خاطره: محاسبه ضرر و زیان یک پروژه. قسمت پنجم و خاتمه

وقتی میزان ضرر و زیان وارده به پروژه به رقم ۱۲ میلیارد تومان رسید و عکس العمل طرف های قرارداد من در شرکت به نحوی شد که در قسمت های قبل توضیح دادم، با وجود اینکه به نظر خودم هنوز کارم در آن پروژه خاتمه نیافته بود و حتّی حدس می زدم که میزان ضرر وارده به پروژه نزدیک ۲۰ میلیارد تومان باشد، ولی با این وجود ترجیح دادم که خود را از این ماجرا بیرون بکشم. زیرا آرامش روانی برای من مهمّ تر از هر چیز دیگری می باشد.

در نتیجه گزارشی تنظیم کرده و آنرا به شرکت فرستادم، در آن گزارش اعلام کردم که این آخرین گزارش من می باشد.

اگر آن دوستان حوصله به خرج می دادند و تحمّل می کردند، حداقل متوجّه مابقی ضرر و زیان های وارده می شدند. یا دست کم طرز محاسبه آن برایشان یاد آوری می شد. به هر صورت من پای خود را از آن ماجرا بیرون کشیدم  و بعد ها هم طبق روال خودم، دیگر پی گیری نکردم که ببینم بالأخره چه طوری با کارفرما کنار آمدند.

بد نیست در اینجا به عنوان طنز هم که شده مطلبی را داخل پارانتز مطرح کنم. و آن این است که: ( دوستان ترسیدند که نکند یک وقت از آنها خواسته شود که این دوازده میلیارد تومان را بشمارند. و با توجّه به این که برای شمردن ۱۲ میلیارد به زمانی معادل ۱۱۴۰ سال زمان نیاز می باشد ان هم بیوقفه . و کی حوصله دارد یک چنین زمانی را صرف شمردن بکند. و تازه اگر حوصله هم داشته باشد اینچنین زمانی را از کجا بیاورد. لذا ترجیح دادند که صورت مسئله را پاک نمایند.)

ضرر و زیان های وارده به پروژه:

۱- ضرر و زیان وارده بر اثر سیل گرفتگی و سایر اتفّاقات از قبیل آتش سوزی و غیره، که قبلاً توسّط پرسنل شرکت محاسبه شده بود.

۲- طولانی شدن زمان پروژه با توجه به اینکه تأخیرات آن هم مجاز اعلام شده بود. چون گزارشات روزانه به طور منظّم تنظیم شده و به تأیید رسیده و موجود بود و در بعضی موارد نواقص هم با مراجعه به پروژه و بررسی دفتر فنّی پروژه مدارک کامل و منظّم شد و از طرفی در گزارشات روزانه هم تعداد ماشین آلات پروژه، تعداد پرسنل موجود پروژه و سایر موارد مورد نیاز درج شده  قابل استناد بود. لذا با محاسبه کرایه و هزینه ماشین آلات، که رقم درشتی را در بر می گرفت و همین طور محاسبه هزینه پرسنل و سایر هزینه های کارگاه و مقایسه آن ها با صورت وضعیّت پروژه که در نتیجه بی برنامگی های کارفرما راندمان کار فوق العاده پایین آمده و اختلاف خیلی زیادی بین هزینه ها و کارکرد وجود داشت، قسمتی از ضرر و زیان مشخص شد.

۳- در نتیجه طولانی شدن زمان پروژه، هزینه بالا سری که برای زمان معین قرارداد پیش بینی می شود، بعد از اتمام زمان قرارداد کماکان بر پروژه تحمیل می گردد. لذا هزینه های مذکور برای مدّت اضافه بر قرارداد محاسبه شد، که خود رقم قابل ملاحضه ای گردید. که متأسفّانه اکثراً این مورد از طرف کلیّه پیمانکاران نادیده گرفته می شود.

۴- مسئله عدم اّلنفع که بازهم اکثراً نادیده گرفته میشود. و این رقم هم رقم قابل ملاحظه می باشد. و شرعاً و عرفاً و قانوناً سود هر کار جزو حقوق مسلّم پیمانکار است و سود نکردن و عدم توجّه به آن  از خطاهای بزرگ پیمانکاری محسوب می شود.

۵- تعدیل ضرر های محاسبه شده نیز رقم قابل ملاحظه، که محاسبه شد.

۶- مواردی که هنوز نرسیده بودم محاسبه نمایم ضرر و زیان ناشی از موارد مربوط به تجهیز کارگاه بود از قبیل هزینه های جاری تجهیز کارگاه و هزینه نگاه داری ابنیه مربوط به تجهیز کارگاه. اشغال ضرفیّت کار گرفتن شرکت به خاطر طولانی شدن این پروژه. پرداخت ۲۳ درصد حق بیمه پرسنل که توسّط شرکت پرداخت می شود. ّ ضررهای وارده از طریق ایجاد تشنّج در شرکت به خاطر گرفتاری های این پروژه که در نتیجه ضعف مدیریّتی کارفرما و دستگاه نظارت که به نوعی برای پوشاندن ضعف های خود به هر نحوی که شده شرکت را مقصّر قلمداد می کنند. و به طور طبیعی باعث ایجاد تشنّج در شرکت می شوند. ضرر ناشی از بلوکه شدن سرمایه شرکت در این پروژه و خیلی موارد دیگر که ظاهراً هوچیگری به نظر می رسد، ولی در واقع ضرر هایی هستند که اکثراً به پیمانکار ها وارد می شود، ولی متوجّه آن نمی شوند. و این ضرر هارا باندادن حقّ و حقوق مردم و یا خیلی راه های غلط دیگر جبران می کنند.

باتوجّه به این که اغلب موارد محاسبه نشده مواردی بودند که می توانست امّا و اگر داشته باشند. که خوشبختانه دیگر به آنجا نرسید. ومن خودم به کارخودم خاتمه دادم .   پایان

 

 

خاطره: محاسبه ضرر و زیان یک پروژه قسمت چهارم
خاطره: مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه- بخش اوّل
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *