خالق و خلقت و شگفتی های خلقت. ( ۱ )

بانام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

خالق و خلقت و شگفتی های خلقت؛

بیستم خردادماه سال ۱۳۹۹ آغاز ششمین سال فعالیّت کنکاشی در مهندسی عمران هست، از امروز علاوه بر پی گیری مطالب مهندسی عمران ، یک سلسله مقالات غیر عمرانی نیز مطرح خواهم کرد؛ که اولّین بحث در مورد خالق و خلقت و شگفتی های خلقت هست، که با توجّه به عظمت و شکوه خلقت بیان آنها به جز با یاری خداوند میّسر نمی باشد، من امیدوارم خداوند این یاری را برای من ارزانی دارد تا بتوانم گوشه هائی از عظمت خلقت را در میان بگذارم، تا با شناخت گوشه هائی از عظمت خلقت به خالق آنها پی ببریم؛

در مرحله اوّل خواستم لیستی از مقالاتی که در باره شگفتی های خلقت می خواهم بنویسم تنظبم بکنم، ولی متوجّه شدم که تعدادشگفتی های خلقت به حدّی زیاد است که بیان و مطرح کردن آنها خود یک داستان خیلی مفصلی می گردد که ممکن است خسته کننده هم باشد، لذا با صرف نظر کردن از آنها، شروع به نوشتن شگفتی های خلقت می نمایم، که اوّل می خواهم مطالبی در باره عظمت حجم و ابعاد خلقت مطالبی مطرح نمایم؛

ابعاد و حجم خلقت از نظر کوچکترین جزء آن، که نمی شود کوچکترینش را مشخّص کرد، تا به نهایت بزرگترین آن که آنهم تقریباً غیر ممکن به نظر میرسد، به عنوان مثال؛ یک روزی در باره کوچکترین جز، آتم را می شناختیم، بعد که آتم شکافته شد و معلوم گردید که هر آتم به تنهائی یک دنیای عظیمی هست با اجزاء کوچکتر که هر کدام از این اجزا هم دنیای وسیع دیگری در درون خود دارند، و این کوچکتر وکوچکتر ها آنقدر زیاد هست که به انتهای آن نمی شود پی برد، آیا شگفت انگیز نیست؟…. و اما در بعد بزرگی کیهان و حجم آن و کرات و احجامی که در کیهان وجود دارد، از قبیل کرات و سیّارات و ستارگان و کهکشان ها و سیاه جاله های دیده شده توسّط دانشمندان و بزرگی و کوچکی آنها که اعداد و ارقام آنها آنقدر زیاد و حجم آنها آن قدر بزرگ است که تصوّر آنها با توجّه به مغز محدود ما تقریباً غیر ممکن به نظر می رسد،

در این مورد اگر ازدید قرآن به خواهیم به حجم و اندازه کرات آسمانی پی ببریم که احیاناً در زندگی های بعدی خود در آنها زندگی خواهیم کرد، متوجّه می شویم، که قرآن مراحل آن را به صورت ساده تری بیان می کند و زمان اولّین مرحله آن را به صورت هر شبانه روز آن معادل یک هزار سال ما مطرح می نماید، ( سوره سجده آیه ۵ و سوره حج آیه ۴۷ ) و مرحله بعدی را در سوره معارج مطرح می نماید و هر شبانه روز آن را معادل پنجاه هزار سال ما بیان می کند، البتّه این اعداد و ارقام با همه بزرگی آن تا حدودی برای ما قابل درک می باشد، تا ارقام نجومی که دانشمندان برای ما مطرح می نمایند، از قبیل ابعاد سال نوری و میلیارد ها سال نوری که تصوّر آن ها به سادگی میسر نمی باشد.

البتّه اگر مقداری تأمّل کنیم یک شبانه روز معادل پنجاه هزار سال هم حجم کوچکی نیست یعنی در صورتیکه سرعت گردش آن کره با آن عظمت اگر معادل سرعت کره زمین باشد بزرگی آن معادل ۱۸۲۵۰۰۰۰ برابر کره زمین می گردد. باز هم قرآن در مورد وسعت آسمان و آسمان ها که آن ها را هفت آسمان تعریف می کند، و آسمان اوّل را طوری مطرح می کند که انگار تمام کشفیاتی که بشر تا امروز توانسته کشف کند فقط مربوط به آسمان اوّل می باشد، که علاوه بر آن شش آسمان دیگری هم وجود دارد، که تازه بعد از آن هفت آسمان، خلقت بهشت را مطرح می نماید، ( سوره آل عمران آیه ۱۳۲ ) که در این آیه وسعت بهشت را معادل زمین و آسمان ها بیان می کند.

نمونه ای از کشفبّات بشر؛ ستاره ایست که به روایت اینترنت حجم آن هشت میلیارد بار بزرگ تر از خورشید هست و قطر آن را از یک میلیارد کیلومتر تا سه میلیارد کیلومتر تخمین می زنند، و همینطور تعدادکهکشان های قابل مشاهده برای بشر به تعداد ده هزار میلیارد کهکشان مطرح می شود، که تعداد ستاره های موجود در آنها به تعداد صد میلیارد ستاره تخمین زده می شود.

اگر توجّه کنیم نه احجامی که قرآن مطرح می کند و نه اعداد و ارقامی که دانشمندان می نویسند با توجّه به خصوصیّات ما برای ما قابل درک و متصوّر نیست، ما این ارقام را می بینیم و می شنویم و به راحتی از آنها می گذریم. ولی در صورتیکه خیلی بزرگ و با عظمت و شگفت انگیز هستند.

بزرگی و عظمت حجم کیهان آنقدر بزرگ هست که نمی توان با چند جمله آن را مطرح کرد و یا نشان داد، فقط بایستی آن را پذیرفت.

شناسائی عوامل مؤثّر بر کوتاه بودن عمر اکثر ساختمان های ساخته شده در سال های اخیر در ایران، نسبت به استاندارد جهانی.
تعیین قیمت برای یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، ( 3 ) گام 96
Facebooktwitterlinkedinmail

  3 comments for “خالق و خلقت و شگفتی های خلقت. ( ۱ )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *