متره برآورد و فهرست بها

ما برای برآورد حجم ریالی یک پروژه نیاز کامل به شناخت فهرست بها داریم. فهرست بهای مربوط به پروژه خواه ابنیه و یا راه سازی و یا سد سازی و یا هر رشته دیگری باشد بایستی به طور دقیق مطالعه شود؛ نکات ریزی در فهرست بها هست که یک مترور بایستی این نکات را بشناسد.

مثلااز اولین کارهائی که در پروژه انجام می گیرد پی کنی می باشد، در فهرست بها پی کنی با دست و یا پی کنی با ماشین مشخص شده است و اگر برحسب نیاز پی کنی با بیل مکانیکی انجام شده باشد یک مترور می تواند حجم پی کنی را حساب کرده و با نرخ پی کنی با ماشین از آیتم مربوطه، قیمت آن را محاسبه کرده وازآن بگذردولی یک مترور دقیق و کارشناس می داند که وقتی بیل کار می کند علاوه بر این که پی را خیلی دقیق نمی تواند در بیاورد بلکه مقدار زیادی خاک هم در گوشه و کنار پی باقی می ماند که مستلزم تمیزکردن آن باقی مانده ها توسط کارگر می باشد؛ این مقدار که در صدی از حجم عملیات می باشد بایستی با همکاری دستگاه نظارت صورتجلسه شده و آن مقدار خاکبرداری به صورت درصدی از خاکبرداری به صورت پی کنی با دست محاسبه شود که تفاوت قیمت این دو آیتم هم قاعدتا قابل توجه می باشد.

همینطور یک مترور باید نوع زمین پی کنی را اعم از خاکی یا سنگی بودن آن بشناسد و در صد آنها را در کارگاه با همکاری مهندسین ناظر و متخصص و احیانا در بعضی مواقع با همکاری آزمایشگاه درصد سختی زمین پی کنی را مشخص کرده و بر آن اساس محاسبه و در صورت وضعیت ها قرار دهد، همینطور در محاسبه پی کنی یک مترور باید دقیق باشد که آیا در قیمت فهرست بها هزینه تسطح و آبپاشی و احیانا کوبیدن کف پی در آیتم مربوطه منظور شده است یا نه و اگر در آنالیز آیتم فوق منظور نشده است آنرا در صورت وضعیت منظور نماید.

در امر پی کنی مسئله حمل خاک از داخل پی یا گود به کنار پی و حمل آن از کنار پی به جای دیگر بایستی مد نظر مترور بوده باشد و کاملا بداند و بشناسد که سرنوشت این خاک های کنده شده از پی به کجا می انجامد و به کجا حمل می شود؛ احتمال دارد که طبق دستور دستگاه نظارت و مصلحت پروژه این خاک ها در یک محلی دپو شده و بعدا در عملیات خاکریزی یا کشاورزی و یا موارد دیگر مورد استفاده قرار گیرد که بارگیری و حمل مجدد به آن تعلق می گیرد. همینطور یک مترور باید دقیق بوده و دقت نماید که آیا در حمل خاک ها میزان تورم خاک کنده شده چگونه و در کجا منظور می شود. آیا در محاسبه قیمت حمل خاک این تورم در نظر گرفته شده است یا این که بایستی این تورم در محاسبه در نظر گرفته شود که این مسئله خود در حمل خاک خیلی مهم می باشد، بخصوص در برنامه ریزی حمل، چون کامیون حمل خاک، خاک متورم موجود را حمل می کند نه خاک فشرده شده در پی را. با توجه به موارد فوق که قسمتی از مسائل پی کنی بود متوجه می شویم که یک مترور چقدر باید با هوش و دلسوز و با حوصله و دقیق بوده باشد که بتواند هزینه انجام شده یک آیتم را که پیمانکار هزینه کرده است محاسبه نماید.

 

جلوگیری از ضرر و زیان پروژه توسط متره و مترور
انواع متره برآورد
Facebooktwitterlinkedinmail

  2 comments for “متره برآورد و فهرست بها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *