نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ ) بخش ۲۱

با نام و یاد خدا و برای خدا

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک

پیرو مطالعات و بررسی های قبلی اینک ماده ۴۵ را بررسی می نمائیم؛

ماده ۴۵٫ حقوق انحصاری ثبت شده

الف) پیمانکار کارفرما را در مقابل تمام دعاوی، خسارتها و مطالبات مربوط به نقض احتمالی حقوق ثبت شده، تألیفات، علائم یا نامهای تجاری و دیگر حقوق حمایت شده که در اجرای موضوع پیمان ایجاد شود، مصون می دارد.

ب) کار فرما تأیید می نماید که مفاد اسناد و مدارک پیمان به گونه ای نیست که موجب نقض حقوق حمایت شده شود. در صورتیکه برای پیمانکار معلوم شود که رعایت اسناد و مدارک پیمان ناگزیر در مواردی موجب نقض حقوق حمایت شده می گردد، باید پیش از هر نوع اقدام در مورد آنها، مراتب را به مهندس مشاور اعلام کند تا کارفرما نسبت به انجام تغییرات لازم، به گونه ای که نقض حقوق حمایت شده بر طرف شود، اقدام نماید و نتیجه را به پیمانکار ابلاغ کند.

 

این مادّه برخلاف موادّ دیگر شرایط عمومی پیمان برای من قابل فهم نیست ( احتمالاً به علّت ضعف اطلاعات)؛

دردرجه اوّل حقوق انحصاری ثبت شده و حقوق حمایت شده مشخّص نمی باشد. منظور از این حقوق ثبت شده کدام حقوق ثبت شده هست و در کجا می شود به آن دسترسی پیداکرد، برای من مشخّص نیست، همینطور حقوق حمایت شده.. بهتر بود که مشخّص می شد،

با توجّه به روشن نبودن حقوق انحصاری ثبت شده و حقوق حمایت شده، می شود استنبات های متفاوتی از این مادّه برداشت کرد؛ از قبیل:

۱ – منظور از تمام دعاوی؛ کدام دعاوی، دعاوی از طرف کی و چه کسی، آیا منظور دعاوی پیمانکار در مقابل تخلفّات کارفرما می باشد؟یا دعاوی دیگران که احیاناً از کارفرما داشته باشند؛ به طور مثال اگر کارفرما اشتباهاً زمین شخصی را به پیمانکار تحویل داده باشد و صاحب زمین ادعا داشته باشد… و یا در مجموع چه دعاوی دیگر مورد نظر می باشد.  ( به نظر می رسد که این دعاوی باید روشن شود)

۲ – منظور از خسارتها چه خسارتهایی؟ از ناحیه چه کسی و چه چیزی می باشد. به طور مثال اگر سیلی، زلزله ای و یا آتش سوزی اتفاّق افتاد و کارفرما خسارت دید، باید پیمانکار کار فرما را مصون بدارد، این مصون نگه داشتن از چه طریقی باید باشد؟

۳ – مطالبات مربوط به نقض احتمالی حقوق ثبت شده؛ با توجّه به اینکه حقوق ثبت شده برای من روشن نیست در نتیجه نقض آن هم برایم نامفهوم می باشد. ( به نظر می رسد که این حقوق ثبت شده بایستی در یک جایی درج شود)

۴ – تألیفات؛ منظور از تألیفات کدام تألیفات است، تألیفات از ناحیه چه کسی مدّ نظر می باشد؟ در هر زمان کلّی تألیفات به ثبت می رسد، چه طوری و از چه راهی می شود فهمید که یک تألیفی به ضرر کارفرما می باشد؟…

۵ – علائم یا نامهای تجاری؛ دراین مورد هم به نظر می رسدکه این علائم یا نامهای تجاری مفهوم نیست که  از طرف چه سازمانی و یا چه کسی ممکن است بوده باشد.

پاراگراف دوّم یعنی بند ب) مطرح می نمایدکه اگر مواردی موجب نقض حقوق حمایت شده می گردد، باید پیش از هر گونه اقدام در مورد آنها، مراتب را به مهندس مشاور اعلام نماید.

احیاناً اگر من پیمانکار بودم اولین کاری که می کردم در خواست روشن کردن مطالب بند الف) این ماده را می نمودم. و اینکه این ماده روشن نکرده که پیمانکار چه فرمی و از چه طریقی کارفرمارا در مقابل مطالب مطرح شده باید مصون بدارد. ( ادامه دارد)

 

 

 

نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره4311)بخش 20
نقدی بر شرایط عمومی پیمان، نشریه4311 بخش 22
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *