ارزش پیمانکاران ساختمانی در جامعه

درهر جامعه چند قشر هستند که سازندگان جسم و روح جامعه می باشند،

  1. اوًل طبقه روحانیت که روح و روان جامعه را پرورش می دهند.
  2. دوم اساتید ، دبیران ، معلمین ومدرسان هستند که ترویج علم ودانش وتعلیم وتربیت به عهده آنها می باشد .
  3. سوم پیمانکاران ، بخصوص پیمانکاران ساختمانی می باشند که جسم فیزیکی جامعه را می سازند که نیازمندی های اساسی جامعه می باشند از قبیل شهر سازی ، ساختمان سازی ، راه سازی و سایر مراکز خدماتی.

این سه قشر بایستی عالم ترین ،صادق ترین وبی ریاترین قشر جامعه باشند تا یک جامعه سالم ، صادق وبا نشاط به بار آورند.

درهر جامعه اساسی ترین مطلبی که برای سلامتی آن لازم می باشد حذف دزدی و دروغ از آن جامعه می باشد که این دو مورد یعنی دزدی و دروغ سوزاننده ریشه جامعه می باشد. زمانی که دزدی ودروغ در جامعه شایع می شود اعتماد ، آسایش ،و آرامش از جامعه رخت می بندد.در نتیجه مردم هر چه را که می شنوندباور نمی کنند، حرف صحیح با حرف دروغ به راحتی تشخیص داده نمی شود ، و به هیچ حرفی نمی شود اعتماد کرد .از همینجا سوء استفاده ها وپنهان کاری ها وبهره کشی ها رونق پیدا کرده وقدرتمندها ضعفارا مورد بهره کشی قرار داده خودشان روزبه روز قدرتمندترشده وضعفا ضعیف تر می گردند.از همین جا دزدی های مشروع نیزشروع می شود وبرای هردروغ ودزدی یک کلاه شرعی هم درست می کنند وآن قدر در این حالت پیش می روند که حتی به خودشان هم دروغ می گویند.

جلوگیری از این وضعیت به عهده روحانیت محترم می باشد که با آگاه نمودن وجدان مردم وروشن نمودن زشتی وضررهای دزدی ودروغ مردم رااز این اعمال زشت باز دارند.من مطمئن هستم که روحانیت می تواند این کاررا بکند.

مسئله بعدی تعلیم وتربیت وپرورش جامعه بخصوص فرزندان جامعه است که به عهده اساتید ،دبیران ،معلمین ومدرسان بوده که خود یک وظیفه بسیار سنگینی می باشد و میتوانند پایه گذار یک جامعه عالم وسلامت بوده باشند .با توجه به این که شاگرد به استاد خود اعتماد داشته وگفته های اورامی پذیرد لذا استاد بایستی علاوه بر آموزش علم بر تعلیم وتربیت شاگردان نیز همت بگمارند. وراستی وصداقت را نیز جزو آموزش خود قرار دهند.

ضمناّ باید توجه کرد که این قشرازمحترم ترین قشر جامعه بوده واحترام آنها بایستی همیشه ودر هر زمان حفظ بشود،بخصوص در زمان باز نشستگی ودرسنین بالای زندگی که سعی شود درعین احترام به شخصیت آنها از علم وتجربیات آنها نهایت استفاده بشود وهمین طور مقام وموقعیت آنها در جامعه حفظ شود.

قشر سوم که مدّ نظر این مقاله است قشر پیمانکاران ساختمانی هستند که جسم فیزیکی خدماتی جامعه را می سازند،

بااینکه این قشر با قشر روحانیت و مربیان جامعه که سازندگان روح وروان جامعه می باشند قابل مقایسه نبوده ونیّت هم این نیست که این دودر مقابل هم قرار بگیرند .ولی منظور روشن کردن جایگاه واقعی پیمانکاران در جامعه می باشد ، چون اگر پیمانکار ساختمانی نباشد نه مسجدی ساخته می شود، نه مدرسه ای ،نه بیمارستانی ،نه خانه ای برای سکونت،نه شهر و خیابان وراه وراه آهن وسد و غیره .

با این حال متوجه می شویم که وجود پیمانکار ساختمانی برای جامعه چقدر مهم ولازم می باشد ، باتوجه به اینکه این پیمانکاران پرورش یافته آن روحانیت واساتید می باشند ، لذا در صورتیکه درست پرورش یافته باشند مسلماً این قشر هم درستکار ، صادق، باسواد ، بافرهنگ ودلسوز بار می آ یندوکار هارا زریر بنائی تر وسالمتر انجام می دهند.

اگر در جامعه ای پیمانکاران خلافکاری می کنند باید ریشه این کاررا پیدا کرده و آن را از بین برد نه این که شخصیت ونام پیمانکاری راتخریب کرد . پیمانکار ساختمانی شخصیتی است که کار می کند وزحمت می کشد وکارش در شرایط خیلی سخت ومشقت بار بوده ومجبوراست در شرایط سخت آب وهوائی ودور از خانه و خانواده به امر سازندگی بپردازد .وطبیعی است که بایستی در مقابل این همه زحمات در آمد قابل ملاحظه ای داشته باشد که حلال ومحترمانه هم باشد .

پیمانکاری که با وجود این همه سختی دست به سازندگی می زند هرگز حاظر نمی شود دست به خلافکاری بزند مگر این که ناچارشود.

ریشه اصلی خلافکاری ها در پروژه ها به نوع واگذاری آنها برای اجرا برمی گردد.اگر پروژه ای به صورت مناقصه وبا حد اقل قیمت واگذار گردد و هیچگونه محدودیتی هم برای حداقل قیمت منظور نشود وبدون ملاحظه به اینکه آیا باآن حد اقل قیمتی که پیمانکاری می دهد پروژه قابل اجرا خواهد بودیا نه مسلم هست که اجرای پروژه عملی نخواهد بود .واگرهم اجرا شود توأم با خلاف کاری های زیادی خواهد بود .

در اکثر موارد پیمانکاران جهت حفظ تشکیلات خود مجبور می شوند که در مناقصه ای حد اقل قیمت را بدهند تا آن کاررابرنده شوند تا بتوانند برای چند صباحی سرپا بمانند وباوجود اینکه خودشان هم می دانند که این کار اشتباه می باشد ولی ناچاراً تن به این اشتباه می دهند . که درهر صورت غلط می باشد.

اگر خدای نکرده این حالت دامن گیر جامعه ای بشود ، صدماتی که به جامعه وارد می کند غیر قابل توصیف وجبران نا پذیر می باشد . درچنین پروژ ه هائی افرادی که کار می کنند ضعیف ترین ها هستند چون که باید با حد اقل قیمت کار بکنند .واغلب آن حداقل قیمت هم به موقع پرداخت نمی شود وقشر ضعیف وکارگر آن پروژه در مشقت وسختی زیاذی قرار میگیرند ومعلوم است که دراین حالت وضعیت آن پروژه چی خواهد بود . اگر این حالت فراگیر شود به طور طبیعی افراد کارآمد ومتخصص کنار زده می شوند برای اینکه ارزش کار آنها قابل پرداخت نمی باشد.

ارزش پیمانکار ساختمانی ( 2 ) – پیمانکاری نه واسطه گی
Facebooktwitterlinkedinmail

  2 comments for “ارزش پیمانکاران ساختمانی در جامعه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *