راهسازی:راندمان (بازده) ماشین آلات، بخصوص در ارتفاعات بخش( ۲ )

در مقاله گذشته در رابطه با کارکرد ماشین آلات در ارتفاعات بالا مطالبی مطرح گردید، ولی چند نکته دیگر بایستی در ارتفاعات بالا مدّ نظر قرار گیرد که دستگاهها صدمه زیادی نبینند. از قبیل روشن و خاموش کردن دستگاه با توجّه به سرمای شدید که بایستی با دقت کامل انجام پذیرد و در صورت امکان ماشین موقع خاموش کردن به مکان سر بسته و نسبتاً گرمی منتقل شده و در آنجا خاموش گردد و تا زمان روشن کردن مجدّد در همان مکان نیمه گرم نگه داری شود، تا موتور بیش از حدّ سرد نگردد. مسلّماً این مورد و خیلی موارد دیگر در برو شور مربوط به دستگاه منعکس می باشد که بایستی به طور جدّی به آنها توجّه گردد.

در رابطه با هزینه کارکرد در ارتفاع بالا مثل کار کرد در ارتفاع سه هزار متری مسائلی برای من پیش آمد که باعث شد به فکر نوشتن این مقاله بیافتم، موضوع محاسبه ضرر و زیان یک پروژه معدن بود.  قرارداد برای کار در ارتفاع ۲۰۰۰ متری منعقد شده بود و کارفرما پس از مدتّی کار کردن، محل معدن جدیدی در ارتفاع ۳۳۰۰ متری را به پیمانکار داده بود و پیمانکار هم پذیرفته و کار کرده بود،  و در نتیجه منجر به ضرر و زیان پیمانکار شده بود. مشغول بررسی و مطالعه بودم، و به مسئله استهلاک ماشین آلات در ارتفاع زیاد تر برخورد کردم. نظرم این بود که قاعدتاً این تغییر ارتفاع حتماً با فشاری که در نتیجه کمی اکسیژن و پائین بودن فشار هوا به موتور وارد می کند  بایستی در استهلاک ماشین هم مؤثّر بوده و باعث ضرر و زیانی گردیده باشد. لذا به دنبال پیدا کردن دلیل و مدرک در این زمینه افتادم، ولی متأسفّانه پس از تحقیقات زیاد دستم به جائی بند نشد و هیچ مدرک و دلیلی دالّ بر وارد شدن صدمه به دستگاهها در آن ارتفاع بدست نیاوردم به جز اینکه همانطور که در مقاله قبلی مطرح کردم شرایط کار در ارتفاع پائین آمدن راندمان موتور را به دنبال دارد. که این مورد را خود کارخانه سازنده ماشین طی جدولی اعلام می نماید. تنها ضرری که مطرح می باشد آوردن فشار مضاعف به دستگاه توسّط راننده در نتیجه عدم توجّه به این مسئله می باشد. که آنهم قابل طرح در مسئله ضرر و زیان نبود.

در نهایت این مطالب باعث شد به این فکر بیافتم که تجربیّات خود را در زمینه راندمان ماشین آلات، اعّم از کنترل بازده مفید دستگاهها و یا  چگونگی تعیین راندمان ماشین آلات کار کرده مطرح نمایم. سعی خواهم کرد در مورد هر یک از ماشین آلات سنگین راهسازی اطلاّعات و تجربیّات خود را مطرح نمایم.

مسلماً می دانیم که هر دستگاهی شناسنامه و کارنامه ای دارد که مشخصّات و وضعیّت دستگاه در آن منعکس می باشد از قبیل تاریخ تعمیرات اساسی دستگاه کار کرده و نقاط ضعف و نقاط قدرت دستگاه، و همچنین تمام اطلّاعات مورد نیاز ماشین در آن منعکس می باشد، بخصوص میزان راندمان آن در وضعیّت موجود. احیاناً اگر دستگاهی فاقد چنین شناسنامه و کارنامه ای باشد، بایستی در درجه اوّل چنین کارنامه ای را برایش فراهم کرده و پرونده ای برایش تشکیل داده و تمام مدارک و مشخصاتش را در آن پرونده منعکس نمود.

 به خواست خدا در مقالات بعدی راجع به راندمان ماشین آلات سنگین بحث خواهیم داشت .

راه سازی: راندمان (باز دهی) ماشین آلات در ارتفاعات بخش (1)
راهسازی: راندمان (بازده) ماشین آلات بخش (3).
Facebooktwitterlinkedinmail

  2 comments for “راهسازی:راندمان (بازده) ماشین آلات، بخصوص در ارتفاعات بخش( ۲ )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *