خالق و خلقت و شگفتی های خلقت، خلقت انسان، سلّول ( ۳ )؛

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

شگفتی های خلقت انسان، سلّول ( ۳ )؛

در مقالات ( ۱ ) و ( ۲ ) در رابطه با اندازه سلول و تکنولوژی پیچیده آن تا حدودی مطالبی مطرح شد، که شناخت جدّی تر آن موکول به مطالعه کتاب های مربوطه گردید، ولی تا حدودی به اندازه حجم آن و پیچیدگی خلقت آن توجّه شد، مطلبی که قابل توجّه هست بنیادی بودن آن هست، یعنی سلّول بنیادی ترین عضو خلقت موجودات زنده هست، هم در انسان و حیوانات و گیاهان و کلیّه مو جودات دیگر، که هر کدام از آنها خلقت خاصّ خودشان را دارند. قابل توجّه؛ مطالب جالبی که در کتاب ذهن بی انتها و جسم پر دوام آقای دکتر دیپاک چوپرا به چشم می خورد و فوق العاده جالب توجّه می باشد این است که؛ تخمین زده می شود که؛ در هر ثانیه شش تریلیون واکنش در هر سلّول رخ می دهد، همینطور ایشان توصیف می کند که هر سلّول مینیاتور رایانه ای است که با کامپیوتر کیهان ارتباط دارد. همینطور نظر یک استاد دانشگاه در باره سلّول این بود که هر سلّول انسان در حد یک کهکشان می باشد.

همینطور که در باره عظمت و شگفتی های سلّول مطرح گردیدو مطرح شد که اجزا و موّاد و فعل و انفعالات درون سلوّل چقدر پیچیده است، در این زمینه آخرین عکس میکروسکوبی که توسّط بشر گرفته شده است به شکل زیر می باشد؛

این تصویری که میبینین به روز ترین تصویر از یک سلول انسانیه که با کرایوالکترون میکروسکوپی، NMR و X-ray گرفته شده.علم واقعا زیباترین کشف بشره.

دید گاه یک سلّول در جهان خلقت و عظمت خلقت؛

اگر فرض کنیم یکی از اعضای سلّول در باره محیط خودش بر رسی کند، متوجّه می شود که در یک محیط بزرگی به اندازه یک کهکشان زندگی مینماید، و اگر این عضو موفّق شود خارج از کهکشان خودش را رصد کند متوجّه می شود که با چه مقدار کهکشان دیگر دارند زندگی می کنند، که مجموعه آنها موجودی را تشکیل می دهند به نام انسان، که خود این انسان ها هم به مقدار زیادی هستند، البتّه نه به مقدار و تعداد آنها یعنی سلّول ها.

اگر به این مطالب با دید دیگری بنگریم متوجّه می شویم که این سلسله مراتب در کلیّات خلقت در جریان می باشد، یعنی مجموعه کرات منظومه شمسی و امثال آنها کهکشان شیری ما را تشکیل میدهند که خود یک موجود مستقل می باشد، باز هم احتمالاً مجموعه ای از این کهکشان ها موجودات دیگری را تشکیل می دهند، که در آسمان و کائنات زندگی می کنند، اگر این فرضیّات در ست باشند، تازه متوجّه می شویم که آسمان اوّل خیلی هم بزرگ نیست، و اگر دامنه این موجودات را ادامه دهیم، طبیعتاً به آسمان های بعدی می رسیم که به روایت قرآن هفت آسمان به این ترتیب وجود دارد، و تازه بعد از آنها خلقت بهشت در قرآن مطرح می شود، که حجم بهشت معادل هفت آسمان مطرح می شود، در اینجا هست که عظمت خلقت مشاهده می گردد.

نوع زندگی سلّول ها و مراوده آنها با یکدیگر؛

به نظر می رسد نوع زندگی این سلّول ها و رفتار و مراوده آنها باهمدیگر خیلی صمیمانه و باهمکاری کامل اتفّاق می افتد، در عین حال که اختیاراتی از خود دارند ولی تحت فرماندهی مرکزی فعّالیّت می کنند، در زمانیکه با همدیگر در تعامل و همکاری و همدلی هستند، زندگی خیلی راحت و آسوده ای دارند، و طبیعتاً در این حالت انسان هم سالم و راحت زندگی می کند، ولی وقتی این هم آهنگی و آرامش به هر دلیلی بهم می خورد، از قبیل دخالت میکرب ها و باکتری ها در آنها و مریض نمودن بعضی از آنها و یا اختلالاتی که فرماندهی مرکزی یعنی انسان آگاهانه و یا نا خود آگاه زندگی آنها را مختل می سازد، باعث ناراحتی و بهم ریختن برنامه سلول ها شده و برای انسان مریضی ایجاد می شود، اگر خوب دقّت بکنیم متوجّه می شویم که در این موارد خود انسان یعنی فرماندهی بدن باعث پیش آمدن این موارد می گردد، به دلیل تغذیه غلط، یا ایجاد نگرانی، استرس، تشویش، ترس، وسواس، حسادت های بی جا و خیلی موارد منفی دیگر، که باعث به هم ریختن برنامه منظّم سلول ها شده و مریضی ایجاد می گردد، در خیلی موارد هم این بی توجّهی های انسان، باعث به هم ریختن سیستم ارتباطی سلّول ها با همدیگر شده و تعدادی از سلّول ها از دیگران جدا شده و توده هائی برای خود تشکیل می دهند ( یعنی تولیدسرطان ) که در مقاله قبل مطرح گردید.

با اینکه این مطالب ممکن است با سیستم علمی و تحقیقاتی که در مورد علل پیدایش سرطان و درمان آنها انجام می شود، مغایرت داشته باشد، ولی در عین حال قابل تعمّق بوده و بایستی به این مطالب توجّه شود.

مطلب قابل توجّه دیگری هم که وجود دارد همان عدم آرامش و نداشتن زندگی آرام خود انسان ها هست که در پی زیاده خواهی های بی مورد، عدم توجّه به زندگی شاد و بی آلایش و دوری کردن از مقایسه خود با دیگران، با توجّه به تک بودن خودشان و نداشتن مشابه خود، و دوری نکردن از حسادت و چشم هم چشمی، ترس و نگرانی های بی مورد، استرس و وسواس، و قضاوت کردن های بیجا و موارد منفی نگری های دیگر، که همه اینها باعث به هم ریختن برنامه و زندگی سلول ها گردیده و باعث ضعف آنها می گردد، که در این مرحله دشمنان سلول ها که در کمین نشسته اند فعّالیّت خودشان را شروع کرده و حملات خود به سلول ها را آغاز می نمایند.

در مقاله بعدی در رابطه با مقایسه زندگی و ارتباط سلّول ها با همدیگر، و زندگی ارتباط انسان ها با همدیگر بحثی خواهیم داشت انشاءالله.

آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ( 147 )؛ متره بر آورد ساحل سازی کنار دریا ها و کارهای دریائی؛
آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ( 148) متره بر آورد پارک سازی؛
Facebooktwitterlinkedinmail

  1 comment for “خالق و خلقت و شگفتی های خلقت، خلقت انسان، سلّول ( ۳ )؛

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *