می کنیم. قبلاً مطرح شد که بایستی وضعیّت زمین پی کنی مشخّص و صورتجلسه گردد. فرض می کنیم که سی در صد زمین نرم بوده باشد و هفتاد درصد آن کلنگی. در این حالت مقدار پی کنی را به سی در صد ضرب کرده و حاصل را در ستون حجم نوشته و آیتم ۰۲۰۱۲ رابرایش می نویسیم و همین طور مقدار پی کنی را به هفتاد در صد ضرب کرده و برای آن هم آیتم ۰۲۰۱۳ را انتخاب می کنیم. به همین ترتیب، ریز متره را اصلاح می نماییم. همان طور که در جدول نمونه هم نشان داده شده .( درعین حال می توانیم مقدار سی درصد را از حجم کلّ کم کرده و رقم باقیماتده را در پی کنی کلنگی منظور نماییم، که طبیعتاً معادل هفتاد درصد خواهد بود.)

با توجّه به اینکه خاک های حاصل از پی کنی درکنار پی ها ریخته شده است، بودن آنها در کنار پی ها مزاحم اجرای کارهای بعدی می گردد، لذا بایستی آن خاک ها از کنار پی ها جمع آوری شده و به جای دیگر منتقل گردد. معمولاً این کار با زنبه یا با چرخ دستی انجام می گیرد، در نتیجه حمل آن خاک ها طبق آیتم ۰۲۰۴۰۱ به فاصله ی تا ۵۰ متر منظور می گردد.

حال سنگ لاشه چینی با ملات ماسه سیمان را محاسبه می کنیم: به این ترتیب که سطح پی کنی را در ارتفاع سنگ لاشه چینی که یک متر می باشد ضرب کرده، و در ستون حجم نوشته، و آیتم مربوطه را از فهرست بها انتخاب کرده، و در کنار آن می نویسیم. برای پیداکردن آیتم سنگ لاشه چینی به سراغ فهرست مطالب کتاب رفته و فصل مربوطه را پیدا می کنیم. فصل چهارم که مربوط به عملیّات بنّایی باسنگ می باشد را باز می کنیم. از همان صفحه اول فصل (صفحه ۲۶) که مقدمه فصل است شروع می کنیم و  آنرا دقیقاً مطالعه می نماییم. می بینیم که همه ۱۱ ردیفی که توضیح داده شده است مهمّ می باشند. بخصوص ردیف ۸ که نسبت های داده شده در ملات ها را توضیح داده است. درصورتیکه در جدول ۱-۱ مربوطه، این توضیحات داده نشده است. این ردیف به شرح زیر می باشد:

۸ – ( نسبت های داده شده در ملات ها برای اختلاط ماسه و سیمان یا آهک نسبت حجمی است. برای مثال ملات  ۱:۶  یعنی یک واحد حجم سیمان در مقابل ۶ واحد حجم ماسه، در ضمن نسبت های داده شده به صورت کیلوگرم سیمان در متر مکعب ملات در جدول ( ۱-۱ )، در کلیّات این فهرست آمده است.)

بقیّه ردیف ها را هم دقیقاً مطالعه می کنیم. بعد از آنکه مقدمّه را مطالعه کردیم به سراغ آیتم ها می رویم، وقتی همه آیتم ها را نگاه می کنیم، متوجّه می شویم که فقط آیتم ۰۴۰۲۰۳ با کار ما مطابقت دارد و آنرا انتخاب نموده و در متره خود می نویسیم. مشابه ریز متره زیر:

نمونه محاسبه متره برآورد

آموزش گام به گام متره برآورد- گام ششم. تعریف فهرست بها و طرز استفاده از آن؛
آموزش گام به گام متره برآورد-گام هشتم، شناخت کار ها و تهیّه روش اجرا و نوشتن متره بر اساس روش اجرا.
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *