بستر سازی در راه

یکی از مسائل مهم در راه سازی بستر سازی می باشد که در خاکریزی ها ازاهمیت بیشتری برخوردار است .

باتوجه به اینکه بستر جاده حکم پایه راه را دارد لذا بایستی در اجرای آن دقت زیادی به کاربرد، بخصوص پاک سازی آن از بوته و ریشه های درختان و ریشه علف های هرز اهمیت زیادی دارد، یکی دیگر از مسائل مهم، برداشتن خاک نباتی می باشد. به چند دلیل خاک نباتی حتماً بایستی برداشته شود : اول به دلیل ارزشی که این خاک دارد و خاک با ارزش و مورد استفاده می باشد و باید برداشته و در جای مطمئنی دپو کرده وبعداً در شیب کناری خاکریزی ها مورد استفاده قرار داده وچمن کاری نمود.
یکی دیگر ازدلایل آن احتمال وجود ریشهء علف های هرز دراین قشر خاک می باشد. دلیل بعدی کمپاکت نشدن این خاک می باشد، باتوجه به اینکه بستر بایستی کمپاکت (کوبیده)شده و به درجه کوبیدگی مورد نظربرسد و خاک نباتی و یا خاک رس کوبیدگی لازم را نمیدهد، لذا بهترین حالت جمع آوری آنها می باشد و با توجه به اینکه هردو این خاک ها با ارزش می باشند ارزش جمع آوری و حفظ را دارد.

در اکثر موارد درزمین هائی که خاک آن خاک رس می باشد به جای برداشتن با اختلاط مصالح دیگر کوبیدگی مورد نیاز را به دست می آورند، در صورتیکه به نظر من این کار اشتباه می باشد و با توجه به ارزش آن خاک که صنعتی بوده و در خیلی جاها قابل استفاده می باشد بایستی از آن استفاده بهینه انجام گیرد.

پس از برداشتن خاک های ارزنده و یا مزاحم، بستر را بایستی تسطیح و شخم زنی کرده و پس از آبپاشی کامل تا حد مورد نیاز کوبید. پس از کوبیدگی لازم واطمینان کامل ازاستحکام بستر قشرهای بعدی اجرا می گردد.

برای بستر سازی در خاکبرداری هم بایستی دقیقاً از مطالب بالا پیروی کرد .

پروفیل های طولی و عرضی جاده
ارزش یابی مصالح موجود در بستر راه وخاکبرداری ها
Facebooktwitterlinkedinmail

  2 comments for “بستر سازی در راه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *