خاطرات درمان خودم، ۴ ، درمان ضعف دید چشم هایم.

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

خاطره درمان ضعف دید چشم هایم؛

از سن بیست و دو سه سالگی دید چشمانم شروغ به ضعیف شدن کردند، و دیدم به تدریج ضعیف می شد، که بنا به توصیه پزشگان شروع به استفاده از عینک نمودم، ضعف چشم ها از ۲۵درصد شروغ شد و با گذشت زمان ضعیف تر می شد، در نتیجه مرتّب نمره عینک را زیاد تر میکردند، تا اینکه دید چشم ها یم به سه درجه رسید، بعدش هم دید نزدیکم ضعیف شد، به طوریکه برای خواندن و نوشتن هم مجبور بودم از عینک استفاده نمایم، در همین زمان ها انتشارات ققنوس کتابهائی چاپ می کرد به عنوان درمان طبیی درد ها، کتاب های فوق العاده مفیدی بودند، و من این کتابها را می خواندم، تا اینکه کتاب درمان طبیعی چشم را مطالعه کردم، پس از مطالعه این کتاب متوجّه شدم، که برخلاف اینکه گفته می شد، ضغف دید چشم ها بدون استفاده از عینک تقویت نمی شود، نظر یّه این کتاب غیر از آن بود، و برای در مان چشم ها دستوراتی داده بود که من شروع به استفاده از آن دستورات نمودم، و به تدریج متوجّه شدم که دید چشم هایم بهتر می شود، در آن زمان من از سه نوع عینک استفاده می کردم، یکی برای دید دورم برای تماشای تلویزیون و راه رفتن، دیگری برای مطالعه و نوشتن، سوّمی هم برای استفاده از دو حالت مشترک ( از عینک دو دید ).

با انجام دادن دستورات آن کتاب که حفظ بهداشت جشم، تغذیه مناسب جهت تقویت جشم، و ورزش چشم بود، پس از مدتی توانستم هر سه تا عینک را کنار بگذارم، و دیگر نیازی به استفاده کردن از عینک را نداشتم، که متأسفانه در نتیجه غفلت چشم هایم مبتلا به آب مروارید شد، که ناچار شدم چشم هایم را عمل نمایم، که بعد از آن برای مطالعه و نوشتن از عینک استفاده می نمایم.

دستورات مراقبت و ورزش چشم؛

۱ – تمیز نگاه داشتن ناحیه اطراف چشم با شست و شوی مداوم، ترجیحاً شست و شوی پلک ها با شامپوی بچّه.

۲ – تغذیه مناسب برای تقویت چشم ها، از قبیل میوه ها و سبزیجات دارای ویتامین A ، C بخصوص هویج.

۳ – استراحت دادن به چشم، به صورت پالمینگ؛ کف دست هارا روی چشم قرار می دهیم به طوریکه هیچ نوری به چشم نرسد، در آن حالت به مدّت چند ثانیه نگه داشته، و به مناظر زیبا متمرکز می شویم.

۴ – ورزش دادن به چشم ها؛

الف – صاف نشسته به روبرو نگاه می کنیم، سپس به آرامی درعین حال که سرمان را ثابت نگه داشته ایم دید مان را به سمت چپ متمایل می نمائیم و دید مان را تا نهایت چپ می بریم، ( بدون فشار زیاد آوردن به چشم )، در آن حالت به اندازه سه شماره نگه می داریم، سپس دید مان را به آرامی به سمت راست برده و تانهایت سمت راست هدایت می کنیم، (در مراحل اولیّه شروع به ورزش هرگز نباید فشار زیادی به چشم وارد کرد)، در حالت انتهای سمت راست به اندازه سه شماره نگاه داشته بعداً به طور مجدّد دیدمان را به سمت چپ می گردانیم، باز هم در همان حالت سه شماره می شماریم و بعد به سمت راست برمی گردیم، این کار را برای هر سمت پنج بار انجام می دهیم، اگر شماره ها را به صورت ممتد بشماریم، در مجموع سی شماره می شود.

ب – همانطور که صاف نشسته ایم دید مان را به جلو بر می گردانیم، این بار دید مان را به سمت بالا می بریم، خواسّمان باید جمع باشد که سر مان را بالا نبریم، بلکه فقط دید مان را بالا ببریم، و تا آنجا که مقدور است بالا را نگاه کنیم، و در حالت نهائی سه شماره بشماریم، در همان حالت دیدمان را به سمت پائین سوق دهیم، و تا حد ممکن پائین را نگاه بکنیم، و در این حالت نیز سه شماره نگه داریم و سپس به سمت بالا برگردیم، و این حرکت را نیز به هر طرف پنج بار انجام می دهیم.

ج – سپس دید مان را به سمت چپ می بریم و به آرامی دید خود را به صورت نیم دایره به بالا برده و بهمان ترتیب تا سمت راست ادامه می دهیم، و در سمت راست به مدّت سه شماره نگه می داریم، و بعداً به همان ترتیب به سمت چپ برمی گردانیم، و در سمت چپ سه شماره نگه می داریم. این حرکت را نیز به هر سمت پنج بار انجام می دهیم.

د – وقتی دیدمان پنجمین بار به سمت چپ رسید، در آن حال دیدمان را به صورت نیم دایره به سمت پائین می بریم و همانطور ادامه داده و به سمت راست می بریم و در نهایت درسمت راست به اندازه سه شماره نگه داشته و به همان ترتیب به سمت چپ بر می گردیم، این حرکت را نیز به هر طرف پنج بار انجام می دهیم.

ه – دید مان را از سمت چپ به صورت دایره وار به بالا و بعد به سمت راست، بعد به پائین و در ادامه به سمت چپ برمی گردانیم، این حرکت را ده بار انجام می دهیم.

و – دیدمان را از سمت چپ به صورت دایره وار به پائین و به سمت راست، بعداً به سمت بالا و بعد به سمت چپ برمی گردانیم، این حرکت را نیز ده بار انجام می دهیم.

توجّه؛ من برای مراقبت و محافظت از چشم هایم، از کتاب معجزه انرژی انگشتان نوشته خانم میلدرد کارتر، ترجمه خانم طلا میر هادی زاده، و خانم الهام جلائی، نیز استفاده زیادی برده و می برم.

توضیح اینکه هر ورزشی را که در مرحله اوّل شروع می کنیم، بایستی به آرامی و ملایمت انجام دهیم، و هر گز نباید به خودمان فشار زیاد وارد کنیم، تا اینکه به تدریج عضلات به حرکات انجام داده شده عادت نمایند. ( ادامه دارد )

خاطرات درمان خودم؛ 3، درمان ترش کردن و ناراحتی های معده و روده های خودم.
خاطرات درمان خودم، 5 ،خاطره درمان کمردردم؛
Facebooktwitterlinkedinmail

  2 comments for “خاطرات درمان خودم، ۴ ، درمان ضعف دید چشم هایم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *