خاطره رسیدگی به یک صورت وضعیّت قطعی۱

دوستی داشتم که مدیر شرکت توسعه فرود گاه های کشوری بود. روزی مرا به اداره خودشان دعوت کردند و از من خواستند که رسیدگی به یک صورت وضعیّت قطعی را که از طرف یکی از پیمانکارانشان تهیّه شده بود به عهده بگریم.

صورت وضعیّت قطعی تهیّه شده مربوط به پروژه یک فرودگاه نسبتاً کوچک بود که شامل سالن ترمینال و ساختمان های جانبی و محوطّه سازی و باند فرودگاه بود. این پروژه مهندس مشاور هم داشت ولی به دلایلی مهندس مشاور از رسیدگی به صورت وضعیّت سر باز زده بود. من پس از بررسی پروژه و صورت وضعیّت تهیّه شده، رسیدگی به آن را پذیرفتم. و با انعقاد قراردادی رسید به صورت وضعیّت را با یکی دو نفر از همکارانم شروع کردم.

با اینکه تهیّه کننده صورت وضعیّت کارشناس بوده و کارشناسی دادگستری را هم به عهده داشتند، صورت وضعیّت را به صورت غیر اصولی تهیّه کرده بودند و بعضی از ارقام را به صورت غلط و به مقدار خیلی زیادتر از واقعیّت منظور کرده بودند. به طور مثال آجرکاری سالن اصلی فرودگاه (ترمینال)را که وسعت زیادی هم داشت به نحوی حساب کرده بودند که حجم آجرکاری خیلی بیشتر از واقعیّت در آمده بود. طرز محاسبه آجرکاری به این نحو عمل شده بود که سطح پلان آجرکاری را بدون در نظر گرفتن بازشو دیوار ها، به طور یک سره حساب کرده بودند و سطح پلان آجر کاری سکوّی خارجی اطراف ساختمان را که ارتفاع آن بیش از یک متر نبود به سطح آجرکاری خود سالن اضافه کرده و مجموع این سطح ها را به ارتفاع کل سالن که چهار مترو خرده ای بود ضرب کرده بودند و بدون اینکه  قسمت های باز دیوارها و درها و پنجره هارا از آن کسر نمایند آجرکاری را منظور کرده بودند. درنتیجه حجم آجرکاری رقم زیادی شده بود. از این قبیل محاسبات در اکثر موارد اتفآق افتاده بود. جالب بود که در قبال این کار ها خیلی از آیتم ها را هم از قلم انداخته بودند. ازجمله مواردی که دوبرابر حساب شده بود عملیّات خاکی یک منطقه بود که یک مرتبه از طریق نقشه محاسبه شده بود. ویک بار هم بر اساس صورتجسه ای که حجم خاکبر داری همان منطقه را تنظیم کرده بودن به حساب آورده بودند. با توجّه به اینکه عملیّات خاکی در یک بخش وصورتجلسه ها در یک بخش دیگری محاسبه شده بود.لذا اگر نویسنده متره یا رسیدگی کننده دقّت نمی کرده اند، مسلماً چنین اشتباهی پیش می آمد.

من وقتی وضعیّت تهیّه صورت وضعیّت را اینچنین دیدم به پیمانکار اعلام نمودم که وضع صورت وضعیّت ازاین قرار است، بهتر است ایشان تهیّه کننده صورت وضعیّت را بفرستند تا با همکاری همدیگر صورت وضعیّت را سر سامان بدهیم.

نا گفته نماند که من قبل از شروع به رسیدگی صورت وضعیّت از پروژه دیدن کرده بودم. پیمانکار مربوطه پروژه را بهنحو خوبی اجرا کرده بود. از مصالح خوب استفاده شده وکارها تمیز ومرتّب اجرا شده بود. لذا تصمیم گرفته بودم که نهایت همکاری را برای رسیدگی به صورت وضعیّت ه کارگیرم ولی متأسّفانه خود پیمانکار هیچ نوع همکاری نمی کرد.

ادامه دارد : (خاطره رسیدگی به یک صورت وضعیّت قطعی – قسمت دوم)

سخنی چند درباره طراحی ساختمان: مواجهه با امواج
خاطره رسیدگی به یک صورت وضعیّت قطعی 2
Facebooktwitterlinkedinmail

  4 comments for “خاطره رسیدگی به یک صورت وضعیّت قطعی۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *