انواع واگذاری پروژه برای اجرا (انتخاب پیمانکار) ۲

امروزه در کشور ما اکثر کارها از طریق مناقصه به پیمانکار واگذار میشود، و اکثراً هم به پیمانکاری واگذار می کنند که پائین ترین قیمت را داده باشد. در این شرایط سؤالاتی پیش می آید از قبیل:

۱ – پیمانکاری که پائین ترین قیمت را می دهد از کدام هزینه های پروژه می خواهد بکاهد؟ در اوّلین جوابی که به نظر می رسد این است که پیمانکار به سود کمتری قانع می شود، که اکثراً هم جواب پیمانکاران در مورد این سؤال همین جمله می باشد، ولی آیا این جواب یک جواب منطقی است؟ پیمانکاری که به فکر حال خود و سرنوشت شرکت و تشکیلات خودش نیست و نمی خواهد سود کند، پس به چه ترتیبی می خواهد تشکیلات خودش را سر پا نگه دارد؟ پس اصلاً برای چی می خواهد پروژه را بگیرد و خودش را به دردسر بیاندازد؟ پیمانکاری که دلش به حال خودش نمی سوزد چطوری میتواند دلسوز پروژه باشد؟

۲ – پیمانکار ممکن است ادعا کند که نیروهای کار زیادی در اختیار دارد که حاضر هستند باحقوق کمتری کار بکنند. این موضوع هم جای سؤال زیادی دارد. آیا این نیرو هایی که حاضرند با حقوق کمتری کار کنند، واقعاً به اندازه نیاز پروژه کار خواهند کرد؟ آیا از تخصّص کافی برخوردار هستند؟ و اگر تخصّص کافی دارند و از کلیّه ظرفیّت کاریشان استفاده خواهند کرد، پس چه دلیلی دارد که با دستمزد کمتری حاضرند کار کنند؟ ممکن است تشکیلاتی افراد فنّی حقوق بگیری در اختیار داشته باشد، و بخواهد از وجود آنها در پروژه استفاده کند. در این صورت می دانیم که به طور طبیعی هر کارمند اگر خیلی منصف باشد فقط به اندازه حقوقش کار می کند، و این مطلب هم به هیچوجه به نفع پروژه نمی باشد.

۳ – ممکن است پیمانکار ادعا نماید که منابعی می شناسد که می تواند مصالح را به قیمت ارزانتری تهیّه نماید. این موضوع هم قابل تعمّق است. آیا این منایع اجناسشان استاندارد هست؟ و اگر هست پس دلیل ارزانفروشی آنها چیست؟ همانطور که میدانیم اجناس و مصالح مورد استفاده در پروژه های عمرانی خیلی زیاد و خیلی متنوّع می باشند و یک پیمانکار نمی تواند برای همه آنها منابع ارزان قیمتی داشته باشد. پس این مورد هم قابل استناد نیست.

۴ – ممکن است پیمانکاری فکر کند که می تواند از مرغوبیّت اجناس بکاهد و همچنین از نیرو های ارزان استفاده بکند، و با پرده پوشی و خدای نکرده با خیانت، کار را از نظر مشخصّات فنّی در سطح پائین تری اجرا نماید. که این هم خواست هیچ کارفرمائی نمی تواند باشد.

۵ – بعضی از پیمانکاران به بهانه اینکه نمی خواهند عوامل و تشکیلاتشان بیکار بمانند، تلاش می کنند کار را به پائین ترین قیمت برنده شوند. چنین پیمانکارانی اکثراً به فکر انجام کار نیستند بلکه می خواهند کار را بگیرند و با پیش پرداخت آن بازی کنند.

با این حساب هیچ دلیلی برای وا گذاری کار به نرخ پائین تر باقی نمی ماند. پس حالا چه باید کرد؟…

جواب روشن است کار را به نرخ واقعی و به پیمانکار واقعی باید سپرد. با برآورد واقعی پروژه و شناسائی پیمانکار واقعی.

یک پروژه قبل از اینکه به اجرا و مناقصه گذاشته شود بایستی تمام نقشه هایش آماده شده باشد. و متره دقیق آن انجام شده باشد. و مبلغ ریالی آن حساب شده و اعتبار آن تأمین شده باشد. آنگاه با شناسائی  پیمانکار خوب و مناسب به اجرا گذاشته شود.

قرارداد طرح و اجرا : واگذاری پروژه برای اجرا(2)بخش 6
فهرست مطالب؛ مسیر اجرای پروژه های عمرانی.
Facebooktwitterlinkedinmail

  5 comments for “انواع واگذاری پروژه برای اجرا (انتخاب پیمانکار) ۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *