نقشه جزئیّات پی سازی ساختمانهای یک یا دو طبقه برای دیوار های داخلی دو جداره آجری و زیر سازی سنگی، بدون شناژ و کرسی چینی آجری .

نقشه جزئیّات پی سازی ساختمانهای یک یا دو طبقه برای دیوار های داخلی دو جداره آجری و زیر سازی سنگی، بدون شناژ و کرسی چینی آجری .

نقشه جزئیّات پی سازی ساختمانهای یک یا دو طبقه برای دیوار های داخلی دو جداره آجری و زیر سازی سنگی، بدون شناژ و کرسی چینی آجری .

نقشه جزئیّات پی سازی ساختمانهای یک یا دو طبقه برای دیوار های داخلی دو جداره آجری و زیر سازی سنگی، بدون شناژ و کرسی چینی آجری .

Post navigation

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *