آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۴۶، کف سازی بام؛ آسفالت.

بانام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

متره بر آورد روسازی کف بام با آسفالت؛

در متره بر آورد روسازی کف بام باید توچّه کرد که چه فرمی اجرا می شود، با  فرش موزاییک، آسفات و یا موارد دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. در این برنامه برای فرش کف بام، آسفالت در نظر گرفته شده است. ولی قبل از آسفالت مسئله مهمّی که باید مدّ نظر باشد عایقکاری زیر آسفالت است. با اینکه در این برنامه نیّت بر مطرح کردن مشخصات فنّی نیست، ولی با توجّه به اهمیّت موضوع بد نیست مروری در این زمینه داشته باشیم. در گام ۴۰ مطالبی در رابطه با آب بندی پشت بام مطرح گردید. نکات دیگری که در رابطه با عایقکاری و آب بندی بام لازم به یاد آوری است به ترتیب زیر  می باشد:

  1. اندود زیر عایق بایستی کاملاً صاف و صیقلی و بدون خلل و فرج باشد، یعنی اندود ماسه سیمان زیر عایق کاملاً لیسه ای گردد.
  2. موقع ریختن قیر باید خیلی دقّت کرد که قیر در تمام سطح بطور کامل پخش شود و هیچگونه فضای کوچکی هم بدون قیر مالی باقی نماند.
  3. وقتی لایه های گونی خوابانده می شود بایستی دقّت نمود که گونی کاملاً بصورت صاف و بدون چروک در کف بخوابد.
  4. باید دقّت کرد در زیر قیر در زمان ریختن قیر و در زیر گونی زمان خواباندن گونی کوچکترین فضای خالی یا دانه شنی باقی نماند.
  5. محافظت قیر گونی بعد از اجرا هم خیلی مهم می باشد. بلا فاصله بعد از اجرا یا بایستی روی آن آسفالت ریزی شود، و در غیر آن صورت حتماً روی آن با یک قشر اندود سیمانی پوشیده گردد. در بعضی موارد پس از انجام قیر گونی برای محافظت، یک قشر ماسه بادی روی آن میریزند.

تذکّر ۱- در صورتیکه به موارد ۱ تا ۴  توجّه نشود، هوا در فضای خالی باقی مانده و بعداً منبسط شده و باعث تورّم قیرگونی شده، و در هوای سرد باعث شکافتن آن می گردد. در نتیجه از آن نقطه رطوبت نفوذ خواهد کرد.

تذکّر ۲- در صورتیکه عایق قیر و گونی پس از اجرا بدون پوشش رها شود آسیب دیده  و بعداً موجب درد سر می گردد. آسیب دیدگی آن هم در نتیجه راه رفتن روی آن و یا افتادن سنگریزه های تیز و یا هر نوع جسم تیز دیگر اتفاق می افتد. بخصوص در هوای سرد.

آسفالت

در متره بر آورد آسفالت با توجّه به اینکه عمده مصرف آن در راه سازی و محوطه سازی است، بهتر است در موقعیت خودش در رابطه با آن صحبت شود. ( البتّه در رابطه با مشخصّات آن در مشخصات فنّی عمومی نشریّه ۵۵ به طور مفصّل بحث شده است.)

درمتره بر آورد  و در تعیین قیمت اجرای آسفالت بام در فهرست بها در فصل ۲۷ آیتم ۲۷۰۵۰۱ ، آسفالت به ضخامت دو سانتیمتر در نظر گرفته شده است.

ضمناً در زمان متره بر آورد بایستی به ضخامت داده شده در نقشه و همینطور به اجرا توجّه کرد.

شرح آیتم ۲۷۰۵۰۱: تهیّه و اجرای آسفالت بام، به انضمام پخش و کوبیدن آن به ضخامت ۲ سانتیمتر.  در این شرح مشخّص نیست که قیر پاشی زیر آسفالت منظور شده است یا نه. چون ممکن هست نیاز باشد که قیر پاشیده شود، و امکان دارد نیازی به قیر پاشی نباشد. به هر صورت به نظر میرسد که بهتر بوده قیمت قیر پاشی در آیتم جداگانه ای منظور می شد.

به نقشه جزئیات اجرای پشت بام در زیر توجّه فرمایید.

نقشه جزئیات اجرای پشت بام

نقشه جزئیات اجرای پشت بام

 

 

 

 

 

 

 

 

آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 45، دست انداز بام و در پوش آن.
نقشه های جزئیات (دیتیل ها)
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *