قرارداد لام سام :انواع واگذاری پروژه برای اجرا(۲)بخش ۵

یکی دیگر از انواع واگذاری پروژه برای اجرا قرارداد لام سام می باشد که در این نوع قرارداد کلیّه هزینه های پروژه برآورد شده و با یک مبلغ کلی به پیمانمار واگذار می گردد.

در  قرارداد لام سام نیز بایستی تمامی نقشه ها تکمیل گردیده و حجم و هزینه کار از طریق متره و برآورد محاسبه شده باشد و کلیّه هزینه ها با دقّت کامل بررسی و در هزینه کل منظور گردد. در ضمن پیش بینی های لازم از قبیل تورّم (در حد نرمال)نیز در بر آورد در نظر گرفته می شود.

قرارداد لام سام اصولاً قرارداد خوبی به نظر نمی آید زیرا در درجه اوّل پیش بینی همه مواردی که ممکن، مقدور نمی باشد. تعیین هرینه تغییرات نقشه در زمان اجرا هم به نوعی مشکل می باشد.

در قرارداد لام سام بایستی تمامی مصالحی که به کار میرود مشخّص شده و در قرارداد با ذکر قیمت نوشته شود. یعنی لازم است جداول نازک کاری کامل و دقیقی داشته باشد و نوع کلیّه در ها و پنجره ها هم دقیقاً مشخص شود، همینطور کف سازی ها و نماها و غیره.

در رابطه با نوع پرداخت کارکرد های پیمانکار هم بایستی برنامه ریزی دقیقی انجام پذیرد، به نوعی که پیمانکار بتواند به راحتی به کار خود ادامه دهد. اوّل پیش پرداختی در مقابل ضمانت نامه پرداخت میگردد. و  قسط بعدی بایستی طوری برنامه ریزی شود که قبل از تمام شدن مبلغ پیش پرداخت به پیمانکار داده شود. این محاسبات بایستی با متره و بر آورد کردن هر قسمت رقم آن تعیین گردد. مثلاً اگر صد میلون تومان پیش پرداخت داده شده است بایستی محاسبه شود که پروژه در چه مقطعی کارکردش به رقم نود میلیون تومان میرسد، قسط اوّل در آن مقطع پرداخت گردد. و با این ترتیب تا آخر پروژه برنامه ریزی شود تا پیمانکار بدون نگرانی از کمبود پول به کار خود ادامه دهد.  از آنجاییکه می دانیم روند پیشرفت پروژه وابسته به نقدینگی پروژه است، لذا این تقسیم بندی بسیار مهم می باشد. به هر حال این نوع قرارداد در زمان انعقاد نیاز به دقّت خیلی زیادی دارد.

 

 

قرارداد مدیریّت پیمان :انواع واگذاری پروژه برای اجرا(2) بخش 4
قرارداد طرح و اجرا : واگذاری پروژه برای اجرا(2)بخش 6
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *