آموزش گام به گام متره برآورد گام ۲۹، نماسازی آجری و طرز متره کردن آن.

بانام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

نماسازی آجری و طرز متره بر آورد کردن آن؛

مقدمه فصل آجرکاری را در گام ۲۲ تا حدودی بررسی کردیم و اینک نماسازی آجری را مطالعه کرده و نمای آجری را در نقشه ای که در دست داریم متره و بر آورد می کنیم.

به طور کلّی در نوشتن متره بر آورد سطح نماها؛ از قبیل نمای آجری، سیمانی، سنگی و یا سفید کاری بایستی توجّه شود که تمام سطوحی که نماسازی می شوند محاسبه و در ریز متره بر آورد نوشته شوند.  برای اینکه هیچ سطحی از نما از قلم نیافتد لازم است ساختمان را بصورت ۳ بعدی تصور کنیم داخل نور گیر ها و یا بعضی تو رفتگیهای پلان که در نقشه های نما دیده نمیشوند اغلب ممکن است درمتره بر آورد کردن نما فراموش شوند. از طرفی در موقع متره بر آورد کردن به قسمتهای جزئی مثل کنار پنجره ها و در ها و غیره باید توجه ویژه داشت.

در نقشه موجود محاسبه و متره بر آورد کنار شناژ های قائم که در هر طرف فقط ۲/۵ سانتیمتر نمای آجری دارد جزو همین موارد هست و حتماً باید محاسبه شود زیرا اجرای نمای این قسمت کمی مشکل است و وقت زیادی می برد و حتی ممکن است برای اجرای آن هزینه سختی کار هم در نظر گرفته شود، که در فهرست بها چنین آیتمی وجود ندارد. مگر آیتم ۱۱۰۸۰۷که برای تراش و کشویی کردن آجر پرداخت می شود.  باتوجّه به این که در چنین نقاطی کلّه آجر بایستی خیلی تمیز و صاف باشد و در اجرا هم باعث کندی کار می شود لذا می توان چنین اضافه بها هایی برای چنین محل هایی در نظر گرفت. باز هم توصیه می کنم که نباید به خاطر مقدار کم برخی سطوح، از متره آنها صرفنظر شود. همانطور که بار ها تاکید کرده ام هر هزینه ای هر چند ناچیز بایستی در متره بر آورد منظور گردد، این مورد نیز جزو همان موارد هست، بخصوص که این مورد در چهار آیتم متره بر آورد می شود، ( آیتم های؛ اضافه بها نمای آجری، تیشه ای نمودن آ جر، کشویی نمودن آجر و بند کشی)، که با اضافه شدن کنار در ها و پنجره ها مقدار بیشتری را شامل می شود.

آیتم های مورد استفاده در متره بر آورد نماسازی آجری با آجر قزاقی که مورد نظر ما در این نقشه هستند به شرح زیر می باشند:

  1. آیتم ۱۱۰۸۰۴ اضافه بهای نماسازی با آجر فشاری قزّاقی.
  2. آیتم ۱۱۰۸۰۶ اضافه بها به ردیف های نماچینی بابت آب ساب نمودن آن.
  3. آیتم ۱۱۰۸۰۷ اضافه بها به ردیف های نماچینی بابت تراش و کشویی نمودن آن.
  4. آیتم ۱۱۰۸۰۸ اضافه بها به ردیف های نماچینی در صورتی که آجرها به صورت هره چیده شود. برای کف پنجره ها و بالای پنجره ها .
  5. آیتم ۱۱۰۳۰۴ اضافه بهای سقف سازی آجری به صورت آهن گم برای نمای آجری،
  6. آیتم ۱۸۰۸۹۴ بند کشی توخالی نمای آجری با ملات ماسه سیمان.

متره نمای آجری

 

آموزش گام به گام متره برآورد گام28، قالب بندی شناژ.
آموزش گام به گام متره برآورد، گام 30، نماسازی سیمانی و طرز متره کردن آن.
Facebooktwitterlinkedinmail

  5 comments for “آموزش گام به گام متره برآورد گام ۲۹، نماسازی آجری و طرز متره کردن آن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *