مدیریّت پروژه : شرح وظایف دفتر فنی

دفتر فنّی در پروژه های بزرگ از اهمیّت فوق العاده ای برخوردار است و عملاً می شود گفت که قلب پروژه می باشد و وظایف سنگینی هم بر عهده دارد که بایستی شناسائی شده و دقیقاً تعریف و اجرا شود .

شرح وظایف دفتر فنّی

 • مطالعه دقیق نقشه ها و قرارداد و آگاهی کامل از وضع پروژه و مفاد کامل قرارداد.
 • تهیّه نقشه های کارگاهی ( شاپ دراوینگ).
 • تهیّه گزارشات روزانه و هفتگی و ماهانه پروژه به طور کامل و دقیق، طبق اطلاّعات تعریف شده از قبل در گزارشات از قبیل:
  • تعداد کلیّه نفرات حاضر وغایب پروژه از قبیل مدیر پروژه، رئیس کارگاه و معاونت های کارگاه و زیر مجموعه آنها، کارگران، استاد کارها و خلاصه کلیّه نیروها و تعداد آنها .
  • تعداد ماشین آلات فعّال و غیر فعّال پروژه .
  • مصالح وارده به کارگاه (با دریافت اطلّاعات از انبار ).
  • مصالح خروجی از انبار (با دریافت اطلّاعات از انبار).
  • مقایسه تعداد نیروهای فعّال با نیروهای پیش بینی شده در برنامه اولیّه .
  • درج اشکالات موجود در پروژه .
  • درج حجم عملیّات انجام شده روز قبل .
  • درج سفارشات برای مصالح .
  • درج درجه حرارت (میزان و گرما و سرما) و شرایط آب و هوا
  • پیش بینی هوای روزهای آینده و اعلان آن به رئیس کارگاه جهت برنامه ریزی های آینده و پیش بینی موارد مورد نیاز به نسبت آب وهوا .
  • ارزش یابی نیروهای فعّال پروژه در گزارش ماهانه بخصوص مسئولین، با مشاوره و نظر خواهی ازمدیر پروژه و رئیس کارگاه .
  • ارزش یابی ماشین آلات درگزارش های ماهانه با دریافت گزارش ازپشتیبانی .
 • تهیّه متره دقیق کارها برای صورت وضعیّت های موقّت ماهانه .
 • دریافت لیست مصالح و لوازم خریداری شده و بهای آنها و کپی فاکتور خرید برای مقایسه باقیمت قرار داد و در صورت نیاز استفاده در تهیه قیمت جدید .
 • بازدید منظّم از پروژه و یادداشت کارهای انجام شده .
 • تهیّه نقشه های ازبیلت ( عین ساخت ) .
 • تهیّه صورت وضعیت قطعی فعالیّت های تمام شده و بایگانی آنها بعد از درج درصورت وضعیّت موقّت .
 • بررسی نامه های وارده و یادداشت موارد خاصّ نامه ها وبایگانی کپی آنها درپرونده های مورد نیاز از قبیل پرونده تأخیرات و پرونده کلیم (بررسی ضرر وزیان پروژه).
 • تنظیم مدارک تأخیرات پروژه و اعلام آنها به رئیس کارگاه . (مواردی که درمحاسبه تأخیرات پروژه مورد نیاز می باشد عبارتند از:تاریخ ابلاغ نقشه ها تاریخ ارسال صورت وضعیّت و تعدیل ها و تاریخ تصویب و دریافت آنها، تاریخ دستور کارها و صورتجلسه ها ، یادداشت روزهای تعطیلی کارگاه بخصوص تعطیلی های اجباری و غیر اختیاری) .
 • کنترل پروژه درصورتیکه جزو وظایف دفتر فنّی تعریف شده باشد . ( در این برنامه کنترل پروژه جداگانه تعریف می شود).
 • دریافت نتایج آزمایشگاهی  آزمایش های انجام شده و بایگانی منظّم آنها و یادآوری و پی گیری آزمایشات مورد نیاز .
 • تنظیم نامه های مورد نیاز در مورد نواقص نقشه ها و اشکالات فنّی موجود در نقشه ها و تحویل آنها به رئیس کارگاه. بایگانی نامه های ارسالی دراین زمینه ها درپرونده نامه های ارسالی و تأخیرات و درج نامه و تاریخ نامه های جوابیّه در پرونده تأخیرات که این موارد درمحاسبه تأخیرات مجاز مؤثّر خواهد بود .
مدیریّت پروژه :کنترل پروژه وشرح وظایف آن
مدیریّت پروژه : انتخاب مدیر پروژه و رئیس کارگاه
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *