فواید متره برآورد

متره و برآورد به دلایل زیر از ضروریات یک پروژه می باشد:

 • در ابتدای یک پروژه و یا در بدو تصمیم گیری برای اجرای یک پروژه نیاز به دانستن مقدار سرمایه ای که برای آن پروژه نیاز داریم می باشد؛ که این امر با دانستن حجم فیزیکی و ریالی مشخص می شود؛ که از طریق متره و برآورد به دست می آید.
 • برای برنامه ریزی یک پروژه نیاز به دانستن حجم عملیات پروژه می باشد.
 • برای کنترل پروژه نیاز به دانستن حجم کل عملیات و همچنین عملیات انجام شده در تاریخ های متفاوت داریم.
 • برای تامین مالی پروژه بایستی هزینه کل پروژه و هزینه اجرایی ماهانه پروژه را بدانیم.
 • در رابطه با پیمانکار اجرا کننده پروژه نیاز به تهیه متره به صورت ماهانه منظم است؛ که پیمانکار هزینه هایی را که انجام داده از کار فرما دریافت نماید و بتواند پروژه را ادامه دهد.
 • با توجه به این که در اجرای پروژه به خصوص برای اجرا در زمان تعیین شده، پول رل اساسی را بازی می کند، لذا متره است که می تواند این پول را به پروژه بیاورد و پول های هزینه شده را برگرداند.
 • کنترل پروژه از نظر زمان اجرا، هزینه اجرا، سود و زیان پروژه از طریق متره میسر می گردد.
 • با توجه به کار های انجام شده و هزینه  آن ها و هزینه بالاسری، سود و زیان پروژه با متره قابل بررسی می گردد.
 • مشخص کردن سود و زیان هریک از فعالیت ها با دانستن حجم انجام شده در تاریخ معین و آنالیز هزینه های انجام شده و مقایسه با قیمت قرارداد، سود و زیان آن عملیات را روشن می نماید؛ که مترور تعیین کننده می باشد.
 • صورت وضعیت قطعی پروژه، میزان کار انجام شده واقعی و هزینه آن را مشخص می کند.
 • محاسبه تعدیل با داشتن متره میسر می باشد.
 • در صورتیکه در پروژه ای به متره توجهی نشود، آن پروژه به صورت مبهم پیش می رود و هیچ موردی در پروژه روشن و گویا نمی باشد.
 • تامین مصالح، بخصوص تامین صحیح و منطقی مصالح از طریق متره میسر می گردد؛ یعنی حجم کار با متره تعیین شده و با آنالیز آن، مقدار دقیق مصالح مورد نیاز محاسبه شده و بر اساس آن تهیه می شود و از زیادی یا کم تهیه کردن مصالح جلوگیری می شود؛ که این مساله خودش بحث مهمی در اجرای پروژه می باشد.
 • جلوگیری از ضرر و زیان پروژه در زمان اجرا.
آشنایی با متره برآورد و مترور
جلوگیری از ضرر و زیان پروژه توسط متره و مترور
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *