مسیر اجرای پروژه ۳ – آغاز وادامه یک پروژه

بطور کلّی مجموعه فعالیتهایی که برای رسیدن به هدف واحدی انجام می شوند کلّاً پروژه خوانده می شود خواه آن پروژه عمرانی باشد یا غیر عمرانی. و در فعالیّت های مربوط به آبادانی و عمران هم مجموعه یک عملیّات به عنوان پروژه مطرح می گردد. در مورد کلمه “پروژه های عمرانی” هم باید توجّه کرد که منظور کلیّه پروژه ها است نه صرفاً یک سری از پروژه های دولتی که به عنوان پروژه های عمرانی مطرح می باشند. (پروژ ه های عمرانی دولتی تعدادی از پروژه های عمرانی هستند که دولت در برنامه های سالانه خود تعریف کرده و بودجه ای برای اجرای آنها تصویب می نماید. این پروژه ها مزایا و دستورالعمل های خاصّ خودشان رادارند)

 1. کارفرما یا سرمایه گذار جهت اجرای پروژه مورد نظر خود، در مرحله اول مجری پروژه (یا مدیر پروژه بنا به تعریف شرایط عمومی پیمان) را انتخاب کرده و با انعقاد قراردادی برای اجرای کلّیه کارها، پروژه را به آن می‌سپارد.
 2. مجری یا مدیر پروژه، مجموعه ی مشاور مورد نیاز را با سلیقه خود انتخاب می‌نماید. مسلماً در انتخاب مهندسین مشاور دقت لازم ضروری می‌باشد و تشکیلاتی که برای پروژه انتخاب می‌شود بایستی از هر لحاظ واجد شرایط لازم باشد.
 3. مهندسین مشاور: اطلاعات و نیازهای کارفرما را از مدیر پروژه دریافت نموده و با مطالعه آنها و بازدید از زمین پروژه و نقشه برداری از زمین مربوطه طرح اولیه خود را تهیّه نموده و به کارفرما ارائه می‌دهد.

برای طرح اولیّه کارهای مشروح زیر توسط مهندسین مشاور انجام می‌گیرد.

 1. نقشه‌برداری از زمین پروژه برای شناسائی ابعاد و رقوم زمین (پستی وبلندی های زمین)
 2. کارشناسی از زمین توسط اکیپ زمین شناس برای تعیین مقاومت زمین و نوع خاک آن و احیاناً وجود عوارض در زیر زمین از قبیل کانال‌های زیرزمینی و تونل و انبارهای زیر زمینی و یا آثار باستانی زیر زمینی و غیره .
 3. طراحی اولیه پروژه از قبیل طراحی معماری و سازه و تاسیسات برقی و مکانیکی و کامپیوتری .
 4. کشیدن نقشه‌های طرح شده توسط اکیب نقشه کشی .
 5. برآورد حجم فیزیکی و ریالی تقریبی آیتم‌ها و کل پروژه توسط اکیپ متره برآورد برای فاز یک .
 6. ارائه فاز یک طرح، با نقشه و برآورد اولیه از نظر هزینه ها به کارفرما یا (مدیر پروژه).
 7. تأیید طرح اولیه پروژه توسط مدیر پروژه و کارفرما و تصویب آن
 8. تهیه و کامل نمودن طرح و محاسبات برای فاز دو. در این مرحله نقشه ها تکمیل گردیده و محاسبات نیز به طور کامل و دقیق انجام می‌گیرد. و حجم ریالی پروژه و همچنین حجم فیزیکی آن به طور دقیق محاسبه میشود.
 9. پس از تکمیل طرح فاز دو و تصویب کارفرما اسناد مناقصه تنظیم می‌گردد.

توضیح اینکه برگزاری مناقصه بنا به مصلحت کارفرما توسط مدیر پروژه یا مهندسین مشاور انجام می شود.

اسناد مناقصه:

 • نقشه‌های کامل پروژه اعم از ساختمانی و تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی تأسیسات کامپیوتری- محوطّه سازی و سایر نقشه‌های مورد نیاز پروژه.
 • فرم قرارداد.
 • شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان.
 • فهرست بها و یا فهرست بها های مورد نیاز پروژه.
 • نمونه ضمانت نامه‌های مورد نیاز.
 • نمونه بخشنامه‌های کلیدی سازمان برنامه و بودجه مربوط به پروژه.
 • نمونه ضمانت نامه شرکت در مناقصه و سایر ضمانت نامه‌ها.
 • نمونه فرم بیمه هایی که باید انجام گیرد

برگذاری مناقصه وانتخاب پیمانکار

 1. انتخاب پیمانکار از طریق مناقصه
 2. انعقاد قرارداد و ابلاغ آن
 3. تحویل زمین پروژه طی صورتجلسه رسمی به پیمانکار. که اصولاً مبنای شروع کار پیمانکار تاریخ تحویل زمین خواهد بود.
 4. پرداخت پیش پرداخت به پیمانکار
 5. شروع کار پیمانکار از بدو خرید اسناد مناقصه و شرکت در مناقصه و تحویل گرفتن زمین پروژه و غیره به شرح زیر می‌باشد:
  • خرید اسناد مناقصه توسط پیمانکار و تنظیم و تکمیل اسناد مناقصه و مطالعه دقیق آنها و تهیه ضمانت نامه بانکی و برآورد قیمت روز و مقایسه آن با قیمت اسناد مناقصه (فهرست بهاء منظم به اسناد) و تعیین ضریب خود و تسلیم اسناد به مناقصه گذار و شرکت در جلسه بازگشائی اسناد. که این مورد در بحث دیگری به طور مشروح بیان خواهد شد. انشاء الله
  • تحویل گرفتن زمین.
  • مسیر اجرای پروژه توسط پیمان کار پروژه
  • نقشه برداری دقیق از زمین و مقایسه آن با نقشه زمین ارائه شده توسط کارفرما، به خصوص از نظر رقوم زمین طبیعی و در صورت مغایرت اعلام آن به مهندسین مشاور  و اصلاح آن طی یک صورتجلسه .
  • تجهیز کارگاه و شروع پروژه شرح این مورد نیز به طور مفصل مطرح خواهد شد .
  • پیاده کردن نقشه‌های پروژه توسط اکیپ نقشه برداری
  • اجرای کلیه عملیات پروژه .
  • تشکیل دفتر فنی (وظایف دفتر فنی در بخش دیگری مفصلاً بیان خواهد شد).
  • تنظیم صورت وضعیت‌های موقت و به تصویب رسانیدن و دریافت وجه آنها.
  • تهیه و تنظیم تعدیل صورت وضعیت‌های موقت و دریافت آنها.
  • نظارت بر اجری پروژه توسط دستگاه نظارت.
  • کنترل پروژه از لحاظ برنامه زمانبندی و کیفیت و کمیت پروژه.
  • تکمیل و تحویل موقت پروژه.
  • برچیدن کارگاه.
  • تنظیم صورت وضعیت قطعی و به تصویب رساندن آن.
  • تنظیم تعدیل قطعی پروژه و به تصویب رساندن آن.
  • تهیه نقشه های (as built) چون ساخت .
  • نگه‌داری پروژه در دور تضمین.
  • تحویل قطعی پروژه و تصفیه حساب نهائی.

 

مسیر پروژه 2: تعاریف ؛ مهندسین مشاور ، دستگاه نظارت و پیمانکار
مسیر پروژه: انواع واگذاری پروژه برای اجرا
Facebooktwitterlinkedinmail

  5 comments for “مسیر اجرای پروژه ۳ – آغاز وادامه یک پروژه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *