خالق و خلقت و شگفتیهای خلقت؛ فرماندهی بدن. ( ۲ )

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

شگفتیهای خلقت؛ ناف، فرمانده بدن ( ۲ )

در مقاله گذشته مطرح شد که در باره فرماندهی بدن در روی تمام اعضای مؤثّر مطالعه کرده و نتیجه گرفتم که هیچکدام از اعضای بررسی شده، فرماندهی بدن را به عهده ندارند، و با توسّل به خداوند به ذهنم رسید که ناف فرماندهی بدن را به عهده دارد. اینک دنباله مطلب؛

وقتی که ناف به عنوان فرمانده بدن برایم مطرح شد، شروع کردم به فکر کردن در باره آن، در نتیجه متوجّه مطالب زیادی شدم که قبلاً در رابطه با ناف مطالعه کرده بودم ولی هیچوقت توجّهی به تأثیر آن در زندگی نکرده بودم، حالا که فکر می کنم، به خیلی از مطالب در باره ناف برخورد می کنم، مثل عمل کرد ناف در حفط رابطه خیلی قوی بین مادر و فرزند در تمام دوران زندگی، بعد عملکرد آن با چاکرای مربوطه اش؛ در رابطه با چاکرا ها و جسم کوانتومی ( هاله ها ) بخصوص چاکرای ناف مطالعاتی داشتم، با وجود این در این زمینه به کتاب چاکرا درمانی ( درمان از طریق مراکز انرژی ) از شلیلا شارامون وبودو. جی. باجینسکی، که یکی از کتاب های خوب در رابطه با هاله ها و چاکرا ها می باشد مراجعه کردم؛

عناوینی در این کتاب راجع به چاکرای ناف مطرح شده است، با نامهای چاکرای سوِم، مانی پورا چاکرا، چاکرای شبکه خورشیدی ( سولار )، مرکز چاکرای ناف، در عین حال چاکرای طحال، معده و کبد هم گفته می شود.

در این کتاب مطالب زیادی در رابطه با چاکرای ناف مطرح گردیده است از قبیل؛

“عملکرد چاکرای ناف خیلی پیچیده است. به عنصر آتش نسبت داده شده است، و آتش جایگاه نور، گرما، انرژی و فعالیّت، و در سطح معنوی حالت تزکیه است.

چاکرای شبکه خورشیدی نشانگر خورشید ماست، مرکز قدرتمان، اینجا انرژی خورشیدی را که پرورش دهنده بدن اتری است جذب می کنیم، بدین ترتیب به بدن فیزیکی حیاط می بخشیم و از آن حفاظت می کنیم. در چاکرای سوّم وارد حوزه فعالیّت و ارتباط با دیگران در دنیای مادّی می شویم. این بخشی از بدن ماست که انرژی احساسات از آن ساطع می شود. ارتباط ما با دیگران، دوست داشتن ها و نفرت ها و توانائی داشتن ارتباط طولانی با دیگران از مهم ترین بخشهای تحت کنترل این مرکز هستند.

آگاهانه کنترل می کند و انرژی خلاقش را به کار می برد.

از راه چاکرای شبکه خورشیدی ( چاکرای ناف ) مستقیماً امواج دیگران را در یافت می کنیم و طبق آن واکنش نشان می دهیم.

در این کتاب خیلی مطالب دیگر هم در رابطه با این چاکرا مطرح شده است، که در صورت علاقمندی می توان به آن مراجعه کرد.”

در حین مطالعه در باره عملکرد ناف با خیلی از دوستان آگاهم و دوستان دانشمندم اعم از خانم و یا آقا تماس حاصل کرده و این مطلب را در میان می گذاشتم اکثر دوستان پزشگم با احتیاط با این مسئله برخوردمی کردند و به صورت قاطع نه ردمی کردند و نه می پذیرفتند، فقط یکی از روانپزشگان آشنا که در روانکاوی هم تخصّص دارند و مطالعات زیادی در درمانهای سنّتی شرق دارند، فرماندهی بدن توسّط ناف را تا حدودی پذیرا شدند، و مطرح فرمودند که چینی ها در قدیم تمام عمل کرد بدن را از طریق شکم می دانستند.

با مطالعه مجدّد در باره ناف و چاکرای مربوطه و توچّه و دقّت بیشتر در عملکرد ناف در دوران زندگی داخل رحم مادر و موقعیت فیزیکی آن در بدن و سایر موارد دیگر من توانستم این مطلب یعنی فرماندهی بدن توسّط ناف را بپذیرم، و تا حدودی هیچ شکّی برایم باقی نماند، و متوجّه شدم که بایستی به ناف توجّه بیشتری نمود و در پاکیزه نگاه داشتن و بهداشت آن بیشتر دقّت کرد، بخصوص درون آن را مرتّب تمیز کرد، و روی آنرا از پوشانیدن محکم خودداری نمود، بخصوص از بستن کمربند به صورت سفت درروی ناف احتراز کرد.

در صورت مراعات این موارد، متوجّه می شویم که فرمان های آن را به روانی دریافت می نمائیم، و باید توجّه کرد که فرمان های منطقی در یافتی را بدون وقفه انجام داد بخصوص در مورد فرمان های مثبت و ضروری نباید تأمّل به خرج داد.

مطالب مطرح شده بالا نتیجه نظرات، مطالعات و بر رسی های شخصی من می باشد، و دلیل بر قطعیّت آن مطالب نمی باشد. این موضوع بایستی توسّط محقّقین و دانشمندان بر رسی گردیده پس از اثبات آن به طور قطع پذیرا گردد.

خالق و خلقت و شگفتیهای خلقت؛ فرماندهی بدن. ( 1 )
تعیین قیمت یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 108، آنالیز بها؛
Facebooktwitterlinkedinmail

  2 comments for “خالق و خلقت و شگفتیهای خلقت؛ فرماندهی بدن. ( ۲ )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *