انواع متره برآورد

۱- متره برآورد برای فاز یک طراحی: که اصولا تقریبی منتها نزدیک به یقین تهیه میشود تا کارفرما بداند که طرح مورد نظر چقدر هزینه بر می دارد و آیا می تواند آن را تامین نماید یا نه که این یکی از پارامتر های کارفرما برای تایید فاز یک طرح می باشد. البته این برآورد توسط مهندسین مشاور انجام می شود.

۲-     متره برآورد فاز دو به طور کامل یعنی متره برآورد ساختمانی، اسکلت – سفت کار – نازک کاری – کارهای برقی – کارهای تاسیسات مکانیکی و کامپیوتری توسط مشاور انجام و هزینه کل پروژه محاسبه می شود.

۳-     تهیه صورت وضعیت موقت ماهانه توسط پیمانکار ( طبق ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان ): تهیه صورت وضعیت موقت های ماهانه اهمیت فراوانی دارد و در هر پروژه حتما و باید صورت وضعیت ماهانه تهیه و به تصویب کارفرما رسانیده و پول آن را دریافت و به پروژه برگردانده شود که این قسمت به نسبت کار انجام شده در پروژه تهیه می شود و در صورتیکه برنامه اجرایی و زمان بندی دقیق داشته باشیم و پروژه برآن اساس در حال اجرا باشد می توانیم بر اساس آن برنامه صورت وضعیت ماهیانه خود را تنظیم بکنیم ولی در صورتیکه همچنان برنامه ای موجود نباشد می توانیم با تحقیق و کنترل کارهای انجام شده در دست اجرا را تخمین بزنیم که تا آخر ماه چه عملیاتی انجام خواهد شد چون ما تا صورت وضعیت را تهیه کنیم و به دستگاه نظارت ارائه کنیم و دستگاه نظارت رسیدگی کرده و به کارفرما ارسال نموده و در کارفرما مراحل پرداخت طی شود، پروژه درحال اجرا و پیشرفت می باشد. و با در نظر گرفتن این زمان ها، صورت وضعیت ماهیانه را تنظیم می کنیم . البته این حالت ایده آل ترین حالت می باشد چون پول های هزینه شده خیلی سریعتر بازگشت شده و برای هزینه های بعدی در دسترس قرار می گیرد. ولی ممکن است دستگاه نظارت به کارهای پیش بینی شده اعتماد نکند

و در زمان رسیدگی فقط کار انجام شده را قبول نماید که در این حالت نیز باز مترور باید تشخیص دهد عملیاتی را که متره می کند تا زمان رسیدگی به چه مرحله ای خواهد رسید و تا آن مرحله محاسبه نماید که در این حالت همیشه عملیاتی که از زمان رسیدگی صورت وضعیت فعلی تا زمان تهیه و رسیدگی صورت وضعیت بعدی اجرا می شود به عنوان پس انداز باقی می ماند.

اما اگر پیمانکاری به این مسئله اهمیت ندهد و صورت وضعیت موقت را ماهیانه تهیه نکند و یا یک مترور قوی در پروژه نداشته باشد مسلما ضرر خواهد کرد؛ که دلایل این ضرر آنقدر مشخص هست که نیازی به گفتن ندارد؛ باید توجه کرد که کلا صورت وضعیت موقت حالت علی الحساب داشته و در صورت وضعیت های بعدی می تواند کسر یا اضافه گردد که این مسئله هم از مسائل مهم می باشد چون وقتی در یک مورد فرصت محاسبه و متره کردن دقیق کار انجام شده میسر نباشد آن آیتم به صورت علی الحساب منظور می شود تا آن عملیت تکمیل شده و به طور کامل متره شود.

۴-     صورت وضعیت قطعی: پس از این که پروژه کلا اجرا گردید و در زمان اجرا صورتجلسه های لازم بر اساس نقشه ها و دستور کارها تنظیم گردید و این صورتجلسه و دستور کار ها به نقشه وارد شد و نقشه های ازبیلت یعنی عین اجرا تنظیم گردید بر اساس این نقشه ها کل پروژه متره شده و صورت وضعیت قطعی تنظیم می گردد که این صورت وضعیت از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد چون در صورتی که مواردی در صورت وضعیت موقت از قلم افتاده باشد در صورت وضعیت قطعی محاسبه می گردد و یا برعکس در صورتی که مواردی در صورت وضعیت موقت اضافه حساب شده باشد به طور طبیعی در صورت وضعیت قطعی حذف می گردد.

متره برآورد و فهرست بها
توضیحی در باره روش تهیه متره
Facebooktwitterlinkedinmail

  1 comment for “انواع متره برآورد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *