توصیه هایی در تهیه متره و برآورد

وقتی می خواهیم صورت وضعیتی را تهیه کنیم حتما با توجه به فهرست بهای مربوطه محاسباتمان را انجام دهیم یعنی هر فصلی را که متره می کنیم توضیحات اولیه آن فصل را به دقت مطالعه کنیم در صورتی که به این توضیحات آشنایی کامل داریم باز هم بد نیست که یک مرور دیگری هم بکنیم چون نکاتی در این شرح ها هست که بی توجهی به آن ها اشتباه بزرگی می باشد و ممکن است ضرر و زیان عمده ای در بر داشته باشد.

مثلا در خیابان سازی و راه سازی وقتی مسیر را خاکبرداری کردیم و می خواهیم روسازی آن را حساب بکنیم اگر به نشست زمین در اثر کوبیدگی توجه نکنیم آن حجم از مصالح را از دست می دهیم در صورتی که اگر شرح فصل را خوانده باشیم مشخص می کند که چه نوع زمینی چقدر نشست می کند ( در نتیجه آبپاشی و کوبیدن ) و یا در فصل های دیگر هم مثل همین موارد زیاد می باشد که مستلزم دقت و هوشیاری می باشد.

در تهیه متره و برآورد صورت وضعیت مهم ترین مسئله ای که هست دقت و هوشیاری می باشد و اگر کوچکترین سهل انگاری بکنیم کلی مورد از قلم می افتد؛ یک مترور همیشه باید کنجکاو و دقیق باشد.

مثلا وقتی رنگ آمیزی در را حساب می کنیم ممکن است طبق تعریف فقط سطح ظاهری در را حساب بکنیم و دوبرابر کرده و از آن رد بشویم ولی در این حالت چقدر رنگ آمیزی زیادی انجام می شود که ما متره نکردیم. مثلا ضخامت در، که اگر چهار سانتیمتر باشد محیط آن که شش متر است در چهار سانتیمتر ضرب بشود، میشود بیست و چهار سانتیمتر و همینطور.

اگر عرض چهارچوب آن را که حدود ده یا دوازده سانیتمتر است محاسبه بکنیم می شود شصت سانتیمتر و جمع این دو رقم می شود هشتاد و پنج سانتیمتر و اگر در یک ساختمان صد عدد در داشته باشیم ( کمتر یا بیشتر ) ببینیم چه مقدار رنگ را که بایستی اجرا شود و یا اجرا شده از دست داده ایم و درصد عدد درب معادل ۸۵ متر مربع رنگ آمیزی منظور نشده است. که اگر دقت نشود، از این موارد در تمام فصل ها و آیتم ها وجود دارد. این موارد در محاسبه برآورد های اولیه مجریان پروژه را گول می زند و در نتیجه در تامین اعتبار پروژه اشتباه می کنند و در عمل وقتی پروژه به هفتاد، هشتاد درصد اجرای فیزیکی می رسد اعتبار پروژه تمام شده و پروژه با تضعیف و تعطیلی روبرو می شود و این موارد در تهیه صورت وضعیت های موقت و قطعی، پیمانکار را متضرر می نماید و همین ضرر و زیان هم باعث کندی و شکست پروژه می گردد؛ ضرر های نداشتن یک برآورد و یک صورت وضعیت دقیق غیر قابل پیش بینی می باشد.

( قاعدتا پروژه ای را که انجام می دهیم بایستی با آگاهی کامل باشد نه با حدس و گمان )

روش تهیه متره و برآورد
شرایط عمومی پیمان
Facebooktwitterlinkedinmail

  1 comment for “توصیه هایی در تهیه متره و برآورد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *