شهرسازی ومواردی درباره آن

شهرسازی که یکی از مهمترین شاخه های عمران می باشد و از اهمّیت فوق العاده ای برخورداراست که از اهمیّت آن مهندسین شهرساز به خوبی آگاهند .
قسمتی از مواردی که در شهرسازی مد نظر می باشد به شرح زیر می باشد:

 • انتخاب موقعیت شهر از نظر آب وهوائی ، اقتصادی ، سیاسی ، امنیّتی
 • طراحی بهینه شهر از نظر خیابان بندی ، ارتباطات ،چیدمان ساختمان ها و محلّه ها با درنظر گرفتن نیازمندی های مربوطه از قبیل فروشگاه ها ، مدارس ، درمانگاه ، بیمارستان ، پست و تلفن ، ادارات مورد نیاز از قبیل شهر داری ، دارائی ، دادگستری و غیره
 • طراحی صحیح و منطقی سیستم های :
  • آب رسانی (آب مصرفی و آشامیدنی) ، فاضلاب .
  • برق رسانی برق مصرفی وروشنائی .
  • گاز رسانی .
  • شبکه تلفن .
  • شبکه جمع آوری آب های سطحی باتوجّه به شیب منطقه و سایر موارد.
 • طراحی بازیافت و استفاده بهینه از آب های سطحی و فاضلاب.
 • طراحی خیابان ها و ارتباطات ترابری با درنظر گرفتن جمعیّت و آینده شهر .
 • توجّه به حفظ حالت طبیعی منطقه و بر هم نزدن حالت ارتفاعاتی منطقه.
 • تاسیس پارک ها وتفرج گاه ها به نسبت نیاز هر محله.
 • در نظر گرفتن ورزشگاه های مورد نیاز هر منطقه.
 • ایجاد پارکینگ درخیابان ها برای ایستگاه اتوبوس های شهری و ماشین های شخصی.
 • ایجاد پارکینگ های طبقاتی بخصوص در مناطق تجاری و مشابه.
 • درخت کاری وایجاد فضای سبز وآب نما وگلکاری علاوه بر پارک ها و تفرّج گاهها
 • درصورت نیاز ایجاد مترو و مونوریل ومسیر های تند رو اتوبوس های خطّی و یا حداقل پیش بینی آن ها.
 • درنظر گرفتن سایر خدمات شهری.
خیابان سازی و جدول بندی در شهرسازی
Facebooktwitterlinkedinmail

  1 comment for “شهرسازی ومواردی درباره آن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *