تحویل موقت : ماده ۳۹ شرایط عمومی پیمان

با توجه به آنکه  تحویل موقت و شرایط آن به صورت مفصل در ماده ۳۹ شرایط عمومی پیمان شرح داده شده است، دیگر نیازی به شرح مجدد آن در اینجا نمی باشد اما آنچه که مهم است، آماده نمودن پروژه برای تحویل موقت و مدیریت صحیح آن می باشد.

اگر در زمان اجرای پروژه، مدیریت کارگاه دقت نماید که کارها طبق مشخصّات فنّی، صحیح و کامل انجام شده باشد و جلوی ندانم کاری ها و سهل انگاری ها  گرفته شده باشد و کارها طبق مشخصات و با سلیقه انجام شده و نظافت و زیبائی کار مد نظر بوده باشد، تحویل کار به هیئات تحویل به راحتی انجام میگیرد. بخصوص اگر در زمان اجرای پروژه کارها را به ترتیب اجرا به دستگاه نظارت تحویل داده و صورتجلسه کرده باشند.

ضمناً بهترین کار این است که قبل از در خواست تحویل موقت، رئیس کارگاه شخصاً و با دقت کامل کارها را بررسی کرده و نواقص موجود را به وسیله اکیبی که برای این کار آماده می کند برطرف نماید، به طوریکه در زمان تحویل هیچ گونه عیب و نقصی وجود نداشته باشد.

مدارک مورد نیازی که بایستی در زمان تحویل آماده بوده و در دسترس باشد به شرح زیر می باشند:

  • نقشه های ازبیلت که به تایید دستگاه نظارت رسیده باشند.
  • برگ های تائید شده آزمایشگاهی.
  • صورتجلسات تحویل کارهای انجام شده به دستگاه نظارت.
  • پرونده صورتجلسه و دستور کارها.
  • پرونده نقشه های ابلاغی.
  • پروفیل های طولی وعرضی تائید شده در پروژه راه سازی.
مراحل برگزاری مناقصه؛شرکت در مناقصه توسط پیمانکار
مدیریّت پروژه : تنظیم چارت پروژه
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *