تکمیل ترسیم پروفیل های عرضی در راه سازی

پس از اینکه پروفیل های عرضی (به ترتیبی که درمقاله پروفیل های طولی و عرضی جاده مطرح شد) ترسیم گردید سطح آن طبق تعریف درمقالات متره بر آورد راهسازی محاسبه شده ودر کنار آن به عنوان سطح پروفیل اعم از خاکبرداری یا خاکریزی نوشته می شود .

همینطور عرض بستر وعرض پروفیل سازی وفاصله پروفیل با پروفیل قبلی در کنار پروفیل نوشته می شود ، کیلومتر پروفیل هم در بالای پروفیل ثبت می شود تا براساس این اطلاعات صورت وضعیت تنظیم گردد.

پروفیل های عرضی در راه سازیs.cut = سطح خاکبرداری m2
s.fil = سطح خاکریزی m2
عرض بستر سازی ml
عرض پروفیل سازی ml
فاصله با پروفیل قبلی ml

متره برآورد راه سازی – بستر سازی و کمپکشن وخاکریزی در شیب
تنظیم صورتجلسه و دستور کار در پروژه های راه سازی
Facebooktwitterlinkedinmail

  5 comments for “تکمیل ترسیم پروفیل های عرضی در راه سازی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *