ضرر و زیان‌های وارده به پروژه در نتیجه تأخیرات

– ضر و زیان کارفرما:

 • الف- خوابیدن سرمایه و عدم استفاده از آن و استهلاک سرمایه.
 • ب- ضررهای وارده از عدم استفاده از پروژه و هزینه‌هائی که از عدم اتمام پروژه متحمل می‌شود که این مسئله در پروژه‌های مختلف متفاوت می‌باشد. که این مسئله در ابتدای پروژه بررسی و محاسبه شده و به عنوان جریمه تأخیر در قرار داد منظور می‌گردد(طبق ماده ۵۰ شرایط خصوصی پیمان) و پرداخت این جریمه به عهده پیمانکار می‌باشد در صورتی که تأخیرات نتیجه عمل کرد پیمانکار بوده باشد ،ولی اگر به دلایل دیگری باشد طبیعتاً این ضررها متوجه خود کارفرما خواهد بود و علاوه بر آن باید ضرر و زیان وارده به پیمانکار را نیز پرداخت نماید

۲- ضرر و زیان وارده به پیمانکار وعلل آن:در صورتیکه پروژه در زمان تعیین شده خود در قراردادبه اتمام نرسدویا مدیریت پروژه هزینه های مازاد برارقام در نظر گرفته شده بنماید در این صورت موارد زیر قابل توجه میباشد.

 • الف- پرداخت هزینه بالاسری پروژه بدون بهره‌برداری از این هزینه‌ها: باید توجه کرد که هزینه بالاسری رقم کمی نیست و به طور متوسط سی در صد هزینه اجرای پروژه هزینه بالاسری می‌باشد با توجه به اینکه هزینه بالاسری به طور مشروح در پیوست شماره۳ فهرست بها آمده است لذااز شرح آن صرفنظر می‌کنیم.
 • ب- علاوه بر هزینه بالاسری ضررهای نامحسوس دیگری نیز به پیمانکار واردمی‌شود که به ظاهر دیده نمی‌شود ولی قابل ملاحظه می‌باشد مثلاً استهلاک ماشین آلات- هدر رفتن دستمزدهایی که در اجرای کار منظور شده است.
 • ج- پرداخت هزینه بالاسری اضافه بر ارقام پیش بینی شده در پروژه و پرداخت دستمزدهای زیادی مشروحه در ردیف ب
  (تبصره: باید توجه کرد که هزینه‌های بالاسری برای مدت پروژه تعریف می‌شود مثلاً حقوق مدیریت پروژه و امثال آن (مشروح هزینه‌های بالاسری) را فقط برای مدت قرار داد محاسبه کرده و ضریب آنرا تعیین می‌نمایند و امکان محاسبه آنها در عملیات یعنی آنالیز بهای هر فعالیت مقدور نمی‌باشد و فقط بایستی به صورت ضریب محاسبه شود و آنهم برای مدت قرار داد
 • د- معطل ماندن نیروهای انسانی و مکانیکی پیمانکار و عدم امکان استفاده از آنها در یک پروژه جدید. و یا در پروژه‌های دیگر. و هدر رفتن انرژی‌های موجود.

۳- ضررهای وارده به جامعه:

 • الف- هدر دادن انرژی‌های موجود در جامعه و عدم استفاده بهینه از آنها از قبیل نیروهای انسانی متخصص و نیروهای کاری.
 • ب- استهلاک ماشین آلات که نهایتاً ضرر آن به جامعه برمی‌گردد .
 • ج- هدر رفتن انرژی‌های تولیدی از قبیل آب و برق و گاز و بنزین .
 • د- عقب افتادن جامعه از نظر سازندگی چون اگر پروژه به موقع تمام شود انرژی‌ها و نیروهای آن پروژه در یک پروژه دیگری فعالیت می‌کنند و آبادانی جامعه بیشتر می‌شود.
تاخیرات در پروژه های عمرانی و علل و عوامل آن
محاسبه تأخیرات پروژه و هزینه‌های آن
Facebooktwitterlinkedinmail

  12 comments for “ضرر و زیان‌های وارده به پروژه در نتیجه تأخیرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *