مسیر اجرای پروژه ۱ : تعاریف؛ پروژه،عمران،پروژه های عمرانی،کار فرما،مجری

با نام و یاد خدا و برای خدا

با توجّه به اینکه اصولاً کلمات در جایگاه های مختلف معانی و مفاهیم متفاوتی دارند، لذا تعریف برخی اصطلاحات در زمینه مهندسّی عمران خالی از لطف نیست. منظور چند مفهومی بودن کلمات ثابت است مانند کلمه جعفری در زبان عربی که شعری هم بابت آن سروده اند: جعفری دیدم که بر جعفر سوار     جعفری می خورد و از جعفر گذشت .
که در اینجا جعفر اوّلی اسم شخص می باشد که براسب سوار است وسبزی جعفری می خورد و از سبزه زار می گذرد.

این چند مفهومی بودن کلمات در محدوده عمران هم صادق است.

  1. تعریف پروژه : به مجوعه فعالیتی که به نتیجه ای ویژه از قبیل ساخت و ساز و عمران و آبادانی منجر شود پروژه گفته می شود و میتواند بسیار گسترده باشد همچون پروژه ساخت یک شهر یا بسیار کوچک و محدود باشد همچون پروژه ساخت یک جوب آب.
  2. عمران : عمران کلمه جامعی می باشد که به کلیّه کارهای آبادانی از قبیل کارهای ساختمانی، راه سازی، سدسازی و امثال این ها گفته می شود؛ (به طوریکه در دانشگاه ها نیز امروزه کلیّه گرایش های مربوط به ساخت و ساز با عنوان کلی عمران مطرح می باشد).
  3. پروژه های عمرانی: به کلیّه پروژه هایی که در رابطه با سازندگی وآبادانی می باشد پروژه عمرانی اطلاق می گردد. در این میان یک سری پروژه های عمرانی دولتی نیز وجود دارد. پروژه های خاصّی هستند که دولت هر ساله در برنامه خود تعریف کرده و بودجه آن را نیز به تصویب می رساند. این پروژه مزایا و دستورات خاصّ خود را دارد و کاملاً تابع شرایط عمومی پیمان می باشد. بانی این گونه پروژه ها ارگان های دولتی می باشند که طبیعتاً حقوقی هستند.
  4. کارفرما: کارفرما شخصیّتی(حقیقی یا حقوقی) است که با داشتن امکانات مالی کافی تصمیم به اجرای یک پروژه عمرانی از قبیل ساختن ساختمان، شهرک، بیمارستان، مجتمع آموزشی و یا هر کار عمرانی دیگر را می گیرد. کارفرما یا سرمایه گذار ممکن است هیچ گونه آشنایی به مسائل عمران نداشته باشد.
  5. مجری: مجری شخصیّتی آگاه به مسائل عمران و قابل اعتماد می باشد که کارفرما برای اجرای پروژه انتخاب می نماید. مجری هم می تواند شخصیّت حقیقی و یا حقوقی باشد.

لازم به یاد آوری می باشد که در شرایط عمومی پیمان این شخصیّت به نام مدیر پروژه مطرح می شود ( مادّه ۸ شرایط عمومی پیمان ) در این مادّه مدیر پروژه را شخصیّت حقوقی معرفّی می نماید. این مطلب به پروژه های عمرانی دولتی مربوط می گردد.

اگر یک سرمایه دار بخواهد یک کار عمرانی انجام دهد با توجّه به اینکه خودش هم یک شخصیّت حقیقی می باشد می تواند یک شخصیّت حقیقی یا حقوقی را برای اجرای پروژه خود انتخاب نماید.

برگزاری مناقصه و تعیین پیمانکار
مسیر پروژه 2: تعاریف ؛ مهندسین مشاور ، دستگاه نظارت و پیمانکار
Facebooktwitterlinkedinmail

  2 comments for “مسیر اجرای پروژه ۱ : تعاریف؛ پروژه،عمران،پروژه های عمرانی،کار فرما،مجری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *