برنامه ریزی باتوجه به فصل کاری استادکاران

درتنظیم برنامه برای اجرای پروژه های ساختمانی در کشور ما بایستی به فصل کاری استادکاران توجّه شود ، زیرا معمولاً استادکارهای هر رشته از کارها ازیک شهرستان بخصوصی می باشند. مانند سیمانکارها که اکثراً ازشهرستان سراب می باشند و سفید کارها از اردستان اصفهان وکاشی کارها از اصفهان و آجرکارهای ماهر و نماچین ها از یزد و آرماتور بند ها و قالب بند ها از آذربایجان و غیره ….می باشند و آنها اغلب در فصل های خاصّی درشهر خودشان کار می کنند و درفصل های دیگر به شهر های دیگر می روند. بخصوص در تابستان اکثر آنها یا به خاطر رسیدگی به کارهای کشاورزی و یا کار تخصّصّی در شهر خود میمانند و در فصل پائیز وزمستان به شهر های جنوب برای کار کردن سفر می کنند. لذا اگر پروژه ای درجنوب کشور بوده باشد تنظیم برنامه باید طوری باشد که اجرای کارهای فوق الذّکر در فصل پائیز وزمستان قرار بگیرد . البتّه این موضوع در مورد کارگران ساده نیر صدق می کند.

تنظیم برنامه اجرائی وقانون بیست هشتاد
مدیریّت پروژه : تنظیم چارت پروژه
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *