دفتر فنّی : ضریب بالاسری و محاسبه آن برای پروژه ها بخش اوّل

به طوریکه در مقالات مربوط به برگزاری مناقصه و غیره یاد آوری شد، یکی از فاکتور های مهمّی که بایستی در اجرای پروژه مدّ نظر باشد هزینه بالاسری (ضریب بالاسری) پروژه می باشد، که خوشبختانه شرح مفصّل آن در پیوست شماره سه فهرست بها به طور کامل مطرح شده است.

قابل توجّه است که این هزینه ها از زمان کلید خوردن پروژه شروع شده و به طور منظّم هزینه میشوند. خواه پروژه درآمدی داشته یا نداشته باشد. بطور مثال اگر کارگاه به هر دلیلی تعطیل شده و کار نکند، اکثر این هزینه ها پرداخت میگردد، مانند حقوق پرسنل و هزینه خورد و خوراک آن ها و سایر هزینه های جاری. بنا بر این توجّه به این مطلب فوق العاده مهّم می باشد.

در زمان شرکت در مناقصه و تنظیم اسناد مناقصه درباب تعیین قیمت یکی از مواردی که میتواند قیمت قرارداد را پایین آورد هزینه بالاسری می باشد. چون می شود سود منظور شده به قرارداد را پایین تر در نظر گرفت و یا هزینه های دفتر مرکزی را به نسبت پروژه های شرکت پایین تر منظور کرد. ولی بایستی دقیقاً محاسبه کرد. و باحدس و گمان نباید کار کرد. از آنجایی که محاسبه هزینه بالاسری فقط برای مدت پروژه قابل محاسبه می باشد. و نمی توان آنرا برای مدت نامعیّن محاسبه کرد. لذا بهتر است که دقیقاّ محاسبه گردد.

اگر قرارداد بر طبق روال معمول با سی درصد ضریب بالاسری منعقد شده باشد، و ضریب تخفیف پیمانکار بطور مثال ۱۲ درصد باشد نتیجه گرفته میشود، که ضریب بالاسری پیمانکار ۱۸ درصد هست. و پیمانکار بایستی مرتّب و ماهیانه هزینه های بالا سری خود را محاسبه کرده و با صورت وضعیّت خود مقایسه نماید، و پروژه را طوری پیش ببرد که جواب گوی هزینه های بالا سری باشد.

اگر پروژه ها به صورت اصولی کار شود و از پرده پوشی های جاری در اکثر پیمانکاران در پروژه ها بگذریم و اجرای پروژه را کاملاً واضح و روشن انجام دهیم و نیازی به پرده پوشی نداشته باشیم و به یک سود حلال و منطقی قانع بشویم و در اجرای پروژه به فکر پروژه و اهداف آن بوده و انرژی خود را در بهینه انجام دادن آن به کاربریم، منافع زیادتری عایدمان خواهد شد. ازقبیل لذّت بردن از کارهای انجام شده. آرامش خاطر در زندگی و داشتن افتخار خدمت به جامعه و خوردن نان حلال. و خیلی محسنّات دیگر.

در این حالت است که محاسبه دقیق هزینه بالا سری وکنترل آن در زمان اجرا کاملاً میسّر بوده و سود حلال پیش بینی شده در پروژه را تضمین مینماید. در عین حال اگر کارفرما متوجّه این علاقه و صداقت بشود مطمئناً سود مادّی یا معنوی بیشتری منظور می نماید. امید بر این است که پروژه ها برای اجرای پروژه و سود بردن از پروژه ها تعریف شوند نه برای جابجا شدن پول. باتوجّه به مطالب فوق طرز محاسبه معقول و منطقی هزینه بالاسری برای پروژه ها وکنترل هزینه ها را درمقالات بعدی مطرح خواهیم کرد.( اگر خدا بخواهد).

رزومه؛ ضرورت آن و طرز تهیّه آن
ضریب بالاسری و طرز محاسبه آن. بخش دوّم
Facebooktwitterlinkedinmail

  7 comments for “دفتر فنّی : ضریب بالاسری و محاسبه آن برای پروژه ها بخش اوّل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *