حمل در راه سازی

مقوله حمل در راه سازی از اهمّیت زیادی برخوردار بوده وتوجه زیادی می طلبد،

دردرجه اول شناسائی نوع زمین بخصوص در خاکبرداری هاخیلی مهم میبباشد که پس ازتعیین نوع آنها محل حمل آنها نیز مشخص می گردد، به شرح زیر:

  • مشخص کردن نوع سختی زمین وانتخاب آیتم مربوطه از نظر سنگی ویاخاکی بودن آن در فهرست بها برای منظورکردن در صورت وضعیت .
  • شناسائی نوع سنگ ها وموارد استفاده آنها از نظر سنگ های تزئینی ویا قابل استفاده در موارد دیگر ازقبیل استفاده درساختن بتون وآسفالت پس از خردکردن. درصورت قابل استفاده بودن آنهابایستی به نسبت استفاده ازآنها به نوع کندن آنهاتوجه خاصی بشود .
  • وجود شن وماسه مرغوب ویا خاک رس وخاک های معمولی.

باتوجه به موارد فوق محل حمل آنها تعیین و صورتجلسه می گردد، محل های حمل آنهاعبارت خواهد بود :

  • سنگ های قابل استفاده به محل سنگ شکن ، سنگ های معمولی به خاکریزی های با عمق زیاد ویا هر جای دیگری که دستگاه نظارت تعیین می نماید.
  • شن وماسه قابل استفاده دربتون وآسفالت به محل بچینگ ویا کارخانه آسفالت .
  • خاک های دیگر به خاکریزی ها یا محلی که دستگاه نظارت تعیین می کند.حمل می گردند.وفاصله حمل آنها تعیین وبا دستگاه نظارت صورتمجلس می گردد.

علاوه بر حمل مصالح خاکبرداری حمل مصالح بیس ، ساب بیس ، بتون وآسفالت نیز از اهمیت بسزائی برخوردار می باشد وبایستی فاصله حمل آنها صورت مجلس بشود.

خاکریزی و بسترسازی راه و کمپاکشن و آزمایشات آن
متره برآورد در راه سازی - مقدمه
Facebooktwitterlinkedinmail

  1 comment for “حمل در راه سازی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *