مدیریّت پروژه: تنظیم برنامه برای اجرای پروژه

در مدیریّت پروژه؛ برای تنظیم و نوشتن برنامه اجرائی و زمانبندی پروژه یکی از بهترین حالت ها این است که پس از مطالعه کامل نقشه ها و شناخت کامل پروژه، از طریق ذهن خود آنرا اجرا و مدیریّت کرده و به همان ترتیب روش اجرا را تنظیم نمود، و به ترتیب روش اجرا برنامه زمان بندی را هم تنظیم کرد.

درجامعه کاری ما اکثراً برنامه زمان بندی را بر اساس تجربه شخصی و تخمین هائی که از حجم عملیّات زده می شود تنظیم می کنند که خیلی قابل اعتماد نمی تواند باشد. در صورتیکه بهترین حالت این است که براساس اطلاّعات دقیق و از طریق محاسبه تنظیم گردد.

در مدیریّت پروژه؛ برای تنظیم روش اجرا و برنامه زمان بندی پروژه بهتر است که اوّل کلیّه اطلاّعات مربوط به پروژه، از قبیل حجم عملیّات و مبلغ ریالی آنها را محاسبه کرده و پس از بدست آورده و براساس آنها برنامه را تنظیم کرد، به ترتیب زیر:

پیش نیاز ها:

  • – حجم فیزیکی عملیّات پروژه را ازطریق مطالعه و برآورد و متره دقیق آن بدست می آوریم.
  • – نیروی انسانی مورد نیاز پروژه را براساس حجم عملیّات و با توجّه به آنالیز آن برآورد می کنیم.
  • – نیازمندی های مکانیکی پروژه را نیز براساس حجم عملیّات بدست می آوریم.
  • – مصالح مورد نیاز پروژه را هم از مقادیر حجم عملیّات محاسبه مینمائیم.
  • – مبلغ ریالی فعّالیّت ها را هم براساس متره برآورد حساب میکنیم.
  • – زمان پروژه که براساس مدّت پیمان در قراداد در نظر گرفته شده است منظور میگردد، باید توجّه کرد که زمان قرار داد ثابت بوده و بایستی غیر قابل تغییر در نظر گرفته شود.
  • – زمان را براساس حجم و ترتیب اجرا تقسیم بندی می نمائیم.

بعداز اینکه اطلّاعات مورد نیاز را بدست آوردیم با انتخاب نوع برنامه زمانبندی، اجرای آنها را تنظیم میکنیم، باید توجّه کرد که امروزه برنامه های متعدّد کامپیوتری موجود می باشد که می توان با ورود اطلّاعات صحیح، و با استفاده از پیش فرض های تعریف شده در نرم افزار با سرعت بیشتری برنامه زمانبندی را تنظیم کرد. ولی در اینجا منظور این است که ما خودمان باتوجّه به موقعیّت زمانی و مکانی و وضع اقتصادی جامعه آن را تنظیم نمائیم. که ساده ترین روش آن برنامه خطّی یا میله ای می باشد. در این سیستم تنظیم برنامه را میتوان به صورت فشرده و خلاصه تر یا به صورت گسترده و مشروح تر تنظیم کرد. ولی از آنجاییکه برنامه های تنظیم شده کامپیوتری کامل و متداول تر شده است. لذا به عنوان نمونه قسمتی از برنامه زمانبندی تهیّه شده توسط جناب آقای مهندس خدائی را که بر اساس برنامه ( ام، اس، پروژکت ) برای یکی از پروژه های اخیر شان نوشته شده است. ذیلاً نمایش داده می شود.
برنامه زمان بندی

 

دفتر فنّی: ضرورت دفتر فنّی در مراکز شرکت های عمرانی
رزومه؛ ضرورت آن و طرز تهیّه آن
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *