آشنایی با متره برآورد و مترور

متره و برآورد که یکی از ارکان رشته عمران می باشد عبارتست از: محاسبه حجم، وزن، سطح و طول عملیات اجرائی نسبت به قیمت های تعیین شده برآن عملیات؛ که بر این اساس حجم عملیات، مقدار مصالح مصرفی و قیمت اجرای پروژه به دست می آید؛ که همه این ها در برنامه ریزی، اجرا و کنترل آن کاملا موثر می باشد و بدون داشتن یک متره دقیق از پروژه نمیتوان یک برنامه دقیق و اجرایی برای پروژه تعریف کرد.

مترور و مشخصات آن:

کسی که محاسبات ذکر شده را انجام می دهد و به عنوان مترور نامیده می شود شخصی است که با یستی دارای مشخصات و آشنایی های مشروحه زیر باشد:

 • مترور بایستی شخصی فوق العاده دقیق باشد چون دقت عمل در این کار خیلی مهم می باشد و اشتباه در متره عواقب خوبی ندارد.
 • کارشناس در رشته ای که آن را متره میکند باشد.
 • آشنایی به اجرای کار داشته باشد.
 • باطراحی آشنا باشد.
 • مشخصات فنی عمومی و خصوصی پروژه را بشناسد.
 • آگاهی کامل به فهرست بها داشته باشد.
 • شرایط عمومی و خصوصی پیمان را بشناسد.
 • به نقشه و خواندن نفشه تسلط کافی داشته باشد.
 • آشنایی به رشته های وابسته به پروژه مورد متره را داشته باشد. مثلا اگر ساختمانی را متره می کند بایستی به رشته های برق و مکانیک (سرمایش و گرمایش) و کامپیوتر ( مسیر کابل کشی کامپیوتر ) آشنایی داشته باشد.
 • قیمت های روز را بداند و به منابع بدست آوردن قیمت ها دسترسی داشته باشد.
 • آنالیز بها را بشناسد تا در مواقع ضروری بتواند قیمت جدید پیش آمده را محاسبه نماید.
 • تعدیل و طرز محاسبه آن را بداند.
 • بر محاسبات مقاومت ( استاتیک ) آشنایی داشته باشد.
 • با کامپیوتر آشنا بوده و تسلط کافی داشته باشد.
 • حد اقل با برنامه های ورد ( Word  )، اکسل ( Excel ) و اوتوکد ( AutoCAD ) بتواند کار کند.
 • مغز ریاضی فعالی داشته و از هوش بالا برخوردار باشد.
 • آشنایی کامل به مصالح داشته باشد و مصالح روز را بشناسد.
 • تجربه کافی در امور متره داشته باشد.
 • کاملاً صبور وباحوصله باشد.
 • به علل ضرر و زیان های وارده به پروژه آشنا بوده و بتواند با مقایسه قیمت ها ( کلیم ) ضرر و زیان رامحاسبه نماید.

ممکن است به نظر برسد که در مورد شخصیت مترور و آشنایی هایش زیاده روی شده است ولی در حقیقت مترور باید دارای چنان آشنایی هایی باشد و آشنایی به موارد بالا هم میسر می باشد. (من در دفتر کار خودم چنین مترور هایی تربیت می کردم )

 • مترور باید واجد شرایط ذکر شده باشد، چون سرنوشت پروژه در دست مترور می باشد.
 • مترور یک بازوی قدرتمند پروژه می باشد.
 • مترور می تواند بهترین کنترل کننده طرح و نقشه باشد و در صورت داشتن مشخصات تعریف شده می تواند تمام نقاط ضعف نقشه را تشخیص داده و به مسئولین مربوطه گزارش نماید.

توضیح این که: در صورت نبودن شخصیت مترور با توضیحات بالا، می توان با تیم آشنا به مسائل مذکور، متره را تهیه نمود.

فواید متره برآورد
Facebooktwitterlinkedinmail

  5 comments for “آشنایی با متره برآورد و مترور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *