شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی پیمان که در حکم مقررات و دستورالعمل اجرای پیمان می باشد بایستی مورد توجه قرار گرفته و دقیقاً مطالعه شده و عمل کردن به آن مدّ نظر قرار گیرد. به طور کلّی حفظ مقررّات در هر محیط و هر پروژه ای به نفع همه می باشد. به طور مثال در ماده ده شرایط عمومی پیمان در باره رئیس کارگاه به شرح زیر تعیین تکلیف کرده است:

رئیس کارگاه شخصی حقیقی دارای تخصّص و تجربه لازم است که پیمانکار اورا به مهندس مشاور معرفی می کند تا اجرای موضوع پیمان در کارگاه را سرپرستی کند.

اگر پیمانکاری به این مسئله توجه نکرده و فرد متخصّص و با تجربه ای برای ریاست کارگاه انتخاب نکند صدماتی که ازاین مسئله به پروژه و خود پیمانکار واردمی شود بیش از اندازه است . چون سرپرستی کارگاه پروژه عمرانی واقعا به تخصّص و تجربه نیاز دارد. با توجه به گستردگی عملیّات پروژه های عمرانی یک فرد بی تجربه پروژه را با مشگلات زیادی مواجه می کند. مگر اینکه یک فرد با تجربه و متخصّص دائما اورا تحت کنترل داشته باشد.

همینطور ماده هیجده شرایط عمومی پیمان به اکثر نکات مدیریتّی پروژه اشاره کرده است. مانند مسئولیّت حسن اجرای کار، برنامه کار، گزارش پیشرفت کار، هم آهنگی با پیمان کاران دیگر، و رئیس کارگاه و شرح این مواردکه تمام آ نها مربوط به اداره کردن صحیح پروژ می باشدکه مدیریت پروژه بایستی همیشه این موارد را مد نظر داشته و به آنها عمل نمایند.

دانلود شرایط عمومی پیمان (برای بررسی و مطالعه شرایط عمومی پیمان اینجا کلیک کنید).

توصیه هایی در تهیه متره و برآورد
شرایط عمومی پیمان ومتره برآورد
Facebooktwitterlinkedinmail

  2 comments for “شرایط عمومی پیمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *