راه روش خوب زیستن، ۸؛

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندارنیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

راه و روش خوب زیستن، ۸؛

چاکراها؛

در رابطه با هاله ها و چاکرا ها در مقالات قبلی تا چاکرای سوم مطالبی مطرح شد، و اینک بقیه چاکراهای هفتگانه مطرح می گردد؛

چاکرای چهارم؛

چاکرای چهارم ، چاکرای قلب یا مرکز قلب نامیده می شود.

چاکرا قلب مرکز سیستم کل چاکرا هاست، سه مرکز پایین تر را که مراکز فیزیکی و احساسی هستندبه سه تای بالایی که مراکز ذهنی و معنوی اند وصل می کنند. شش ضلعی نماد آن کاملاً این مطلب را روشن می کند که چگونه انرژی های سه چاکرای پایین و سه چاکرای بالا متقابلاً در یکدیگر نفوذ دارند. چاکرای چهارم به عنصر هوا و حس لامسه تخصیص داده می شود. این نشان دهنده انعطاف پذیری قلب، قدرت بر قراری ارتباط و تمایل به تحت تأثیر قرار گرفتن، و در عین حال ارتباط با همه چیز است. در اینجا به ظرفیت همدلی خود با دیگران و سازگاری با آنها و همنوا و همراه شدن با امواج کیهانی پی می بریم. از راه همین مرکز انرژی زیبایی های طبیعت و همچنین هارمونی موجود در موسیقی، هنر های تجسمی، و شعر را درک می کنیم. در چاکرای چهارم تصاویر، کلمات و صدا ها تبدیل به احساسات می شوند.

اندامهای وابسته؛ اندامهای وابسته چاکرای چهارم عبارتند از؛ قلب، بالای پشت، قفسه سینه و صدری، پایین ترین قسمت ریه، خون و دستگاه گردش خون و پوست می باشند.

غده وابسته؛ غده وایسته تیموس هست. غده تیموس تنظیم رشد و کنترل سیستم لنفاوی را به عهده دارد. و همچنین محرک و تقویت کننده سیستم ایمنی است.

چاکرای پنجم؛ چاکرای پنجم به نامهای چاکرای گردن و یا گلو نامیده می شود و درعین حال مرکز ارتباط نیز گفته می شود.

چاکرای گلومرکز ظرفیت بیان، ارتباط و الهام انسان است. به یک چاکرای کوچک تر فرعی وصل است که در گردن قرار گرفته و به سمت پشت باز می شود. این دو مرکز انرژی اغلب یکی به نظر می آیند. از آنجایی که عملکرد چاکرای گردن خیلی به چاکرای گلو نزدیک و مرتبط است، این دو را تلفیق کرده و تحت عنوان چاکرای پنجم توضیح می دهیم.

چاکرای پنجم همچنین پیوند مهمی را بین چاکرای پایین تر و چاکرای تاج به وجود می آورد. مانند پلی است بین افکار و احساسات، انگیزه ها و واکنشهای ماست. در عین حال محتوای همهءچاکرا ها را به جهان بیرون منتقل می کند. از راه چاکرای پنجم همه آنچه در درون داریم ابراز می کنیم مثل: خندیدن، گریه کردن، احساسات عاشقانه و شادی، دلواپسیها و پرخاشگریها، آرزوها و تصمیمها، و همین طور ایده ها، دانش و دریافتهای دنیای درون مان.

اندام های وابسته: گردن، گلو و آرواره، گوشها، صدا، نای، لوله های برنشی، لب بالایی ریه ها، مری و بازوها.

غده وابسته: تیرویید؛

غده تیرویید نقش مهمی در رشد استخوان بندی و اندامهای درونی دارد.تعادل بین رشد معنوی فیزیکی را سازماندهی می کند و از راه متابولیسم به رفتار مان نظم می دهد و باعث سرعت تبدیل خون به انرژی و همچنین مصرف این انرژی می شود. علاوه بر این ، متابولیسم ید را کنترل می کند و کلسیوم خون و بافت هارا متعادل می سازد.

چاکرای ششم:

چاکرای ششم به نامهای چاکرای پیشانی، چشم سوم، چشم خرد یا چاکرای چشم درون و یا چاکرای درمان نیز نامیده می شود.

چاکرای ششم در فاصله یک انگشت بالای پل بینی در وسط پیشانی قرار دارد و رو به جلو باز می شود.

در چاکرای ششم درک آگاهانه “هستی”جا دارد. چاکرای ششم جایگاه نیرو های ذهنی متعادل، درک روشنفکرانه برای قوه تشخیص، حافظه و اراده ما است.در بعد فیزیکی مهم ترین مرکز فرمان برای دستگاه مرکزی عصبی است.

اندام های وابسته: صورت،چشمها، گوشها، بینی، سینوسها، مخچه و دستگاه اعصاب مرکزی.

غده وابسته: هیپوفیز؛

از غده هیپوفیز گاهی به عنوان “غده اصلی” یاد می شود، زیرا هورمونهای آن عملکرد بقیه غدد را کنترل می کند. مانند رهبر ارکستر تأثیر هماهنگ کننده بر روی غدد دیگر دارد.

چاکرای هفتم:

چاکرای هفتم در وسط سر بالاترین نقطه قرار دارد. و رو به بالا باز می شود.

چاکرای هفتم به نامهای چاکرای تاج، مرکز ” قله” یا لوتوس ۱۰۰۰برگ نیز نامیده می شود.

چاکرای تاج جایگاه بالاترین تکامل انسانی است، اغلب با پرنده ای بالای سر نشان داده می شود.

بالاترین چاکرا انرژیهای تمام چاکرا های پایین تر را در خود یکی می کند. سرچشمه و نقطه شروع تجلی تمام چاکرا ها ست. اینجا به سطح ” هستی” مطلق وصل می شویم که شامل تمام فرمها و یژگیهای ناپیداست.

اینجا جایی است که انگار در خانه خود هستیم. از اینجاست که روزگاری سفر به حیاط را شروع کردیم، و در اینجاست که به انتهای تحول مان بر می گردیم. اینجا زندگی می کنیم و با یگانگی با اصل “الهی” ازلی که همه ما قسمتی از آن هستیم را تجربه می کنیم. حوزه انرژی فردی ما با جهان یکی می شود.

آنچه را خردمندانه و بعد ها از راه شهود درک می کنیم در اینجا به نقطه ادراک کامل می رسد. آگاهی که از راه چاکرای هفتم به ما داده می شود فرا تر از دانشی است که چاکرای سوم به ما منتقل می کند، چون در اینجا جدا از آنچه درک کرده ایم نیستیم. مظاهر گوناگون “خلقت” مثلاً بدن هایمان را تجربه می کنیم، مانند نمایش آگاهی الهی که از آن جدا شده ایم.

اندام وابسته بدن: اندام وابسته به چاکرای هفتم مخ می باشد.

غده وابسته:غده وابسته غده صنوبری ( اپی فیز ) هست.

تأثیر اپی فیز از نظر علمی به طور قاطع مشخص نشده است. به احتمال زیاد بر روی تمام ارگانیسم بدن تأثیر دارد. نتیجه اختلال این غده بلوغ زود رس جنسی است.

توجه: با توجه به اینکه علم هاله ها و چاکراها یک علم وسیع و گسترده ای هست لذا تشریح آن در این چند مقاله میسر نمی باشددر نتیجه علاقمندان به این رشته مسلماً از کتابهای مربوطه بهره مند خواهندشد. و برای شناخت نشانه های نجومی آنها، رنگ آنها عملکرد هماهنگ “موزون”، عملکرد نا هماهنگ” ناموزون”، کمکاری و یا پرکاری آنها، بسته و یا باز بودن آنها و انواع در مان آنها از قبیل موسیقی درمانی، رنگ درمانی جواهر درمانی، رایحه درمانی و یوگا درمانی و غیره، را می توانیم ازکتابهای مربوطه در یابیم.

برای دیدن شکل و محل چاکراها به مقاله هفتم مراجعه فرمایید.

راه و روش خوب زیستن،7؛
شهر سازی؛ طراحی شهر:
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *