محاسبه تأخیرات پروژه و هزینه‌های آن

تأخیرات پروژه بایستی ازابتدای شروع پروژه در نظر گرفته شود، و پرونده تأخیرات همیشه فعال باشد، یعنی با توجه به گزارشات روزانه و هفتگی و ماهیانه پروژه، تأخیرات آن مشخص شده و علل آن ارزیابی شود. و علل آن در پرونده مربوطه منعکس شده و بایگانی شود.

۱- خسارات وارده به کارفرماازتاخیرات:

خسارات ناشی از تأخیرت برای کارفرما، قبلاً در نظر گرفته شده است، و در قرار داد به عنوان جریمه تأخیر منظور می‌شود، که این جریمه در صورتی که در نتیجه کوتاهی‌های پیمانکار بوده باشد ازپیمانکارگرفته می شود. ولی در صورتیکه تقصیر پیمانکارنباشد علاوه بر اینکه کارفرما خسارات وارده را باید پرداخت نماید، بلکه بایستی ضرر و زیان پیمانکار را نیز جبران نماید،  به همین دلیل است که در شرایط عمومی پیمان یکی از شرایط خلع ید پیمانکار عقب افتادن یک فعالیت از برنامه پیش بینی شده، در نظر گرفته شده است.

۲- خسارات وارده به پیمانکار از تأخیر:

در صورتی که با بررسی مدارک ثبت شده تأخیرات در پرونده مربوطه، مشخص شود که تأخیرات پیش آمده تقصیر پیمانکار نبوده است، در آن صورت بایستی ضرر و زیان وارده به پیمانکار محاسبه شده و از طرف کارفرما پرداخت گردد.

تأخیرات مجاز پیمانکار  به شرح زیر می‌باشد.

 • الف- ابلاغ نقشه‌ها و تاریخ آنها با توجه به تاریخ قرار داد.
 • ب- تغییرات پروژه و دستور کارهای جدید.
 • ج- متوقّف شدن پروژه بدستور کارفرما و یا مشاور.
 • د- عدم پرداخت به موقع پول به پیمانکار با توجه به شرح قرارداد از قبیل تأخیر در پرداخت پیش پرداخت، تأخیر در پرداخت صورت وضعیت‌ها، و تعدیل.
 • ه- تاخیر در تحویل زمین.
 • و- تأخیر در رفع عوارض زمین پروژه.
 • ز- دلایل دیگری که ممکن است در پروژه پیش بیاید و باعث تأخیر پروژه گردد، به شرط آنکه پیمانکار در آن نقشی نداشته باشد، و یا از عهده جلوگیری آن بر نیاید.
 • ح- پیش آمدهای جوی از قبیل سرمای خیلی شدید یا گرمای شدید که اجازه فعالیت به پیمانکار داده نشود.
 • ط- اتّفاقات غیر مترقبه از قبیل سیل- زلزله- طوفان و غیره و در راه سازی برف و باران شدید.

که همه این موارد در گزارشات روزانه منعکس و در پرونده تأخیرات نیز ثبت می‌شود.

محاسبه ضرر و زیان پیمانکار از تأخیرات

با توجه به اینکه در درجه اول، در نتیجه تأخیرات پروژه  پرداخت هزینه بالاسری بیشتر از مبلغ تعیین شده اوّلی  می‌شود، لذا اولّین و راحت ترین رقم قابل محاسبه همین هزینه بالا سری می‌باشد که آن را برحسب روز محاسبه کرده و به تعدادکلّ روزهای تأخیر، محاسبه می شود.

طریقه به دست آوردن مبلغ هزینه بالا سری از مبلغ کل قرارداد:

برای بدست آوردن مبلغ هزینه بالا سری، مبلغ کل قرار داد را به صورت معکوس با ضرایب قرارداد عمل کرده و بدین ترتیب مبلغ هزینه بالا سری را  به دست می آوریم.

به طور مثال فرض میکنیم یک قراردادی به شرح زیر داریم، و می خواهیم هزینه بالا سری آنرا بدست بیاوریم:

۱ – مبلغ بر آورد اولیّه قرارداد رابرابر                                                                   ۷۰۰ میلیون تومان در نظر بگیریم.

۲- ضریب بالاسری معادل ۳۰%که می شود ۷۰۰*۳۰%=                                  ۲۱۰ میلیون تومان.

۳ – جمع مبلغ قرار دادومبلغ بالا سری می شود مبلغ                                         ۹۱۰  میلیون تومان.

۴ – ضریب تجهیز کارگاه معادل ۴% می باشد که مبلغ آن معادل ۹۱۰*۴%=       ۳۶/۴ میلیون تومان.

۵ – جمع مبلغ با تجهیز کارگاه می شود معادل                                                   ۹۴۶/۴ میلیون تومان.

۶ – ضریب قرار داد معادل ۱۰%  باشد، که مبلغ آنهم می شود؛۹۴۶/۴*۱۰%=۹۴/۶۴ میلیون تومان.

۷ – مبلغ کل قرار داد می شود معادل ؛                                                                ۱۰۴۱/۰۴ تومان.

حال در قرار داد فقط رقم ۱۰۴۱/۰۴ میلیون تومان را داریم با ضرایب مربوطه ، بدون مبلغ آنها و می خواهیم مبلغ ضریب بالا سری را پیدا کنیم:

مبلغ کل را به ضرایب قرار داد تقسیم می کنیم و مبلغ اولیّه را  بدست می آوریم، بعد مبلغ اولیّه را از مبلغ( جمع مبلغ اولیّه باضریب هزینه بالا سری) کسر می کنیم تا مبلغ دقیق هزینه بالا سری یدست بیاید، به ترتیب زیر:

۱۰۴۱/۰۴تقسیم بر ۱/۱ بعد تقسیم بر ۱/۰۴ بعد تقسیم بر؛ ۱/۳ که حاصل برابر۷۰۰ می گردد که رقم برآورد اولیّه می باشد، حال این مبلغ را از مبلغ ۷۰۰*۱/۱ که معادل ۹۱۰ می باشد، کسر می کنیم تا مبلغ ۲۱۰ میلیون تومان که رقم هزینه بالا سری می باشد یدست آید .

باتوجّه به اینکه ضرایب پیمان به هزینه بالاسری هم تعلّق می گیرد. اگر مبلغ ۲۱۰ را به ضرایب تجهیز و قرار داد ضرب کنیم کل هزینه بالا سری بدست می آید، یعنی:

۲۱۰*۱/۰۴*۱/۱= ۲۴۰/۲۴

حال اگر مبلغ کل قرارداد یعنی مبلغ ۱۰۴۱/۰۴ را  بر عدد ۱٫۳  ( ۱+ضریب قرارداد)  تقسیم  نمائیم و آنرا از مبلغ کل قرار داد کسر کنیم : همان رقم ۲۴۰/۲۴ بدست می آید که همان رقم بالائی می باشد.

حالا (مبلع هزینه بالا سری بدست آمده را) تقسیم بر(مدت روزانه پیمان) می کنیم تا مبلغ بالاسری هر روز به دست بیاید و بعداً آنرا به تعداد روزهای کلّ تأخیرات، ضرب می‌‍‌‌کنیم تا ضرر وارده از طریق هزینه بالاسری بر اثر تأخیرات  به دست آید.

برآورد هزینه ماشین آلات پروژه اعم از کرایه ماشین آلات و هزینه نیروهای انسانی ماشین آلات.نسبت به کلّ روز های تاخیر.

بایستی به ضرر و زیان وارده از نظر معطّل شدن نیرو ها و دستگاه‌ها و سرمایه شرکت پیمانکار و هدر رفتن آنهادر زمان تاخیر توچّه شود.

توضیح اینکه؛ قبلاً به نظر می رسید که هزینه بالا سری و کرایه ماشین آلات فقط برای ایّام تأخیرات مجاز، محاسبه شود، ولی با مقداری تعمّق به این نتیجه می رسیم که بایستی برای تمام دروره تأخیرات محاسبه شود، برای اینکه پیمانکار هزینه های مربوطه را در تمام دوره تأخیر پرداخت می نماید، و خسارت و جریمه تأخیر غیر مجاز را نیز از پیمانکار کسر می نمایند .

(در آینده به محاسبه تأخیرات بعضی از پروژه‌هائی که انحام داده و ضررهای نجومی و غیر قابل باور به دست آمده خواهیم پرداخت.)

 

ضرر و زیان‌های وارده به پروژه در نتیجه تأخیرات
متره برآورد و اقتصاد کارگاه
Facebooktwitterlinkedinmail

  31 comments for “محاسبه تأخیرات پروژه و هزینه‌های آن

 1. علیرضا
  13 ژانویه 2016 at 7:09 ق.ظ

  با سلام، لطفا” بندهای قانونی در خصوص فرمول زیر را عنوان بفرمایید:
  (ضریب بالاسری ضربدر کل ریالی پروژه) تقسیم بر( مبلغ کل ریالی پروژه ضربدر مدت پیمان به روز) که مبلغ بالاسری هر روز به دست می‌آید و آنرا به تعداد روزهای تأخیر مجاز ضرب می‌‍‌‌کنیم تا ضرر وارده هزینه بالاسری بر اثر تاخیرات مخاز به دست آید.

  • 13 ژانویه 2016 at 6:29 ب.ظ

   آقای علی رضا با سلام، هزینه بالا سری برای هر پروژه بر اساس تعریف هزینه بالاسری طبق پیوست شماره ۳ فهرست نها برای مدّت قراردادمحاسبه شده و ضریب آن تعیین می گردد. که این مورد را در تعریف ضریب بالاسری پروژه به طور مفصّل شرح داده ام که اگر در سایت سرچ بفرمایید میتوانید مطالعه کنید. و درآنجا نمونه محاسبه آن را برای یک پروژه نشان داده ام . فور مول بالا که مدّنظر شما می باشد حالت معکوس همان محاسبه می باشد. و من فکر نمیکنم یک محاسبه معکوس نیازی به بند قانون داشته باشد.

   • علیرضا
    20 ژانویه 2016 at 12:49 ب.ظ

    متشکرم آقای مهندس بلاغی.
    ما یک پروژه داریم که قرار بوده ۴ ماهه تموم بشه ولی الان نزدیک ۴ ساله که بدلیل قصور کارفرما (اعم از پرداخت های با تاخیر چند ساله و عدم تحویل پیش نیاز های کار) هنوز بلاتکلیف هست و هیچ بند قانونی جهت محاسبه و دریافت ضرر و زیان پیدا نکردم و مشاور پروژه هم اعلام کرده در صورتی که راهکار قانونی دارید اعلام کنید. ضمنا” این پروژه بر اساس فهرست بها نیست و همه قیمت ها رو بصورت مقطوع در زمان مناقصه اعلام کرده بودیم. آیا شما می تونید بنده رو یک راهنمایی بفرمایید.

    • 21 ژانویه 2016 at 7:56 ق.ظ

     آقای مهندس علی رضا با سلام راهنمایی در این زمینه نیاز به دانستن اطلاعات پروژه می باشد. شما می توانید با شماره تلفن من (۰۹۱۲۱۰۸۶۷۶۳ ) با من تماس بگیرید. تا با آگاهی یافتن از همه موارد پروژه نظر خود را بگویم.

 2. همایون
  19 اکتبر 2016 at 6:06 ق.ظ

  جناب آقای مهندس مهذب بلاغی
  با سلام
  در خصوص فرمول ذکر شده “(ضریب بالاسری ضربدر کل ریالی پروژه) تقسیم بر( مبلغ کل ریالی پروژه ضربدر مدت پیمان به روز)” با عنایت به این موضوع که در صورت و مخرج کسر مبلغ کل ریالی پروژه آمده در نتیجه به نظر میرسد اشتباه نگارشی وجود دارد ، لطفا توضیح و راهنمایی فرمایید
  با سپاس

  • 21 اکتبر 2016 at 7:32 ق.ظ

   با سلام و تشکّر از توجّه ودقّت نظر شما، حق باشما می باشد.
   در نتیجه: مبلغ کل بالاسری به مدّت پیمان تقسیم می شود و مبلغ روزانه هزینه بالاسری به دست می آید.

 3. فرزاد
  13 فوریه 2017 at 12:25 ب.ظ

  لطفا مستندات قانونی و بخشنامه های صادر را اعلام فرمایید

  • 20 فوریه 2017 at 5:24 ق.ظ

   با سلام
   آیا شما همه مقالات مربوط به این موارد را در همین سایت کاملاً مطالعه فرموده اید؟ در صورتیکه پس از مطالعه آنها اگر ابهامی برایتان باقی ماند در آنصورت دقیقاً مشخّص بفرمائید برای چه موردی مستند قانونی نیاز دارید. ضمناً توجّه داشته باشید هر پروژه ای تأخیرات خاصّ خود را دارد.

 4. حمید رضا
  17 آوریل 2017 at 9:32 ق.ظ

  با سلام
  حمید رضا
  پروژه ای در سال ۹۳ شروع به کار نموده و طبق قرارداد باید ۱۰ ماهه انجام میگرفته که طبق اسناد تا ۱۲ ماه طول کشیده اما این پروژه تاخیرات مجاز داره تاخیرات مجاز ناشی از پرداخت مبلغ صورت وضعیت با استفاده از نشریه ۵۰۹۰ مدت تمدید قرارداد محاسبه شد و تعداد روزها معلوم شدند حال سوال اینجاست که هزینه ای که بابت این تاخیرات مجاز باید به پیمانکار پرداخت گردد چقدر و با استفاده تز چه بخشنامه و اصولی باید این مبلغ پرداخت گردد ممنوم میشم کمکی بفرمایین با تشکر.

  • 18 آوریل 2017 at 7:04 ق.ظ

   با سلام
   مشخّص نفرموده اید که پروژه چه نوع پروژه ای بوده است ساختمان سازی یا را هسازی و یا معدن و یا ترکیبی از اینها و غیره.
   آیا پروژه به جز تأخیرات ضرر و زیان دیگری هم متحمل شده است یا نه؟
   به هر حالت شما می توانید حد اقل هزینه بالا سری را به استناد به مادّه ۴۹ شرایط عمومی پیمان بند ب محاسبه کرده و دریافت نمائید

  • 28 آوریل 2017 at 5:53 ق.ظ

   باسلام
   در صورتیکه در نتیجه این تأخیرات ضرر و زیان دیگری به پیمانکار وارد نشده باشد، (که مسلماً ضرر و زیان های دیگری هم داشته است) میتوانید هزینه بالاسری پروژه را به صورت روز شمار بر اساس ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان بند ۲ محاسبه و دریافت نمایید.

 5. محمد
  7 نوامبر 2017 at 4:38 ب.ظ

  سلام مهندس
  ما یه پروژه تعمیرات مخازن داریم، یک ماه پیش کارفرما یه کانال توی ورودی شرکت زده واسه خط تلفن و… بعد یه تکه ورق گذاشته روی کانال، ماشین آلات سبک ما راحت رد میشن ولی ماشین سنگین ما واسه حمل مصالح به پای کار نمیتونن از کانال رد بشن، الان کارفرما میگه با هزینه خودتون کانالو روش دال بزارید، میخوام یه نامه بزنم که از یک ماه پیش تا الان نمیتونیم ماشین وارد کارگاه کنیم بخاطر کانال و ادعای خسارت کنم، بند و ماده خاصی داره ازش کمک بگیرم؟

  • 16 نوامبر 2017 at 9:05 ق.ظ

   باسلام و عرض معذرت ازاینکه دیر جوابتانرا میدهم.
   اولاً؛ کارفرمای شما باید بداند که پیمانکار به هزینه خود هیچ کاری نباید به پروژه هزینه کند. که متأسفانه از قرار معلوم به این مسئله آگاهی ندارد.
   در ثانی؛ بند و ماده خاص می تواند در قرارداد شما باشد و بایستی آنرا دقیقاً مطالعه بفرمایید.
   در ثالث؛وقتی چنین حالتی پیش می آید نبایستی روزها و هفته ها صبر کرد و بعداً به فکر ادعّای خسارت افتاد، بلکه همان موقع بلا فاصله دستور کاری بر مبنای ایجاد پل از کارفرما گرفت و اجرا کرد و هزینه آنرا هم در صورت وضعیّت منظور کرد و اگر کارفرما در صورت وضعیّت پرداخت نکرد در آنصورت جای شکابت خواهد داشت.

 6. اکبر منتظری
  21 نوامبر 2017 at 10:23 ق.ظ

  با سلام خدمت بزرگواران
  خواستم بدونم که در کار راهسازی ، آیا خسارت خواب ماشین آلات نسبت به نرخ اجاره نصف میشود یا باید کامل پرداخت گردد
  با تشکر

  • 22 نوامبر 2017 at 7:20 ق.ظ

   باسلام
   در مورد خواب ماشین آلات در راهسازی؛ آیا دلیلی وجود دارد که خسارت خواب ماشین آلات نصف حساب شود؟…
   ماشین آلات، اجاره بهائی دارند، که صاحب ماشین بایستی آنرا دریافت نماید خواه کار بکند و خواه کار نکند. و در زمان کارنکردن هم بایستی تمام اجاره منظور گردد. مگر اینکه در قراردادنوع دیگری پیش بینی شده باشد.
   در عین حال در اکثر موارد پیش می آید که دستگاهی اجاره می شود، و در قرارداد منعکس می شود که اجاره ماشین فقط در زمان کار منظور می گردد. که این قراردادها مستثنی می باشند.

 7. شیخ زاده
  9 دسامبر 2017 at 5:54 ق.ظ

  سلام مهندس جان
  ما یه پروژه داریم که مدت اولیه پیمان ۴ ماه بوده اما بدلیل قصور کارفرما ۲۰ ماه طول کشیده و قیمت آهن آلات که ۹۰ درصد پروژه هست ۷۰ درصد بالا رفته،کارفرما هم دنبال یه راه حل قانونی هست تا بتونه کمک کنه،ممنون میشم از راهنماییتون

  • 9 دسامبر 2017 at 7:38 ق.ظ

   باسلام، در مورد پرداخت مابه التّفاوت قیمت آهن آلات؛ در صورتیکه کار فرما به طور جدّی به فکر جبران ضرر وارده به پیمانکار باشد، می تواند بر اساس نرخ رسمی آهن آلات که از طریق بورس اعلان میگردد. مابه التفاوت قیمت را به پیمانکار پرداخت نماید. منتهی باید دید کارفرما چه ارگانی می باشد، و قدرت و اختیار تصمیم گیری ان چقدر است.

 8. اسدی
  6 فوریه 2018 at 10:45 ق.ظ

  با سلام
  اگر کارفرما در پرداخت صورت وضعیت ها پرداخت فاحشی داشته باشد و طبق ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان پس از ۱۰ روز صورت وضعیت را پرداخت نکند خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت چگونه محاسبه میگردد.؟

  • 7 فوریه 2018 at 7:12 ق.ظ

   با سلام، در رابطه با محاسبه ضرر وزیان وارده در نتیجه تأخیر در پرداخت ها؛ طبق بخشنامه های سازمان برنامه وبودجه محاسبه می شود، متأسفانه دررابطه با شماره بخشنامه مربوطه حضور ذهن ندارم .شما می توانید از طریق سرچ در بخشنامه های سازمان برنامه (در اینترنت)، به آنها دسترسی پیدا کنید.

 9. سیروس منوچهری
  15 دسامبر 2018 at 5:40 ب.ظ

  با سلام مهندس عزیز
  در شرایط عمومی پیمان فقط تمدید مدت پیمان را برای تاخیر در پرداخت صورت وضعیتها در نظر گرفته و در ماده ۴۹ هم هزینه بالاسری را فقط برای تعلیق در نظر گرفته . ظاهرا شرایط عمومی پیمان در خصوص پرداخت خسارت ناشی از تاخیرات پرداخت کارفرما سکوت کرده است . آیا جنابعالی مستندات قانونی و یا بخشنامه ای که مبنی بر پرداخت خسارت در اثر تاخیر در پرداخت کارفرما باشد مد نظر دارید ؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمائید.

  • 20 دسامبر 2018 at 7:59 ق.ظ

   با سلام، همین طور که فرمودید در شرایط عمومی پیمان در رابطه با پرداخت ضرر و زیان های وارده به پیمانکار مطلبی مطرح نشده است. ولی از آنجائیکه دریافت ضرر و زیان حق مسلّم پیمانکار می باشد، و در این زمینه هم، بخشنامه ای به نام تبصره ۸۰ از طرف هیأت وزیران وجود دارد که پرداخت خسارات وارده به پیمانکار را تأیید می نماید. لذا به استناد به آن بخشنامه و سایر حقوق مدنی پیمانکار می توانید خسارات وارده به پیمانکار را دریافت نمائید. (متأسفّانه من آن بخشنامه را در دسترس ندارم که تقدیمتان بکنم.)

 10. کریم روئین تن
  23 فوریه 2019 at 5:46 ب.ظ

  سلام آقا مهندس واقعا” زحمت میکشید و ممنون از زحماتتان
  ببخشید امکان دارد مثل مثال بالا برای کل هزینه های ناشی از تاخیرات مجاز مثال ارائه فرمائید.
  در مثال ذکر شده فقط هزینه ناشی از بالاسری آمده است
  ۰۹۱۴۱۱۴۱۴۸۸
  تلگرام و واتساپ

  • 24 فوریه 2019 at 7:41 ق.ظ

   با سلام همانطور که میدانید؛ در تأخیرات مجاز بیشترین خسارتی که به پیمانکار وارد می شود عبارت است اوّل هزینه های بالاسری که در آن مدّت پیمانکار هزینه های بالا سری را خود شخصاً پرداخت می کند بدون اینکه آن هزینه هارا دریافت نماید، دومیّن خسارت خواب ماشین آلات می باشد که بایستی بر حسب هزینه ساعتی محاسبه شده و از کارفرما مطالبه گردد.

   مثالی که خیلی به درد شما بخورد در دم دست نداشتم و از این بابت شرمنده هستم.

 11. شهاب فلاحی
  15 می 2019 at 6:10 ق.ظ

  با سلام خدمت بزرگواران
  آقای مهندس بلاغی دیدگاه بنده نسبت به محاسبه ضرر و زیان ناشی از هزینه بالاسری در دوران تاخیرات مجاز پیمانکار این است که اصولا درصدی از هزینه های بالاسری( با کسر سود و بیمه و مالیات از کل هزینه های بالاسری )بصورت روزانه محاسبه و به روز های تاخیر مجاز ضرب شود. چون که با ادامه پروژه در دوران تاخیر بر اساس کارکرد هزینه بالاسری متعلقه پرداخت می شود. و از طرفی بیمه و مالیات پرداختی توسط پیمانکار به سازمان ها بر اساس کارکرد می باشد که با پیشرفت مالی از طرف کارفرما به پیمانکار پرداخت می شود.
  ضمناً از مطالب ارزنده جنابعالی تشکر میکنم.

  • 18 می 2019 at 7:20 ق.ظ

   آقای مهندس فلاحی عزیز سلام،
   با تشکر از لطف شما، با عرض معذرت از نوشته جنابعالی این چنین برداشت کردم که به مفهوم هزینه های بالاسری توجّه کامل مبذول نفرموده اید.
   هزینه های بالا سری در اوّل پروژه برای زمان پروژه محاسبه شده و در صد آن تعیین می گردد، که اکثراً بدون محاسبه آن، سی در صد در نظر گرفته می شود، و مبلغ هزینه بالا سری با اتمام مدّت قرارداد تمام می شود، و وقتی زمان قرارداد تمام شد بعد از آن کل هزینه های بالاسری را پیمانکار از خودش پرداخت می کند، و هیچ رقمی هم از بابت آن نمی گیرد. باید توجّه کرد که هزینه های بالاسری از کارکرد تبعیّت نمی کند، بلکه به صورت روزانه هزینه می شود ، خواه پروژه کار بکند و یا نکند. اگر احیاناً قانع نشدید می توانید تلفنی با من تماس حاصل بفرمائید.

 12. سیدرضا حسینی
  23 سپتامبر 2019 at 7:59 ق.ظ

  سلام جناب مهندس
  بنده یک قرارداد برق داشتم که سال گذشته پیش از موعد قرارداد بنده، بصورت تعلیق درآمد و حدود شش ماه هم کل وسایل مانند ابزار کار و دیزل ژنراتور و کانکس های ما رو تحویل ندادند…همچنین در طول مدت انجام کار ضررهایی از بابت آماده نبودن شرایط کاری توسط کارفرما به بنده وارد شده که بصورت گزارش روزانه به تایید ناظر کارفرما رسیده است…
  خواستم بنده رو در نحوه محاسبه این ضرر و زیان ها راهنمایی کنید..با شتکر

  • 25 سپتامبر 2019 at 3:55 ب.ظ

   با سلام،کرایه کلیّه دستگاه ها و کانکس ها و لوازم را محاسبه کنید، سپس هزینه بالاسری را نیز به صورت روز شمار حساب فرمائید، و اگر ضرر های دیگری هم وارد شده محاسبه نموده و به کارفرما اعلام نمائید. در صورتیکه به راهنمائی زیادی نیاز پیدا کردید می توانید برایم تلفن بزنید.

 13. فرشاد خسروی
  13 اکتبر 2019 at 8:43 ب.ظ

  با سلام و عرض ادب
  سوالی خدمتتان داشتم. در پروژه ی عمرانی راه سازی که در حین اجرا معارض داشته و کارفرما قادر به حل آن نبوده و فرض کنید پروژه ۱۰۰ روز تاخیر مجاز داشته است.
  برای محاسبه خواب ماشین آلات که هیچ بحثی از آن در شرایط عمومی پیمان نشده است باید بر استناد به چه قانونی آن را تقاضا کرد و خسارت را از کارفرما گرفت؟
  ارادتمندم.

  • 14 اکتبر 2019 at 3:42 ب.ظ

   با سلام بطور کلّی این مسئله جزو قوانین مدنی است که از حقوق همه حمایت می کند، شما بایستی کلّ ضررهای وارده از جمله خواب ماشین آلات را محاسبه بکنید، و با تأمین دلیل به دادگستری مراجعه فرمائید، تا از این طریق بتوانید حق و حقوق خودتان را بگیرید.

 14. مهدی
  9 دسامبر 2019 at 6:47 ق.ظ

  با سلام اگر در پروژه مدت قرارداد به هر عنوانی تمدید شود آیا پیمانکار باید خسارت تاخیر را باز هم بپردازد ؟
  اگر بخشنامه ایی در این رابطه دارم ممنون میشم شماره آن را اعلام بفرمائید .

  • 11 دسامبر 2019 at 1:21 ب.ظ

   با سلام در صورتیکه سبب تأخیر پیمانکار بوده باشد، مسلماًبایستی جریمه اش را بپردازد، ولی در اکثر پروژه ها مسبّب اصلی تأخیر کارفرما می شود، در نتیجه بایستی پیمانکار کلیّه هزینه ها و ضررهای ناشی از تأخیرات را از کارفرما درخواست نماید، و قسمتی از تأخیرات هم که به اصطلاح غیر مجاز می باشد خسارت آن را طبق شرایط عمومی پیمان پرداخت نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *