خالق و خلقت و شگفتیهای خلقت؛ صدا ( ۲ )

بانام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

شگفتی های خلقت؛ صدا ( ۲ )

در رابطه با تعریف صدا در بخش ( ۱ ) مطالبی مطرح گردید، و در مورد نوع صدا و انواع صداها بحث شد، در مورد تعریف صدا یار صمیمی سایت آقای مهندس یوسفیان تعریف جامع و کاملی ارائه کرده اندکه در زیرمقاله مطرح می گردد. این تعریف باهمه جامع بودنش نتوانست مرا به عنوان اینکه صدا چیست قانع کند، برای اینکه تمامی این تعریف ها نوع ایجاد صدا را مطرح می کنند، نه اینکه صدا چیست؟. البتّه در تعریف نوع تولید صدا هم ابهاماتی وجود دارد که تا حدودی فعلاً بلا جواب میماند، از قبیل بعضی صداهائی که نه علّت آنها و نه منشأ آنها مشخّص نمی باشد، از قبیل صداهائی که در گوش می پیچد، که این صدا ها نه در داخل گوش هست و نه در داخل سر ولی وجود دارد.

مسائلی که در رابطه با صدا مطرح هست به ترتیب عبارتند از؛ تعریف خود صدا، نوع ایجاد صدا، نوع انتشار صدا، انعکاس صدا، خوّاص صدا و قدرت صدا.

در مورد خود صدا و نوع ایجاد صدا در مقاله قبلی مطالبی مطرح شد.

نوع انتشار صد؛ در رابطه با نوع انتشار صدا هم تاحدودی مشخّص هست که از طریق امواج منتشر می گردد، که در فیزیک به صورت مفصّل مطرح شده است.مطلبی که در انتشار صدا قابل توجّه است؛ انتشار آن در جهات مختلف هست، یعنی وقتی یک صدائی را می شنویم حدث ما بر این است که صدا از یک منبعی منتشر شده و مستقیم به ما رسیده است، در صورتی که اگر توجّه بکنیم متوجّه می شویم که این صدا در جهات مختلف حتّی میلیون ها جهت منتشر شده است، که ما فقط از یک جهت آنرا می شنویم، یعنی تولید صدا در فضا مشابه آنست که به یک شار کروی شکل ضربه ای در هوا بزنیم و صدای تولید شده از تمام جهات این شار کروی منتشرمی گردد. با توجّه به اینکه امواج خود یک داستان مفصّلی می باشد که خود در نوع خود از شگفتیها می باشند، که انشاءالله در مقالات دیگر به آن ها می پردازیم.

انعکاس صدا؛ انعکاس صدا خودش یک مطلب قابل توجّهی می باشد، به طوریکه اغلب از خود صدا مؤثّر تر است، مانند صدائی که در کوهستان منعکس می گردد، و در زمستان تولید بهمن می نماید، انعکاس صدا در زندگی انسان ها هم فوق العاده تأثیر گذار می باشد، بخصوص در معماری، که معماران ما در گذشته توجّه خاصّی به آن داشتند، و در مورد کنترل صدا و انعکاس آن کارهای خاصّی انجام می دادند، از قبیل حالت انعکاس صدا در مسجد امام ( شاه ) اصفهان که وقتی در مرکز سالن و زیر گنبد آن صدائی تولید بشود، آن صدا چندین بار تکرار می شود، همینطور در کاخ عالی قاپوی اصفهان که اطاقی به عنوان اطاق موسیقی ساخته اند که در آن صداها به صورت خاصّی منعکس و یا تکرار می شده است.البتّه در معماری معمولی هم توجّه خاصّی به این موضوع داشتند، از قبیل اینکه سقف ها را گنبدی و یا قوسی می ساختندکه در انعکاس امواج صوتی و یا نوری و یا هر نوع امواج دیگری خیلی مؤثّر بوده و انعکاس امواج به صورت مستقیم به افراد زیر سقف نمی خورد، و همینطور دیوار ها را با اندودکاهگل می پوشاندند که این اندود خودش عایق و تا حدود زیادی مانع انعکاس صدا می شد، همینطور کف اطاق ها را هم گچ و خاک می کردند که آن هم تاحدود زیادی صدا گیر بود، که متأسفانه امروزه اکثراً کف ها را با سنگ و یا سرامیک می پوشانند که به عقیده من اصلاً خوب نمی باشد. ولی امروزه هم این مسئله مد نظر دست اندر کاران هست به طوریکه رنگ هائی را ساخته اند که این رنگ ها خود به نوعی صدا گیر هستند مثل پتینه و امثال آن. همینطور برای آکوستیک کردن سالن ها از تایل های آکوستیک استفاده می کنند، ناگفته نماند که نما های آجری هم در گرفتن و کنترل صدا خیلی مؤثّر می باشد.

خواصّ صدا و قدرت آن؛ یکی از دوستان از قول مادر شان این طور تعریف می کردند که صدا یک جادو هست، با صدا میتوان خوابانید، مانند لالا ئی مادر به بچّه ها، با صدا می توان در شنونده هیجان ایجاد کرد به طوریکه برقصد، بخندد و یا گریه کند و یا به سوی هر خطری برود، بطوریکه در همه زمان ها در جنگ ها نهایت استفاده را از صدا برای تهییج جنگندگان می کردند. البتّه علاوه بر این هادر مورد ایجاد ارتباطات از راه دور هم از طریق طبل های بزرگ استفاده می کردند، همینطور از صدا برای در مان بیماران هم می توان استفاده کرد، در ضمن صدا برای مریض کردن اشخاص هم می تواند مؤثّر باشد.

تعریف صدا از قول آقای مهندس یوسفیان؛

به نظر من صدا حاصل ارتعاشات مادّه است که در منبع صدا تولید می شود. از آنجا که منابع صدا، شدّت صدا و محیط تولید تمامی صدا ها منحصر به فرد هستند لذا نوع صدای تولیدی نیز متناسب با منبع صدا متفاوت خواهند بود، به عنوان مثال اگر صدای انسان را بررسی کنیم به این نتیجه می رسیم که چون منبع صدای تولیدی انسان که همان حنجره باشد از لحاظ فرم و محیط و فاکتور های دیگر در تمامی اشخاص متفاوت هست، لذا لا جرم صدای خروجی هر کس با دیگری متفاوت و قابل تشخیص خواهد بود.

همین موضوع را می توان به تمامی صدا های تولیدی تسرّی دادمثلاً صدای تولیدی از بر خورد دو فلّز با یکدیگر نیزبه دلیل تفاوت در ماهیّت منبع صدا، نحوه برخورد آن دو فلّز متفاوت است، صدای خروجی نیز با یکدیگر تفاوت دارند. در این رابطه مثال های زیادی قابل بیان است که باعث اطاله کلام می شود لذا ازبیان آنها صرفنظر می کنم.

با تشکر از آقای مهندس یوسفیان که وقت گذاشته و کامنت فوق را در دیدگاه سایت مطرح کرده اند، در عین حال که همه موارد مطرح شده مورد تأیید می باشد، ولی در این تعریف هم مثل همه تعریف های دیگر ابهاماتی وجود دارد از قبیل اینکه ماده ایکه مطرح شده چه موادّی می باشند، یا بعضی از صدا ها که منبع و منشأ آنها مشخّص نیست و خیلی موارد دیگر که مسلّماً با توجّه بیشتر احتمالاً جواب تمام سؤالات مشخّص خواهد شد.

خالق و خلقت و شگفتی های خلقت: صوت یا صدا؛ ( 1 )
آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ( 149 ) متره بر آورد پارک سازی، قست دوّم .
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *